Očkování migrantů: s vaničkou vylejeme i dítě?

0

Potkáváme se kolem poledne v Kauflandu. Malé skupinky – podle oblečení – dělníků z okolitých staveb. Stojíme společně ve frontě na samoobslužní pokladny. Skupinky třech nebo čtyř mužů v zaprášených montérkách, orouškovaných a mluvících skoro šeptem slovensky, rusky, možná ukrajinsky. Nepoznám rozdíl. Nesou si oběd několika rohlíků, salám, nebo sýr a láhev vody. Kaufland je obklíčen několika velkými rozestavěnými budovami, na kterých se v Praze pracuje i o víkendech.

Odstupy mezi nimi a ostatními nakupujícími jsou možná o krok větší. Po dvou letech pandemie to už snad děláme podvědomě, aniž bychom všichni četli pravidelné hodnocení pandemie ECDC z 15. prosince 2021. „Na základě momentálně limitované evidence a dané vysoké nejistoty, celkové riziko pro veřejné zdraví spojené s výskyty a šířením SARS-CoV-2 Omicron VOC v EU/EEA je hodnocené jako velice vysoké. Jsou zapotřebí urgentní a razantní kroky na snížení šíření k ulevení už tak přetížených zdravotních systému a ochránit ohrožené skupiny v nejbližších měsících.“

Nemůžu se jich zeptat, jestli jsou očkování. Pro jejich i naše bezpečí můžu jen doufat, že pokud jsou to migranti bez legálního pobytu, zaočkovali se alespoň minulý rok, když to bylo možné. Podle čtvrtletní zprávy Ministerstva vnitra ze září minulého roku počet cizinců v ČR dlouhodobě stoupá. „K 30. červnu 2021 bylo na území ČR registrováno 668 238 osob cizí státní příslušnosti, z toho 353 101 na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 315 137 mělo v ČR trvalý pobyt. 409 516 osob, tj. 61 % – nejvíce jich je z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Vzrostly i počty cizinců, kteří na území ČR vstoupili či pobývali nelegálně. V prvním pololetí 2021 jich bylo zjištěno 5 430 – na nelegální migraci se podíleli příslušníci 103 států, z toho nejvíce občané Ukrajiny.“ Odhaduji, že o těch pěti a půl tisíci se ví jenom proto, že nějakým způsobem nechtěně ocitli v dosahu policejního radaru.

Jaroslava Němcová, ředitelka Národní agentury práce, která pomáhá firmám hledat potřebné legální kvalifikované zaměstnance ze zahraničí říká: „Reálné odhady podnikatelů hovoří o tom, že jestli se tady pohybuje cca 350 tis. lidí na přechodnou dobu legálně, minimálně stejný počet je tady nelegálně. Navíc jistota legální práce sebou nese jistotu příjmů do státního rozpočtu díky povinným odvodům na zdravotním a sociálním pojištění a také následných daňových příjmů.”

Data o počtu zaočkovaných samoplátců v ČR jsou na UZISu veřejně nedostupné.

Na mou otázku, co se děje s cizinci, kteří tady minulý rok jako samoplátci bez potvrzení legálního pobytu dostali jednu nebo dvě dávky a chtějí si zaplatit další, mi vedoucí jednoho očkovacího centra stručně a důrazně vysvětlil: „Jestli tady nejsou legálně, tak tady nemají co hledat.“ Alespoň mne ujistil, že proti minulému jaru, kdy se na konci očkovacího dne ničili stovky připravených dávek, teď se s nimi rozumně hospodaří a hodinu před ukončením se spočítá, kolik lidi se objednalo, kolik dávek budou pravděpodobně ještě potřebovat a podle toho se připraví.

