Foto: Galina Fomina/Wikimedia

Senát schválil zákon o používání části zdravotnických prostředků podle práva EU

Používání části zdravotnických prostředků podle evropských pravidel upraví vládní návrh zákona, který dnes schválil Senát. Předloha se týká prostředků in vitro, tedy vybavení a přístrojů, které se používají například pro vyšetřování a stanovení diagnózy ze vzorků krve, moči či materiálu z lidského těla. Pojednává o jejich vstupu na trh nebo o požadavcích na bezpečnost.

Horní komora schválila také související novelu, která upravuje například reklamu na tyto prostředky. Obě předlohy dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Nový zákon reaguje na evropské nařízení, které začalo platit koncem května. „Uvedené evropské nařízení bylo přijato s cílem zajistit hladké fungování vnitřního trhu, pokud jde o diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, na základě vysoké úrovně ochrany zdraví pacientů a uživatelů a se zohledněním malých a středních podniků, které v tomto odvětví působí,“ napsalo ministerstvo zdravotnictví v důvodové zprávě k nové legislativě.

Přijetím zákona bude podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) dokončeno přizpůsobení českého právního řádu na přímo účinná unijní nařízení, která se týkají zdravotnických prostředků. Kriticky se k předloze vyjádřila nezařazená senátorka, někdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, která ji označila za „upovídanou a ukecanou“, s řadou cizích slov a s „neuvěřitelným množstvím“ skutkových podstat přestupků s vysokými sankcemi. „Takhle by naše legislativa neměla vypadat,“ míní.

Zdravotnické prostředky in vitro jsou také například přístroje a počítačový software, chemická činidla, zkumavky na provádění diagnostických testů nebo prostředky ke kontrole početí. Používají se také k měření fyzikálních vlastností vzorku, mikroskopickému hodnocení buněk nebo pěstování mikrobiologických kultur.

Zákon stanoví také působnost státní správy u prostředků in vitro a vymezuje možné přestupky. Kontrolní pravomoc zůstává Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který ji má i pro ostatní zdravotnické prostředky. Předloha se rovněž věnuje klinickým zkouškám a hodnocení bezpečnosti a účinnosti těchto prostředků.

-čtk-