Ředitelka SÚKL Irena Storová na jedné z konferencí ZD. Foto: Radek Čepelák

Z lékáren se ztratily léky na předpis za téměř 67 milionů korun. SÚKL má podezření na organizovaný nelegální vývoz

Kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) odhalily čtrnáct případů, kdy si provozovatelé lékáren objednali léčivé přípravky vázané na předpis, ale po dodání do lékárny je nezaevidovali. V případech, které SÚKL již pravomocně potrestal, se mimo evidenci dostalo více než 130 tisíc balení registrovaných léčiv v ceně dosahující téměř 67 milionů korun. Čísla však ještě nejsou konečná, další řízení běží. Provozovatelům za nedostatky ve vedení evidence skladových zásob a výdeje v lékárnách udělil Ústav pokuty již za 10,5 milionu korun, sdělila dnes novinářům na tiskovém briefingu ředitelka SÚKL Irena Storová, která má podezření, že jde o organizovanou činnost s cílem vyvézt léky do zahraničí.

Se systematickým porušováním zákona o léčivech se inspektoři Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) při svých kontrolách v lékárnách setkávají opakovaně. Doposud odhalili celkem čtrnáct případů, kdy si provozovatelé lékáren objednali léky, ale po dodání do lékárny je nezavedli do evidence skladových zásob, příjmu a výdeje. V lékárnách tak neexistují žádné záznamy o příjmu ani výdeji těchto léků. Tímto způsobem se pak ztrácejí z oficiálního dodavatelského řetězce a s největší pravděpodobností se ani nedostávají k českým pacientům. „Toto jednání může přímo ohrozit dostupnost léčivých přípravků v České republice, a snížit tak kvalitu a dostupnost poskytované zdravotní péče,“ řekla dnes na tiskovém briefingu ředitelka SÚKL Irena Storová.

Mimo lékárny takto nelegálně končí léčiva vázaná na lékařský předpis, která se používají například pro léčbu diabetu, nádorových onemocnění, astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, epilepsie, schizofrenie, vysokého krevního tlaku nebo vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Kontroly odhalily toto jednání ale i u léčiv zachraňujících život či imunosupresiv, která se podávají jako prevence odmítnutí transplantovaného orgánu.

„Existuje důvodné podezření, že se jedná o nelegální organizovanou činnost s cílem vyvézt tyto léky do zahraničí. Jedná se totiž o léčiva, která byla v minulosti prokazatelně nelegálně vyvážena z ČR,“ upozorňuje Storová.

Za 13 měsíců ztráta 31 tisíc balení

V případech, které SÚKL již pravomocně potrestal, se mimo evidenci dostalo více než 130 tisíc balení registrovaných léčiv v ceně přesahující 66 921 000 korun. Čísla však nejsou konečná, další řízení stále probíhají. Nejsou však ještě pravomocně ukončena a SÚKL tedy o nich nemůže informovat. Inspektoři SÚKL narazili také na případ, kdy se provozovateli během třinácti měsíců z lékáren ztratilo více než 31 tisíc balení léčiv v celkové hodnotě téměř 17,5 milionu korun.

Nedostatky ve vedení evidence skladových zásob a výdeje SÚKL systematicky v lékárnách kontroluje a také trestá (jde o přestupek podle § 103 odst. 9 písm. d) zákona o léčivech – pozn.red.). Celkem již udělil pokuty převyšující 10,5 milionu korun. Jednotlivé částky se pohybují v rozmezí od desítek a stovek tisíc korun až po zatím nejvyšší sankci uloženou vloni v červenci Lékárně na Údolní s.r.o. ve výši 1,5 milionu korun. Ústav v této souvislosti navrhl upravit zákon, aby bylo možné udělovat pokuty vyšší a v krajním případě také zakázat provozovateli lékárny činnost.

O svých zjištěních SÚKL informoval Českou lékárnickou komoru, kterou požádal o preventivní kroky vůči svým členům. Informace předal i Generálnímu ředitelství cel, Policii ČR, Generálnímu finančnímu ředitelství, ministerstvu zdravotnictví a krajům, v jejichž pravomoci je odebrání oprávnění k této činnosti těm provozovatelům lékáren, kteří se dopouštějí takového jednání.

„Se Státním ústavem pro kontrolu léčiv jsou vedle vzájemné součinnosti při kontrole dovozu a vývozu léků a léčivých přípravků ze třetích zemí nově sdíleny i informace o porušování právních předpisů v souvislosti s reexporty léků a léčivých přípravků v rámci EU,“ doplňuje ředitelku SÚKL zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel David Chovanec. „Problematika „Pharmacy crime“ má dnes již celoevropský rozsah. Je jednou z priorit pro rok 2023, které jsme si vytyčili v oblasti vymáhání práva,“ dodává.

Žádám všechny, kteří takto protizákonně zacházejí s léčivy, aby s tím přestali. Musejí si uvědomit, že mohou poškodit české pacienty. Trh s léčivými přípravky je rozkolísaný v celé Evropě a vyvádět z evidence desítky tisíc balení léčivých přípravků je v takové situaci naprosto odsouzeníhodné,“ apelovala na závěr Irena Storová.

-sed-