Ilustračné foto: Freepik

Koalícia na čele s OĽaNO chce vybudovať regionálne centrá zdravia a meniť kompetencie všeobecných lekárov

Slovensko už na konci septembra tohto roka čakajú predčasné parlamentné voľby. Zdravotnícky denník sa preto pozrel na programy jednotlivých politických strán a zameral sa na body, ktoré sa venujú zdravotníctvu. Zhrnutie programov politických strán bude denník publikovať zostupne podľa predvolebných preferencií.

Strana bývalej vládnej koalície OĽaNO sa v rámci predvolebných prieskumov pohybuje na hranici zvoliteľnosti. Do predčasných volieb totiž ide vo forme predvolebnej koalície, ktorá musí vo volebných výsledkoch dosiahnuť minimálne sedem percent. Koalíciu s názvom OĽANO a priatelia tvoria strany Obyčajní ľudia (OĽANO), Nezávislí kandidáti (NEKA), Nova, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar szívek, Kresťanská únia a Za ľudí.

Jednotný program koalícia ale nepredstavila, niektoré zo strán však majú na svojich webových stránkach program či opatrenia, ktorým by sa v prípade účasti vo vláde mali venovať. Samotná strana OĽaNO napríklad žiaden program do nadchádzajúcich volieb nepredstavila. V rámci zdravotníctva ľuďom ale sľubuje, že každá rodina získa nárok na 50 eur mesačne na preplatenie športového krúžku. Má ísť o podporu zdravého životného štýlu, športových klubov a rodín s deťmi. Náklady chce strana pokryť z vyšších daní pre banky.

Regionálne centrá zdravia

Kresťanská únia, ktorá je súčasťou predvolebnej koalície, si pripravila komplexnejší program. Asi najzásadnejším predvolebným sľubom v rámci zdravotníctva je vybudovanie regionálnych centier zdravia a systémové prepájanie zdravotných a sociálnych služieb.

Strana tiež hovorí o pokračovaní v štrukturálnych reformách zdravotníctva, do ktorých patrí starostlivosť prvého kontaktu a ambulantná starostlivosť, optimalizácia siete nemocníc a centrálneho riadenia štátnych nemocníc, lieková reforma a reforma starostlivosti o duševné zdravie.

Okrem toho chce dokončiť implementácie investícií z plánu obnovy a vyčleniť investície na dobudovanie koncových štátnych nemocníc. V programe je prisľúbená aj podpora a finančné ohodnotenie zdravého životného štýlu a prevencie či rozšírenie siete zariadení poskytujúcich starostlivosť o duševné zdravie.

Strana chce tiež vypracovať analýzu a koncept systémového prepojenia zdravotných a sociálnych služieb a cieleného navýšenia miezd v sociálnom a zdravotníckom sektore. V pláne je aj rozširovanie komunitných sociálnych služieb a služieb poskytovaných v prirodzenom prostredí občana.

Lepšie kompetencie všeobecných lekárov

V rámci predvolebnej koalície zverejnila vlastný program aj strana Za ľudí. V rámci hlavných bodov sľubuje, že zdravotníctvo zmodernizuje po materiálno–technickej, ale aj personálnej stránke. Zlepšiť chce napríklad pracovné podmienky a zamedziť odlivu pracovníkov všetkých zdravotníckych profesií do zahraničia. Strana chce tiež zlepšiť postavenie a kompetencie všeobecných lekárov.

V programe sa ďalej uvádza zámer nanovo definovať kompetencie a zodpovednosti všetkých aktérov v zdravotníctve od štátu ako regulátora, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, Úradu pre dohľad nad zdravotnou (ÚDZS) starostlivosťou a aj pacientov. Strana tiež tvrdí, že ÚDZS zabezpečí nezávislosť a odbornosť.

Ak by sa strana v rámci koalície dostala do vlády, chce tiež jasnejšie definovať základný balík zdravotnej starostlivosti, ktorý bude v plnej miere hradený z verejných zdrojov, napríklad v takom rozsahu, ako je to teraz. Nadštandardný balík podľa strany určia poisťovne a tie budú hradené z pripoisťovacieho balíku. Pozrieť sa chce aj na mieru a opodstatnenosť kapitačnej platby za poistenca aj u špecialistov, aby ambulancie prevádzkovali aj v menej atraktívnych lokalitách.

Medzi sľuby sa dostali aj neurčité body ako napríklad aplikovanie nových technických vymožeností a postupov v medicíne či odpolitizovanie zdravotníctva. Strana chce tiež kategorizovať jednotlivé výkony v zdravotníctve a zaviesť povinné a merateľné indikátory kvality.

-mhl-