Čtvrtek, 5. srpna, 2021

S mocí roste odpovědnost pacientských organizací

0

Zpráva vydaná Královskou švédskou akademií věd při příležitosti příštího summitu Nobelových laureátů o klimatických změnách cituje autora Owena Gaffneyho, který perfektně shrnul současnou situaci v šíření elektronických zpráv: „Zprávy na sociálních mediích vytvořili toxické prostředí, kde je teď velice těžké rozlišovat fakta od fikce. Jedním z nejnáročnějších úkolů, před kterými teď stojí lidstvo, je naše neschopnost rozlišit fakta od fikce.“  The Guardian, 23.3.2021

Zpráva se sice zaměřuje na klimatické změny, ale konstatování stavu je aplikovatelné i na největší momentální problém. Dezinformace a konspirační teorie o covidu a vakcínách se šíří mnohem rychleji než informace, které potřebujeme na boj s pandemií. Spousta toho, co mi za poslední měsíce přistálo v počítači a mobilu, svědčí o českém smyslu pro humor, ale koluje víc zákeřných, zlomyslných a hlavně neověřených zpráv, které mají lidi zastrašit, odradit od nošení respirátorů, dodržování pandemických opatření, nebo se nechat zaočkovat. V mnoha případech je to jenom politováníhodná snaha se zviditelnit. Jak by volič poznal obličej z fotky na volební kampaň, když teď musí všichni nosit roušku? Není lehčí uvěřit konspirační teorii, než respektovat vládní opatření? Autoři některých dezinformací si dají skutečně hodně práce, aby vypadali zaručeně hodnověrně.

Jedna z nich byla zaslána do pacientské organizace v polovině března. Ne jenom, že měla pacienty zastrašit v době, kdy nikdo nepotřebuje další dávku stresu, ale vyzývá do boje proti novele o zdravotním pojištění a je zajímavá i svým načasováním.

Cituji:

Nenechme si vzít svého doktora!
Nenechte si vzít svou lékařskou praxi!


Ministerstvo zdravotnictví připravilo velmi nebezpečný návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Pokud by byla přijata:

– Pacientům by kdykoliv rozhodnutím úředníka zdravotní pojišťovny
mohl být odebrán jejich lékař, ale i nemocnice, protože by s nimi zdravotní pojišťovna byla oprávněna bez uvedení důvodů vypovědět smlouvu …
a tak dále.

Pro pacienty je představa, že by se hrozby toho dopisu naplnily, tak děsivá, že by to mohlo vyprovokovat k akci i ty nejpokornější z nich. A aby to dodalo věrohodnosti, je zde link a podpis prezidenta ČLK.

http://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99416

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Problém je jenom v tom, že to bylo na webu ČLK zveřejněno v červnu 2013 a autorem je MUDr. Sojka, a ne prezident ČLK MUDr. Kubek, který o tom teď nic nevěděl.

Co mne hlavně zaujalo, je rozeslání těsně před jednáním o novele na Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny a současně uznání vlivu pacientských organizací a pacientů na dění v zdravotnictví. Vnější snaha manipulovat pacienty a organizace byla a bude. Někdy je to snaha o zlepšení situace pro pacienty a zdravotnictví, ale může taky skrývat zájmy, které nejsou na první pohled jasné. Primárním úkolem pacientské organizace je hájit práva a potřeby svých členů a pacientů se stejnou diagnózou, ale ne na úkor jiných diagnóz. Čím víc roste moc a vliv pacientských organizací, o to je důležitější jejich spolupráce s odborníky, opatrnost a odpovědnost za informace, které poskytují svým členům. Kolektivní zkušenosti s diagnózou jsou cenné informace pro ošetřující lékaře, jednání odborných pracovních skupin státní správy a tím taky atraktivní subjekt pro manipulaci. V tomto jednom případě ta dezinformace byla tak hrozivá, že organizace zaváhala, ověřila si zdroj a během par hodin informovala ostatní pacientské organizace.

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění se mimo jiné snaží manipulacím pacientských organizací při jejich rozhodování zabránit. Rozlišovat fakta od fikce, odborně ověřené informace od manipulace bude pravděpodobně to nejtěžší, s čím se budou v po-covidové éře potýkat. Pandemie přinesla zdravotnictví pokrok ve využívání elektronických komunikací, a to se doufám nezmění. Ale současně ukazuje, že je v naší povaze mnohem rychleji přijmout a reagovat na špatnou zprávu než na tu dobrou.

„Nic se nešíří rychleji, než je rychlost světla s možnou výjimkou špatných zpráv, které podléhají svým speciálním zákonům.“ Douglas Adams – Mostly harmless.

Jana Petrenko