Sídlo ministerstva zdravotníctva SR. Foto: Slavomír Frešo, CC BY-SA 3.0

Rezort zdravotníctva pomaly končí s plánom obnovy. V zozname sú už len štyri výzvy

Ministerstvo zdravotníctva pomaly končí s vyhláseniami výziev z plánu obnovy. V rámci komponentov, ktoré rezort zastrešuje, zostávajú nevyhlásene už len štyri výzvy. Ešte v polovici mája vyhlásili aj tú, pomocou ktorej má pribudnúť 650 lôžok následnej starostlivosti. Čoskoro by mala byť vyhlásená aj výzva na rozšírenie a obnovu kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti.

Slovenské zdravotníctvo dostane z plánu obnovy približne 1,3 miliardy eur. Väčšina peňazí pôjde do zdravotníctva formou výziev, zvyšok investuje priamo slovenské ministerstvo zdravotníctva. Zatiaľ najväčšie schválené projekty sú výstavba dvoch nových nemocníc v Bratislave a Martine. V zozname komponentov z plánu obnovy však už zostali len posledné štyri výzvy, ktoré ministerstvo ešte nevyhlásilo.

Tri z nich patria pod komponent modernej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo v rámci toho ešte vyhlási výzvu na doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc, digitalizáciu patológie podporovanej umelou inteligenciou a zavedenie komplexného podnikového informačného systému (ERP). Otvorená ešte nebola ani výzva na rozšírenie a obnovu kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti.

Nová výzva má znížiť nedostatok lôžok

Ešte v polovici mája rezort vyhlásil výzvu, vďaka ktorej by malo na Slovensku pribudnúť 650 lôžok následnej starostlivosti. Tie nemocnice potrebujú na doošetrovanie či doliečenie pacientov po hospitalizácii na akútnych lôžkach. Pacienti tak podľa ministerstva nebudú musieť byť posielaní domov. Na výzvu je vyčlenených vyše 26,86 milióna eur.

„Cieľom výzvy je vytvorenie minimálne 650 lôžok následnej starostlivosti tak, že sa využijú uvoľnené kapacity akútnych a chronických lôžok po optimalizácii siete nemocníc,“ tvrdí rezort. Lôžka by tak mali vznikať v nemocniciach, ktoré majú po kategorizácii inak rozdelené povinné, doplnkové či nepovinné programy.

Oprávnenými žiadateľmi sú teda poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zaradení v aktuálne platnom zozname kategorizovaných nemocníc. Žiadosti o poskytnutie financií môžu nemocnice predkladať od polovice mája tohto roka až do vyčerpania finančných prostriedkov. Ministerstvo ale výzvu uzatvorí najneskôr do 17. júla tohto roka.

Najbližšie chce ministerstvo vyhlásiť aj výzvu na rozšírenie a obnovu kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti. Ide o poslednú z výziev v komponente, ktorý sa venuje dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti.

– mhl –