Ilustrační foto: Pixabay

Elektronický předpis slaví letos v lednu pět let

Před pěti lety, v lednu 2018, začali lékaři povinně předepisovat léky elektronicky. V následujících letech se eRecept stal běžnou součástí života lékařů, lékárníků i pacientů, kteří jej ocenili zejména v minulých dvou letech, během covidových uzávěr a karantén. Do konce roku 2022 lékaři předepsali téměř 370 milionů eReceptů. Na pětileté výročí upozornil Státní ústav pro kontrolu léčiv na svém portálu epreskripce.cz.

Předpis na léčivý přípravek vystavený v jedničkách a nulách slaví letos v lednu pětileté narozeniny. Přesně před pěti lety začali lékaři povinně předepisovat léky elektronicky. Počty takto vystavených elektronických receptů do té doby rychle narůstají. V prvním roce to bylo 58 milionů eReceptů, v roce 2022 již 81 milionů. Do konci roku 2022 vystavili lékaři více než 368 milionů elektronických předpisů.

Zdroj: SÚKL / epreskripce.cz

Vedle samotného lékařského předpisu v elektronické podobě přibyly v informačním systému eRecept spravovaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) od roku 2018 také nové funkcionality jako například sdílený lékový záznam, elektronická preskripce receptů s modrým pruhem či elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. V dohledné době je také plánováno spuštění přeshraniční preskripce, která posune hranice využití eReceptu do dalších evropských zemí.

„Naším záměrem je systém stále více přibližovat pacientům i zdravotnickým pracovníkům a přicházet s novými funkcemi, které jim usnadní život a pomohou s péčí o zdraví. V letošním roce umožníme pacientům vyzvedávání léků s identifikátorem eReceptu v zahraničí, vizi dalšího rozvoje máme i pro následující roky,“ doplňuje ještě ředitelka SÚKL Irena Storová.

Ještě do listopadu loňského roku měli lékaři za povinnost elektronicky do systému eRecept zapisovat také provedené očkování. S novelou zákona o léčivech, která vstoupila v platnost 1. prosince, se však mají tyto záznamy vést v registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, vedeném podle zákona o ochraně veřejného zdraví (resp. v budovaném Informačním systému infekčních nemocí – ISIN), kam lékaři do té doby zapisovali vakcinaci proti covidu-19.

-sed-