Ilustrační foto: Pixabay

Spotřeba moderních antidiabetik se za posledních pět let zvýšila o 50 procent. Léčba cukrovky je stále účinnější i dostupnější

Diabetes je v České republice jedním z nejčastějších onemocnění. Trpí jím více než milion lidí, toto číslo navíc stále stoupá. Inovativní léčba a postupy v posledních letech zásadně zlepšily výsledky léčby a tím i kvalitu života pacientů, kteří se dožívají srovnatelného věku jako zbytek populace a zároveň zůstávají déle ekonomicky aktivní. Dostupnost moderní terapie pro pacienty se navíc nadále zvyšuje, i díky postupné generifikaci klíčových molekul a snižování cen a úhrad. Experti pro Zdravotnický deník okomentovali statistické údaje o nových lécích na cukrovku, které už jsou k dispozici českým pacientům v běžné praxi i v klinických studiích.

Za posledních 13 let bylo v oblasti diabetologie schváleno a uvedeno na trh přes 20 nových léčiv, mezi nimi například léky ze skupiny SGLT-2 inhibitorů, DPP-4 inhibitorů a analoga GLP-1. Poslední roky přitom přineslo řadu vpravdě revolučních novinek. „Inovativní medicína umožnila například zkombinování různých tříd léčiv do jedné pilulky nebo jedné injekční aplikace. Tím se značně zjednodušilo dávkování, což přispělo k důkladnějšímu dodržování léčby mezi pacienty a tím i k větší efektivitě léčby,“ sdělil Zdravotnickému deníku výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) David Kolář. 

Značné ulehčení života mnohých diabetiků přineslo i zavádění inzulínových pump, které jsou nejčastěji využívány v léčbě dětí s diabetem a diabetiků prvního typu, respektive senzorů pro měření hladiny glykemie. „To pacientům významně pomohlo s přesným monitorováním koncentrace krevního cukru a dávkováním inzulínu,“ vysvětlil Kolář.

Moderní přípravky na vzestupu

Léčivé přípravky pro terapii cukrovky jsou velmi různorodou skupinou, která se v posledních letech dynamicky vyvíjí. Zdravotnickému deníku to potvrdil Jiří Stránský ze společnosti Sprinx Systems: „Do této různorodé skupiny přibývají vedle přípravků prověřených časem a stovkami milionů podání každý den i moderní přípravky pro perorální léčbu, stejná situace je i ve skupině přípravků obsahujících inzulin.“

Stránský upozornil i na to, že se dostupnost moderní terapie pro pacienty dále zvyšuje. „V České republice se spotřeba moderních perorálních antidiabetik za posledních pět let zvýšila o 50 procent, v souvislosti s postupnou generifikací klíčových molekul a snižování cen a úhrad je navíc stále dostupnější. A nové přípravky stále přibývají, v současné době probíhá v této skupině 116 správních řízení o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady ze zdravotního pojištění,“ uvedl Stránský.

V letech 2021 a 2022 schválila Evropská léková agentura čtyři nová léčiva v oblasti léčby diabetu. „A v nadcházejících letech se očekává vstup dalších nových léčiv a technologií, jež pomohou pacientům s diabetem prvního i druhého typu,“ říká Kolář. Na celosvětové úrovni probíhá na 280 klinických hodnocení v oblasti endokrinologie včetně diabetologie (za období let 2017 až 2022). „V roce 2021 bylo 37 procent experimentálních léčiv ve 2. fázi klinického hodnocení, 33 procent experimentálních léčiv v 1. fázi klinického hodnocení a zbylých 29 procent se nacházelo ve 3. výzkumné fázi. To odpovídá rozdělení klinických hodnocení i u ostatních terapeutických oblastí, u nichž taktéž dominuje 2. výzkumná fáze. V rámci endokrinologie je poté 31 procent výzkumné aktivity směřováno do oblasti diabetu, 14 procent do oblasti obezity, a dále do hyperurikemie, anémie a dalších onemocnění,“ upřesnil Kolář.

A dodal, že objem klinického výzkumu v oblasti endokrinologie včetně diabetologie tvoří 4 procenta celosvětového počtu nově realizovaných klinických studií experimentálních léčiv. Je tak shodný s oblastmi kardiovaskulárních, dermatologických a respiračních onemocnění. Výzkumu nových léčiv ve sledovaném období dominovala oblast onkologie s 24procentním zastoupením, infekčních onemocnění s 12procentním zastoupením a neurologie, která představovala 10 procent výzkumu.

Klíčová je i efektivní edukace

Stejně jako u léčiv v oblasti psychologie a psychiatrie, o nichž jsme také informovali, probíhá poměrně silná výzkumná aktivita v České republice i u léčiv v oblasti diabetologie, jen ubylo testovaných pacientů. Z posledních dat poradenské společnosti EY pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu vyplývá, že v roce 2021 bylo v České republice realizováno 396 klinických hodnocení inovativních léčiv, necelá desítka z nich byla realizována v oboru endokrinologie včetně diabetologie.

„Do klinických hodnocení bylo zapojeno 671 pacientů. Ve srovnání s rokem 2015, kdy se klinických hodnocení účastnilo 3 993 pacientů, se jedná o jeden z největších poklesů v počtu účastníků klinických hodnocení ve srovnání s dalšími terapeutickými oblastmi. Jedná se však o celkový trend – počty zapojených dobrovolníků dlouhodobě klesají, v rámci klinických hodnocení se odstupuje od plošných klinických hodnocení, u nichž je zapotřebí větší množství pacientů,“ uvedl Kolář s tím, že se pozornost přesouvá k hodnocením zaměřeným na personifikovanou léčbu. Klinických hodnocení v oblasti endokrinologie včetně diabetologie se účastnilo 44 lokálních výzkumných týmů.

Cílem efektivní moderní léčby diabetu je podle něj dosažení a udržení jeho optimální kompenzace, především významné snížení vzniku a rozvoje chronických komplikací, snížení mortality zejména z kardiovaskulárních důvodů. Moderní inovativní léky tak umožňují pacientům vést dlouhý a plnohodnotný život bez výrazných omezení. „Je však třeba dodat, že úspěšnost léčby diabetu závisí nejen na moderních léčivých přípravcích a nových technologiích, ale také na efektivní edukaci, ze strany pacientů i na jejich ochotě spolupracovat na léčbě a dodržovat doporučení lékaře. Důležitá je také podpora zákonodárců a zdravotnického systému prostřednictvím vstřícně nastavených úhradových podmínek nových léčiv, která se tak budou moci včas dostávat k většímu počtu pacientů,“ uzavřel Kolář.

Jakub Němec