S tím souhlasím, ale jen do určité míry. Ten problém je mnohem širší. Od 15. listopadu 2021 se můžou očkovat cizinci jako samoplátci s platným povolením trvalého, nebo dlouhodobého pobytu včetně rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky. Až na to, že ne všichni rodinní příslušníci tady pracují, nebo podnikají a řekněme, že jsou převážně ze Slovenska. Obvykle starší rodiče v důchodu žijící ve společné domácnosti, kteří necítili potřebu žádat o povolení k pobytu. „Vždyť jsou tady jen na delší návštěvě.“ Teď se tady nemůžou nechat očkovat druhou nebo třetí dávkou, i když by rádi zaplatili jak očkování, tak výkon a údajně se nemůžou dostat do slovenského očkovacího systému, i když tam mají zdravotní pojištění a nárok na očkování. Na můj dotaz na slovenském Národnom portále zdravia NCZISK jsem nedostala odpověď.

Můžeme se sice tvářit, že šedá ekonomika je minimální a nedůležitá, ale asi je těžké ji statisticky podchytit, když oficiálně neexistuje. Právě ti nelegální migranti tady vykonávají práci, do které se Češi nehrnou. Ilegální ekonomická migrace i za cenu porušovaní imigračních zákonů je už ve většině vyspělých krajin samozřejmostí, ale s tím i riziko šíření nakažlivých nemocí a pracovních sil bez pojištění.

Upozorňovala jsem na to v minulosti poprvé asi před pěti léty. Kamarádka mi doporučila svou perfektní ukrajinskou uklízečku. Postupně jsem se dověděla její historii a i to, že je tady nelegálně. Pracovala v centru Prahy v kuchyni pětihvězdičkového hotelu. Za dvanáctihodinové směny pět dní týdně brala 9 000 Kč měsíčně vyplacené polskou agenturou, která ji sem přivezla. Do Polska se dostala na turistické vízum a prošla tam školením hotelového úklidu. Aby přežila, o víkendech uklízela byty. Podle ní agentura, která ji zaměstnávala, ji „strhávala z platu sociálku a zdravotní pojištění.“ Pokoušela jsem se ji vysvětlit, že její zaměstnavatel nemůže platit sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, kteří tady legálně neexistují. Nevěřila mi a příště hrdě přinesla ukázat kartu svého „zdravotního pojištění“. Bylo to potvrzení, že prošla zdravotní prohlídkou, včetně rentgenu, které ji opravňuje zacházet s potravinami. S razítkem a podpisem lékařky Nemocnice na Homolce. Za kartu zaplatila 3 000 Kč, ale na žádném lékařském vyšetření nebyla, na rentgenu taky ne. Předpokládám, že ten podpis s razítkem byly falšované. Nechtěla mi věřit, že by ji agentura mohla takhle okrádat a razantně prohlásila, že to všechno zjistí. Příští sobotu už nepřišla a její telefon byl vypnutý. Moje koupelna nikdy nebude tak perfektně čistá, jako když ji Irina uklidila. Doufám, že se jí nestalo nic horšího než návrat spět na Ukrajinu. Informovala jsem o tom tehdejší náměstkyni ministra zdravotnictví Gottvaldovou.

Rychlost šíření omicronu  a nemožnost cizinců samoplátců pokračovat v dalších dávkách očkování dělá tuto otázku o to akutnější. Co je horší: nechat ilegální migranty se volně pohybovat na veřejnosti s rizikem roznášení COVIDu, nebo ulehčit přístup cizincům k očkování za plnou cenu výkon + vakcína? Není reálně možné a realistické očekávat, že se všichni neočkovaní cizinci teď sbalí a odjedou. I kdyby se nařídilo že bez očkování si nesmí v Kauflandu nakoupit jídlo. Jsme v Čechách a zaměstnavatelé by se o to dovedli postarat.

Není na Ministerstvu zdravotnictví vyřešit problém nelegální ekonomické migrace, ale její následky mají dopad na zdravotnictví a ochranu zdraví občanů ČR a to by se mělo vyřešit co nejdříve.

Jana Petrenko, ředitelka Koalice pro zdraví

Od roku 2005 do 2018 byla členkou ECDC Advisory Forum v Stokholmu