Předsedkyně spolku Doktor Čechov Olga Žernosek na konferenci. Foto: Doktor Čechov

Střet s náročným algoritmem. To je pro zdravotníky ze třetích zemí setkání s českým systémem

Od propuknutí války na Ukrajině udělila Česká republika tzv. dočasnou ochranu již téměř půl milionu ukrajinských uprchlíků. Část z nich se již vrátila domů, velká část stále zůstává, a mezi nimi i řada zdravotníků. Zájemcům o práci v českém zdravotnictví se věnuje nezisková organizace Doktor Čechov, která nejen pro ně uspořádala v druhé polovině listopadu konferenci, jež jim měla pomoci s orientací v českém zdravotnictví nejen z pohledu možností, ale i povinností. Jedním z hlavním partnerů akce byl i Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).

„Máme zde hodně zdravotníků, kteří neplánovali emigraci, nehledali si předem informace o uznávání vzdělání, a najednou v tom stresu se ocitli tváří v tvář algoritmu, který je docela náročný. I proto jsme se jim snažili na již druhém ročníku této konference předat nejaktuálnější informace přímo od zástupců ministerstva zdravotnictví a IPVZ, a nejen od nich,“ popsala Zdravotnickému deníku pozadí události její organizátorka a předsedkyně spolku Doktor Čechov Olga Žernosek.

Vrátit lidem pocit, že na to nejsou sami

Spolek se obecně zaměřuje na podporu zdravotníků se zahraničním vzděláním, kteří chtějí pokračovat ve své profesní kariéře v Česku. Poskytuje informace o algoritmech uznávání medicínských diplomů a navazuje spolupráci s ostatními lékařskými a nelékařskými organizacemi a veřejnou správou, především ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a také zmíněným IPVZ, který je zákonem stanoveným místem určeným nejen ke vzdělávání, ale také k ověřování odborné způsobilosti v podobě aprobačních zkoušek. Ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP pomáhá v současnosti přímo uprchlíkům z Ukrajiny se zapojením do systému. Zakladateli spolku jsou lékaři se zahraničním vzděláním, kteří úspěšně zvládli celou složitou cestu aprobace a pokračují ve své profesi zde.

„Jsem velmi ráda za jakoukoli aktivitu, která pomůže nejen konkrétním zdravotníkům v jejich práci, ale zároveň je možné ji považovat za systémovou,“ uvedla k tomu ředitelka IPVZ Irena Maříková v tiskové zprávě. „Za Institut mohu říci, že proto vstřícně komunikujeme se všemi platformami, které jsou zdravotnictví prospěšné. Tato konference svým obsahem a přednáškami, na kterých jsme se jako Institut podíleli, rozhodně přispěla k vyšší informovanosti účastníků a nabídla jim řadu možností, které jim pomohou rychleji se zorientovat a zapojit do českého zdravotnictví,“ pochválila Maříková organizátory.

Kromě standardních vzdělávacích akcí představil IPVZ i své kurzy předaprobační přípravy, které pomáhají zvyšovat úspěšnost u aprobačních zkoušek. „Tyto kurzy v blízkém budoucnu plánujeme výrazně rozšířit a obsahově prohloubit. Naším záměrem je postavit modulární systém a ten následně převést do e-learningové podoby, aby byly kurzy dostupné všem, kdykoli a odkudkoli. Důležitá je také možnost studovat vlastním tempem,“ doplňuje ještě náměstkyně ředitelky IPVZ pro vzdělávání Soňa Hrdličková.

Vedle IPVZ však svou nabídku a aktivity představilo na akci i Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), nechyběli ani zástupci ministerstva zdravotnictví. Účastníci se mohli seznámit nejen se systémem uznávání vzdělávání a kvalifikace zdravotníků, kteří vystudovali mimo EU, ale obecně i s fungováním systému českého zdravotnictví, veřejného zdravotního pojištění a úhrad za poskytovanou péči a vyslechnout praktické informace související s trestněprávní odpovědností, pobytem v ČR nebo zaměstnávání. Proběhly i praktické workshopy k otázkám postgraduálního vzdělávání a získání akreditace pro praktickou část aprobační zkoušky, rezidenčním místům nebo otevření vlastní praxe.

„Konference je pro mě osobní a srdeční záležitost,“ dodává k tomu Olga Žernosek. „Je to příležitost, jak poznat kolegy, kteří mají stejné problémy a starosti, prochází aprobací apod. Jde o skvělou možnost, jak vrátit lidem pocit, že na to nejsou sami, že za nimi stojíme a snažíme se jim pomoc. Věřím, že se naše konference stane dobrou každoroční tradicí,“ uzavírá předsedkyně spolku.

-sed-