Ilustračné foto: Freepik

Šéfom nemocníc bude za málo personálu hroziť väzenie. Rezort spravodlivosti navrhuje nový trestný čin

Keď nejaká nemocnica nebude mať dostatok lekárov, sestier a pôrodných asistentiek viac ako 90 dní, bude jej vedeniu v najhoršom prípade hroziť väzenie. Vyplýva to z návrhu novely Trestného zákona, ktorý do pripomienkovania predložil rezort spravodlivosti. Na tom, že sa toto opatrenie dostane do legislatívy, sa minulý rok v memorande dohodli slovenská vláda a Lekárske odborové združenie (LOZ). Inštitúcie vo väčšine zásadných pripomienok však s novelou nesúhlasia.

Memorandum o zlepšení systému zdravotníctva schválila vláda ešte na konci vlaňajšieho novembra. Išlo o oficiálne potvrdenie dohody medzi vládou a lekárskymi odbormi, ktorí k splneniu svojich požiadaviek použili aj nátlak v podobe hromadnej výpovede. Jeden z bodov hovorí o zavedení trestnej zodpovednosť za nedostatok zdravotníckeho personálu v nemocniciach. Vláda ho mala podľa dohody predložiť v legislatívnej podobe do konca marca tohto roka.

Túto úlohu prevzalo ministerstvo spravodlivosti, ktorého návrh novely prešiel v polovici marca pripomienkovým konaním. „Cieľom navrhovanej trestnoprávnej úpravy je najmä preventívne pôsobenie hroziaceho trestu, čím sa zabezpečuje ochrana najohrozenejšej skupiny osôb. Návrh zákona reaguje na aktuálnu situáciu nízkeho počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek,“ píše v dôvodovej správe rezort spravodlivosti.

Podľa ministerstva pri nezabezpečení potrebného počtu kvalifikovaného personálu hrozia pacientom s ťažkým stavom v nemocniciach „závažné následky poškodenia zdravia a straty ľudského života“. Do legislatívy by sa preto podľa návrhu mal dostať nový trestný čin „ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti“. O tom, koľko personálu musí byť v nemocnici, rozhoduje ministerstvo zdravotníctva cez vopred definované normy.

Inštitúcie so zákonom nesúhlasia

Celkovo bolo k návrhu 34 pripomienok, z toho 15 bolo zásadných. Vo väčšine z nich inštitúcie s novelou zákona nesúhlasia. Na kritiku reagoval aj dočasne poverený priemiér Eduard Heger (strana Demokrati). Podľa jeho slov počas rokovaní s lekárskymi odborármi rezort zdravotníctva upozorňoval na riziká zmeny legislatívy v podobe, v akej ju požadovali. „Zástupcovia odborov napriek tomu trvali na tom, aby sa tento bod dostal do memoranda. Realita však ukázala, že uvedená požiadavka LOZ nie je vhodným riešením,“ odkázal premiér v stanovisku. Heger preto požiadal ministra spravodlivosti Viliama Karasa, aby zvolal stretnutie so zástupcami LOZ, na ktorom budú hľadať lepšie riešenie.

O stiahnutie novely zákona pritom žiadajú napríklad ministerstvo zdravotníctva, vnútra či investícií, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky, Žilinský samosprávny kraj aj zamestnávateľský zväz Klub 500. „Podľa nášho názoru takto navrhovaná úprava nedokáže prispieť k naplneniu deklaroveného cieľa, ktorým je ochrana života a zdravia pacientov a naopak, takáto právna úprava, ak by bola prijatá, je spôsobilá svojimi následkami prispieť k problémom pri obsadzovaniach funkcií štatutárnych orgánov v aplikačnej praxi,“ tvrdí v pripomienke napríklad rezort zdravotníctva.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) upozorňuje, že vedenie nemocnice nemôže niesť zodpovednosť za zabezpečenie počtu lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek, keď štát si nesplnil svoje povinnosti. „Nie je akceptovateľné, ak regulátori zdravotníckeho povolania spolu s reprezentatívnymi stavovskými organizáciami konfrontujú spoločnosť konštatáciou o nedostatku zdravotníckych pracovníkov na trhu práce, rovnako uchádzačov na tieto pracovné pozície v procese vzdelávania s prenesením tohto faktu na trestnoprávnu zodpovednosť personálneho zabezpečenia na štatutárneho orgánu,“ uvádza ANS v pripomienkach.

Nový trestný čin v praxi

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby nový trestný čin začal platiť od začiatku júla tohto roka. Pri trestnom čine ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti by bol v praxi trestne zodpovedný „štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prevádzkujúceho nemocnicu dlhšie ako 90 dní“. Skutková podstata nového trestného činu by spočívala v porušení povinnosti zabezpečiť dostatočný počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek, ktorý je určený v osobitnom predpise.

V tomto prípade tak bude napríklad riaditeľovi nemocnice hroziť odňatie slobody na tri roky. Väzenie na tri až desať rokov bude vedeniu nemocnice hroziť v prípade, že nedostatok personálu ohrozí život viacerých osôb či chránenej osoby. Odňatím slobody na osem až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí niekomu ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. Väzenie na desať až pätnásť rokov bude hroziť vedeniu v prípade, že nedostatok personálu spôsobí ťažkú ujmu alebo smrť viacerým osobám.

„Trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa Trestného zákona je v prvom odseku prečinom, v druhom a treťom odseku zločinom a v štvrtom odseku obzvlášť závažným zločinom,“ navrhuje ministerstvo spravodlivosti.

Miroslav Homola