Pondělí, 29. listopadu, 2021

Právo na všechno, povinnosti žádné?

0

Letos 9. října na pravidelném setkání pacientských organizací se zástupci Ministerstva zdravotnictví najednou zazněla stížnost ministrovi, že pacienti s plicním onemocněním jsou diskriminování a porušují se jejich lidská práva. Lékaři údajně odmítají kuřákům předepisovat nejdražší inovativní léky, jestli nepřestanou kouřit cigarety. Několik se nás podívalo zpytavě na sebe. Myslí to ten pán vážně?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedalo mi to a obrátila jsem se na MUDr. Pavlu Nykodýmovou, předsedkyni Spolku smluvních pneumoftizeologů z.s. Tady jsou odpovědi:

Na setkání pacientských organizací se zástupci Ministerstva zdravotnictví si Váš kolega, člen výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS J.E. Purkyně, doktor Kos stěžoval ministrovi, že pacienti s plicními onemocněními jsou diskriminováni a jsou porušována jejich lidská práva, protože kuřákům lékaři nemůžou předepisovat drahé léky. Je to tak?

Ze své praxe mohu uvést, že u pacientů s CHOPN je z hlediska účinnosti léčby rozhodující, aby přestali kouřit.  Pokud přestanou kouřit, není problém s jakoukoli léčbou s přihlédnutím k individuální snášenlivosti a účinnosti léčby. U pacientů, kteří nepřestanou kouřit, je aplikace jakékoliv léčby, ať už drahé nebo levnější problematická, neboť to, co léčba vylepší, kouření zhorší a u pacienta dochází k progresi CHOPN. Nevím o žádném nařízení, jaké léky na CHOPN a na AB můžeme předepisovat. Je to na uvážení lékaře a také on je ve vztahu k pojišťovně odpovědný za ekonomickou stránku léčby.

Chápu, že je někdy velice těžké se zbavit závislosti na kouření, ale když jim jde o zdraví a je prokázáno, že CHOPN je následek kouření, je možno pacienty efektivně léčit, když budou nadále kouřit? 

Zbavit pacienta závislosti na kouření vyžaduje individuální přístup, zejména s ohledem na věk pacienta, jeho návyky, pokročilost závislosti, stádium choroby.  Pokud pacient je připraven se kouření vzdát, je na místě ho poslat do odvykacího centra. Pokud pacient nepřestane kouřit, žádnou léčbou nezabráníme progresi této nemoci.“

Dr. Kos mluvil o drahých lécích – pro představu, kolik stojí?

Cena léků na CHOPN se řádově pohybuje od částek ve stokorunách až po nejdražší léky v řádu kolem 3 tis. Kč.

 

Nikdy v minulosti se práva pacientů nesetkala s takovou vstřícností na Ministerstvu zdravotnictví jako teď, ale myslím, že k právům patří i povinnosti, jako například starat se o své zdraví v rámci prevence, a pak alespoň dodržovat léčebný režim a doporučení lékaře.

Zbavit se jakékoliv závislosti je asi hodně těžké a mít potíže s dýcháním je určitě veliká motivace. Od lékaře to vyžaduje hodně trpělivosti a porozumění. Podle statistiky kuřáci umírají v průměru o 15 let dříve.  Potíže s dýcháním a kašel by mi určitě stačili, abych udělala cokoliv a zbavila se toho. Nemluvě o rakovině plic, které kouření určitě taky neprospěje.

Nejhorší je, že rakovina plic s největším počtem úmrtí v Evropě patří mezi nejzákeřnější typy rakoviny vůbec. Hlavně tím, že je to bezpříznakové onemocnění, kdy člověk nepociťuje v počátečních stádiích žádné potíže. Nemoc se zpravidla projeví až v pozdní fázi, kdy je léčba značně náročná a šance na přežití se snižuje na jednotky procent.

I přes značný vývoj chemoterapie, radioterapie, biologické léčby i imunoterapie zůstává chirurgické řešení stále nejefektivnější metodou, tedy pokud je karcinom odhalen včas a nemocný je schopen chirurgický zákrok podstoupit.

Podle MUDr. Ivo Hanke Ph.D., zástupce přednosty pro hrudní chirurgii Fakultní nemocnice Hradec Králové je v současnosti 80 % pacientů s diagnostikovaným karcinomem plic již v pokročilém stádiu, kdy jejich šance na úplné uzdravení je velmi nízká. Přitom včasné zachycení je pro úspěch léčby stěžejní. V tomto ohledu hraje významnou roli prevence. Na odhalení karcinomu plic v ranní fázi onemocnění by měla pomoct mobilní aplikace LungScreen a následné vyšetření Low Dose spirální CT plic.

„V dnešní digitální době rozhodně vnímám aplikaci LungScreen jako jednu z možností, jak pomoci rizikovým pacientům odhalit karcinom včas.  Jedná se o krátký dvouminutový test, který ale samozřejmě nenahrazuje lékařské vyšetření, právě naopak.  Aplikace pomáhá odhalit rizikovou skupinu, připomenout vhodnost návštěvy specialisty a ideálně nasměrovat takového pacienta na správné pracoviště, které řeší nejen diagnostiku, ale i případnou komplexní léčbu,“ dodává primář Ivo Hanke.

Centra, která jsou v samotné aplikaci uvedena a která se budou o pacienty starat a zároveň budou monitorovat průběh a přínos této digitální technologie jsou plicní kliniky šesti velkých nemocnic v České republice.  Jedná se o Fakultní nemocnici Hradec Králové, Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnici v Motole, Thomayerovu nemocnici a Fakultní nemocnici Olomouc.

Aplikace, jejímž generálním partnerem je společnost Johnson & Johnson, je možno bezplatně stáhnout pro operační systém iOS a Android:

 

 

 

 

 

Není to tak dávno, co se v zdravotnických diskusích objevil termín „partneři“ na vysvětlení vztahů mezi lékařem a pacientem, a ne všem se moc líbil, ale ujalo se. Partnerství znamená spolupráci ke společnému cíli – vyléčit, nebo alespoň zlepšit stav pacienta. Znamená to taky spoluodpovědnost a respekt. Smysl těch dvou posledních pojmů se ještě budeme muset chvíli učit.

Jana Petrenko