Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach. (zdroj: Svet zdravia)

Súkromné nemocnice v Košickom kraji riešia projekty z plánu obnovy. Župa je pripravená aj na iné financovanie

Slovenské zdravotníctvo dostane z plánu obnovy približne 1,3 miliardy eur. Väčšina peňazí pôjde do zdravotníctva formou výziev, zvyšok investuje priamo slovenské ministerstvo zdravotníctva. O časť peňazí sa chcú uchádzať aj súkromné nemocnice na východe krajiny.

Košický samosprávny kraj a Svet zdravia spolu pripravujú viacero projektov, ktoré by mali byť financované aj z plánu obnovy. Známe sú už napríklad projekty na rekonštrukciu a dostavbu nemocnice v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi. Tie sú už podľa hovorcu Košického kraja Michala Hudáka vo forme žiadosti podané na ministerstve zdravotníctva.

Hudák pre Zdravotnický deník povedal, že v prípravnej fáze sú aj projekty na prístrojové vybavenie pre súkromné nemocnice v Rožňave a v Trebišove. Žiadosti budú podľa neho predložené najneskôr v polovici marca tohto roka. „Okrem týchto projektov sa pripravuje ešte projektový zámer pre nemocnicu v Rožňave v oblasti psychiatrickej starostlivosti,“ dodal.

Tieto súkromné nemocnice zastrešuje skupina Penta prostredníctvo spoločnosti Svet zdravia. Ide ale aj o prenajaté budovy nemocníc. Ešte vlani v auguste poslanci na krajskom zastupiteľstve odsúhlasili aj nové podmienky nájomných zmlúv. Podľa nich by mala spoločnosť Svet zdravia preinvestovať do župných nemocníc, ktoré má v nájme, 700-tisíc eur každé tri roky.

Upravila sa aj výška nájmu, ktorá bola dohodnutá ešte bývalým vedením kraja. Nemocnice už neplatia symbolické euro na rok, ale 2,1 milióna eur do vypršania nájomnej zmluvy. Technické zhodnotenie a prístavby, ktoré sa podarí dobudovať v rámci projektov, budú navyše majetkom Košického kraja.

Alternatívne financovanie

Rekonštrukcia a dostavba, ktoré sa budú týkať nemocníc v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi, by mali byť prioritne financované z plánu obnovy. „Župa je však pripravená aj na ďalšie alternatívy. V prípade, že by sa Svetu zdravia nepodarilo získať prostriedky z plánu obnovy, chceme využiť eurofondy, v tretej alternatíve by sme sa opierali o externé zdroje,“ prezradil Hudák.

Kraj sa ale so Svetom zdravia dohodol na príprave a spolufinancovaní projektovej dokumentácie. Pre spádovú oblasť Spišská Nová Ves by sa tak zdravotná starostlivosť stala dostupnejšou pre 150-tisíc pacientov ročne a v Michalovciach pre viac ako 220-tisíc. Dôvodom investície má byť aj zlepšenie úrovne a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Podľa kraja mnohí pacienti cestujú za špecialistom aj viac ako hodinu.

Podľa župy ešte vlani na jeseň v Košickom kraji tiež chýbalo zhruba sto lekárov. Okrem iného chce preto spolu so Svetom zdravia pomocou investície vytvoriť v kraji také podmienky, aby kvalitní lekári neodchádzali do zahraničia. Riaditeľ michalovskej nemocnice Marián Haviernik pritom v rozhovore pre Zdravotnický deník povedal, že od roku 2016 sa nemocnici podarilo získať 53 lekárov.

„Vtedy (v roku 2016, pozn. redakcie) tu bolo 107 lekárov, k októbru roka 2022 to už bolo 160 lekárov. Dostali sme sem ľudí, ktorí by nikdy neuvažovali nad prácou v Michalovciach, keby sa neotvárala nová nemocnica, keby sme neinvestovali do prístrojov a keby sme nezačali robiť veci, ktoré sa tu predtým nerobili,“ povedal.

Dostavba a rekonštrukcia

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi by v rámci projektu dokázala zrekonštruovať existujúce priestory a dostavať k pavilónu nemocnice plne vybavené priestory s kapacitou 80 lôžok. Bolo by tu umiestnené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká jednotka intenzívnej medicíny (JIS) a oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Došlo by tiež k rozvoju traumatologického a muskuloskeletálneho programu či onkológie.

„Nemocnica v Spišskej Novej Vsi by tak bola schopná zabezpečovať akútnu zdravotnú starostlivosť v spolupráci s poskytovateľmi v Poprade, Prešove a Starej Ľubovni, čiže pre celý Spiš,“ vysvetlil Hudák. Predpokladaná výška potrebnej investície približne 34,8 milióna eur bez dane.

V Michalovciach zasa projekt dostavby a rekonštrukcie nemocnice ráta s rozvojom otorinolaryngológie, oftalmologického, ako aj urologického programu pre dosiahnutie súčinnosti s nemocnicou v Trebišove. Prístavba k nemocnici v Michalovciach by mala zlepšiť aj aktuálny problém cievnych intervencií. Zabezpečí sa tak včasná hospitalizácia pri náhlej cievnej mozgovej príhode či infarkte myokardu.

Realizáciou projektu sa tu podarí rozšíriť kapacity o sto plne vybavených lôžok. Pribudnúť by tiež mali nové operačné sály a lôžkové oddelenia pre internistické a chirurgické odbornosti. Podľa Haviernika nemocnica pri operačných sálach aktuálne naráža na kapacitný problém. „Vedeli by sme totiž robiť viac operácií, ale súčasné sály nám už nestačia,“ tvrdí riaditeľ michalovskej nemocnice.

Predpokladaná výška investície v michalovskej nemocnici predstavuje približne 28,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Miroslav Homola