Ilustrační foto: pix4free.org

Hrou proti AIDS. Projekt SZÚ má upozornit mladé lidi, že riziko přenosu HIV stále trvá

Povědomí o rizicích přenosu HIV i dalších pohlavně přenosných infekcích se v posledních letech z veřejného prostoru poněkud vytrácí. Změnit to se pokouší Státní zdravotní ústav i formou osvěty mladých lidí. Ve vybraných českých školách proto startuje projekt Hrou proti AIDS, který v češtině a také ukrajinštině informuje o základních pravidlech ochrany před infekcí HIV a onemocnění AIDS, pohlavně přenosných infekcích i nechtěným otěhotněním, které jsou důsledkem rizikového sexuálního chování.

Jediný způsob, jak ochránit děti před AIDS, je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe. Proto Státní zdravotní ústav (SZÚ) rozbíhá na vybraných českých školách projekt Hrou proti AIDS, a to v češtině a ukrajinštině, čímž chce zareagovat na začleňování ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému. „Projekt Hrou proti AIDS cílí na mládež, kde je s prevencí potřeba začínat,“ uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková v tiskové zprávě.

Macková upozorňuje, že podle průzkumů informace o rizicích přenosu HIV i dalších pohlavně přenosných  infekcích se v poslední době z veřejného povědomí vytrácí. „Nejprve pravděpodobně pod tlakem strachu z covidu a nyní i dalších aktuálních a výrazných událostí, dopadajících na životy lidí. Je důležité opět připomínat veřejnosti, že k infekcím HIV stále dochází a stále jsou zjišťovány nové případy onemocnění AIDS,“ vysvětluje ředitelka SZÚ. Podle ní ani existence kvalitních léků neznamená, že není důvod se infekce obávat. „Jde stále o nevyléčitelnou, pohlavně přenosnou infekci, která už navždy určitým způsobem limituje infikovaného člověka, především v oblasti intimních kontaktů a nutnosti pravidelné medikace a spolupráce s lékařem,“ dodává.

Projekt realizuje SZÚ s přispěním organizace UNICEF a lze jej současně využít i jako peer program v systému primární prevence tam, kde jsou k tomu vytvořeny vhodné podmínky. „Manuál i materiály k projektu jsou postaveny tak, aby už proškolení peer moderátoři mohli dále sdílet získané informace a zkušenosti mezi své kamarády, spolužáky a vrstevníky,“ doplňuje manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR Anna Kubátová.

Projekt podpoří i osvětový kvíz na sociálních sítích, kde si budou moci lidé prověřit své znalosti a odpovědět si na otázky o způsobech přenosu a ochraně před HIV. Plánuje se i jeho rozpracování do krátkých videí, která bude možné využívat v rámci preventivních programů.

-sed-