Foto: Rawpixel

V 16 nemocnicích by měla být regionální onkocentra

Největší česká zdravotní pojišťovna by v říjnu měla uzavřít smlouvy s nemocnicemi ohledně vzniku regionálních onkologických center. Do těch nově budou moci komplexní onkologická centra delegovat vybranou terapii tak, aby mohl pacient čerpat péči blíže svému bydlišti. Prozatím by tato regionální centra měla vzniknout v 16 nemocnicích.

„Na základě dohody s Českou onkologickou společností ČLS JEP byl stanoven seznam vybraných „centrových“ onkologických léčivých přípravků, které bude možné nově podávat i v rámci nově ustanovovaných Regionálních onkologických centrech (ROC). V září 2023 bylo VZP ČR doporučeno přiznání statutu ROC v případě 16 nemocnic, která splnila předem stanovená odborná kritéria. Uzavření prvních Zvláštních smluv na centrovou péči v ROC lze očekávat od 1.10.2023,“ uvádí mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Pojišťovna přitom už dříve oslovila všechna Komplexní onkologická centra (KOC), aby jí poslala návrhy na to, kde by mohla vzniknout regionální onkocentra. U těch pak ověřila, zda naplňují všechny odborné požadavky, na nichž se domluvila s Českou onkologickou společností ČLS JEP.

„Odborná a personální připravenost regionálních center je jedním z klíčových hledisek. Regionální centra by měla mít dostatečný počet kvalifikovaných odborníků, včetně onkologů, chirurgů, radiologů a dalších specializovaných zdravotnických profesionálů, kteří jsou schopni poskytovat komplexní onkologickou péči. A zatím se nedá říct, že by to bylo naprosto připraveno. Každopádně mohou existovat velké individuální rozdíly mezi jednotlivými regionálními centry, hlavně v personálním zajištění. Vzhledem k tomu, že nejlépe tuto situaci znají zástupci jednotlivých komplexních onkologických centrech, je naprosto zásadní, aby poskytování onkologické péče v regionálním centru probíhalo ve spolupráci a až téměř se supervizí příslušného KOC. Mezioborová indikační komise by měla být dostupná pro pacienty z ROS stejně jako pro pacienty z KOC,“ řekl k tomu v rozhovoru pro ZD nový předseda onkologické společnosti a přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně docent Igor Kiss (více zde).

Počet není konečný

Proces by měl tedy nově probíhat tak, že pacient projde v KOC multidisciplinárním týmem, který indikuje léčbu. Pokud přitom daná terapie spadá do skupiny těch, které odborná společnost vytipovala pro uvolnění do regionálních center, bude pak pacient moci léčbu podstoupit v ROS, které má nejblíže. V případě problémů ale bude mít regionální centrum vždy možnost konzultace s odborníky z delegujícího KOC.

„Důležitým aspektem je dostatečné vybavení regionálních center moderními technologiemi pro diagnostiku, léčbu a sledování pacientů s rakovinou. Personální a technologická infrastruktura je nezbytná pro poskytování kvalitní a bezpečné péče. Pro hodnocení připravenosti regionálních center na decentralizaci onkologické péče je třeba provést podrobnou analýzu jejich zdrojů, infrastruktury, personálu a kompetencí. Tato analýza by měla zahrnovat i potřeby a specifika jednotlivých regionů. Na základě těchto informací lze identifikovat případné nedostatky a navrhnout opatření, která by mohla zlepšit připravenost regionálních center a umožnit úspěšnou implementaci decentralizace onkologické péče,“ doplňuje Igor Kiss.

Vzhledem k výše řečenému prozatímní počet 16 regionálních onkocenter nemusí být konečný a další ROS mohou postupně přibývat. „Poskytovatelé zdravotních služeb byli opakovaně o nově navrženém principu spolupráce v péči o dospělé onkologické pacienty mezi centry informováni, a to jak ze strany VZP ČR, tak ze strany odborné společnosti. Indikace a delegace léčby na ROC bude probíhat vždy na základě Multidisciplinárního semináře Komplexního onkologického centra, kterého se zúčastní vždy i zástupce ROS,“ dodává Viktorie Plívová.

Michaela Koubová