Ilustračné foto: Freepik

Rezort zdravotníctva chce mať lepší prehľad v údajoch od poisťovní. Zjednotia sa aj výkazy

Slovenské ministerstvo zdravotníctva chce urobiť poriadok v údajoch, ktoré musia štátu ukazovať zdravotné poisťovne. Od zmeny si sľubuje lepší prehľad v údajoch, ktoré pomôžu efektívne využiť peniaze z verejného zdravotného poistenia. Najviac zásadných pripomienok mal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Zdravotné poisťovne by mali vykazovať svoje údaje inak. Vyplýva to z návrhu vyhlášky ministerstva zdravotníctva o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou, ktorá v polovici januára tohto roka prešla pripomienkovým konaním. Ide o iniciatívny návrh po zapracovaní pripomienok a zmien vyplývajúcich zo zákona o zdravotných poisťovniach.

Podľa návrhu sa zavedie detailnejšia štruktúra výkazov a upresní sa objem predkladaných údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou. Ministerstvo chce tiež zjednotiť výkazy zasielané zdravotnými poisťovňami ministerstvu financií, ÚDZS a samotnému rezortu zdravotníctva.

Zjednotením sa umožní jednotne sledovať použitie prostriedkov verejného zdravotného poistenia. „Sledovaním použitia prostriedkov verejného zdravotného poistenia, zverených zdravotným poisťovniam sa umožní nasmerovať prostriedky verejného zdravotného poistenia do oblastí, ktoré predstavujú prioritu zdravotnej politiky štátu,“ vysvetlilo dôvod návrhu ministerstvo zdravotníctva.

Poisťovne upozornili na detaily

Vyhláška a jej prílohy hovoria najmä o metodike vykazovania údajov. Celkovo sa pri návrhu objavilo 63 pripomienok, z toho sedem ministerstvo zdravotníctva označilo ako zásadné. Viaceré z nich mali aj zdravotné poisťovne, ktoré pôsobia na slovenskom trhu.

Zdravotná poisťovňa Dôvera napríklad navrhuje upraviť termín predkladania výkazov na posledný deň kalendárneho mesiaca. „Dôvodom je administratívna a technická náročnosť prípravy údajov pre jednotlivé výkazy. Táto pripomienka platí všeobecne pre všetky finančné výkazy v tejto vyhláške, pri ktorých je uvedený dátum predkladania údajov do 28. dňa kalendárneho mesiaca,“ napísala poisťovňa.

Okrem Dôvery návrh pripomienkovala aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Obe poisťovne sa vyjadrovali hlavne k detailnému zneniu jednotlivých príloh vyhlášky. Tie obsahujú pravidlá, ktoré musia poisťovne pri výkazoch dodržiavať. Aj keď pri nich poisťovne uvádzajú, že sú zásadné, ministerstvo zdravotníctva všetky považuje za obyčajné.

Rezort školstva napríklad pri prílohách navrhol vytvoriť pomôcku. „Vzhľadom na veľký počet príloh v návrhu vyhlášky odporúčame zvážiť vytvorenie aplikačnej pomôcky k vypĺňaniu jednotlivých príloh,“ uviedlo ministerstvo v pripomienkach.

Väčšinu zásadných pripomienok mal ÚDZS

Najviac zásadných pripomienok mal podľa rezortu ÚDZS. Ten napríklad navrhuje pravidelnejšie sledovanie nákladov na typy zdravotnej starostlivosti. Podľa úradu by sa to malo diať štvrťročne. V pôvodnom návrhu by sa tieto náklady dokladovali len na vyžiadanie. „Je potrebné nastaviť presné frekvencie predkladania,“ píše ÚDZS.

Zásadné pripomienky od úradu sa týkajú aj niektorých príloh. Ide napríklad o návrh explicitne uvádzať jednodňovú zdravotnú starostlivosť v rámci špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, aby v praxi nedochádzalo k rozdielom. „Čiže aby niektoré zdravotné poisťovne nezahrnuli jednodňovú zdravotnú starostlivosť pod ústavnú zdravotnú starostlivosť,“ píše úrad v pripomienkach.

V ďalšej zásadnej pripomienke úrad navrhuje, aby sa v rámci všeobecnej starostlivosti a gynekologickej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti samostatne vykazovala takzvaná kapitačná platba. „Nakoľko kapitačné platby tvoria v prípade všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a gynekologickej špecializovanej zdravotnej starostlivosť zásadnú časť úhrad zo zdravotných poisťovní, považujeme za dôvodné túto položku aj samostatne v rámci uvedených typov ambulancií vykazovať,“ dodal ÚDZS.

Ministerstvo v návrhu uvúdza, že nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy či podnikateľské prostredie. Vyhláška mala so zapracovanými zmenami začať platiť na konci januára tohto roka.

Miroslav Homola