Herbert Pavera: Podporujme mladé vědce v Moravskoslezském kraji

  Dnes jsem uspořádal konferenci na půdě Poslanecké sněmovny, která se věnovala aplikaci vědy a podpoře vzniku nejen biotechnologických firem. Konference se zúčastnili zástupci státních institucí, akademické sféry i úspěšných podniků ze severní Moravy.

   

  ČR má sice nejnižší nezaměstnanost, ve srovnání s vyspělými státy však stále převažují pracovní místa s nízkou produktivitou. Pořád se spíše blížíme představě montovny Evropy než moderní, inovativní ekonomice. Právě česká pracovní místa budou nejvíce ohrožena nastupující digitalizací, automatizací a rozšiřováním robotů ve výrobě. Východiskem je podporovat vznik míst s vysokou přidanou hodnotou na základě přenosu poznatků vědy do praxe.

  Podpora aplikovaného výzkumu je velkou příležitostí pro Moravskoslezský kraj, který trpí útlumem tradičního průmyslu: Veřejné prostředky by měly směřovat na zlepšení přenosu výsledku výzkumu do praktického využití. Místo desítek tisíců nových úředníků za miliardy korun by měla současná vláda více podporovat vědce, především z řad mladých absolventů a studentů. Tím nejen zvýšíme nízké mzdy v regionu, ale také zamezíme odchodu mladých, šikovných lidí z Moravskoslezského kraje.

  Na severní Moravě existují všechny předpoklady pro vznik moderní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a vysokou životní úrovní. Máme kvalitní univerzity, nadějné studenty i dobře fungující firmy z oblasti biotechnologií, které dokazují, že tudy vede cesta. Stát i kraj by měly akademický a soukromý sektor propojovat, hledat perspektivní investory a snižovat byrokracii. Bohužel, administrativa je v současnosti velká a především malým a středním podnikům se naopak ještě zvyšuje.

  O současném stavu podpory aplikovaného výzkumu na dnešní konferenci informoval náměstek pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks a ředitel Technologické agentury ČR Petr Očko. Mezinárodní porovnání se špičkou na tomto poli, Izraelem, představil profesor Zohar Ben-Asher. Moravskoslezský kraj zastupoval Martin Duda, ředitel Centra podpory inovací VŠB-Technické univerzity v Ostravě, Martin Radina z Diagnostického centra J.G. Mendela, součásti 4Medical Innovations Ostrava. Na konferenci vystoupili také poslanec a bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger a Hana Kosová, ředitelka Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.

  Herbert Pavera