Foto: Vimeo

Vraťte závadný přípravek Emerade do lékárny, varoval SÚKL

U injekčních per s obsahem 300 a 500 mikrogramů přípravku Emerade pro léčbu těžkých alergických reakcí se objevují závady, varoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Výrobce je stahuje z trhu a pacienti, kteří zmíněná předplněná pera mají doma, je mají vrátit do lékáren. Pero může při aplikaci léku selhat nebo se může předčasně aktivovat po případném pádu.

SÚKL uvádí, že mají pacienti v lékárnách nárok na vrácení doplatku za lék, výměna za jinou šarži pera Emerade nyní není možná. „Pokud máte doma šarži dotčenou závadou v jakosti, obraťte se na svého lékaře a požádejte ho o předepsání nahrazujícího léčivého přípravku, alternativou jsou předplněná pera Epipen, 300 MCG INJ SOL PEP 1X0,3ML nebo Epipen, 300MCG INJ SOL PEP 2X0,3ML,“ uvedl ústav.

„Vzhledem k tomu, že léčivý přípravek Emerade je život zachraňující léčivý přípravek, selhání aktivace předplněného pera je hodnoceno jako život ohrožující. Proto se držitel rozhodnutí o registraci ve spolupráci se SÚKL rozhodl provést stahování až z úrovně pacientů. Pro pacienty, kteří již léčivý přípravek použili a byl úspěšně podán, nepředstavuje přípravek žádné riziko, důvodem stahování jsou možné problémy s aktivací pera,“ sdělil také SÚKL.

Závadné šarže přípravku mohou lidé vracet do středy 9. srpna. Učinit tak mohou v kterékoli lékárně bez předložení účtenky, nicméně ideální variantou je vrácení v lékárně, která lék pacientovi vydala. „Aby nebylo ohroženo zdraví pacientů, mělo by se vrácení předplněného pera léčivého přípravku Emerade do lékárny uskutečnit až po obdržení alternativního adrenalinového pera,“ doplnil ústav.

red, ČTK