Ledviny mlčí, i když selhávají a pacient se blíží smrti

„Velký podíl pacientů, které k dialýze přijímáme, aniž bychom jejich onemocnění zachytili předem, je pro nás stále velký neúspěch,“ říká profesor Vladimír Tesař- Foto: Wikipedia

Jednoduchý test krve a moči stojí asi padesátikorunu. Jeho časné provedení ale může ušetřit milióny a zachránit životy. Pacienti, kterým selhávají ledviny, čerpají stále více peněz ze zdravotnického systému.  Bez dialýzy nebo transplantace by zemřeli. Přitom jejich stav nemusel být až tak vážný, kdyby se o své nemoci dozvěděli včas a začali se léčit. Nefrologové po celém světě veřejnosti posílají jednoduché poselství. Myslete na své ledviny už teď a nečekejte na okamžik, kdy přestanou pracovat.

 

Dobrou příležitostí je Světový den ledvin, který letos připadá na dnešek 12. března. Během něj si mohou lidé prověřit stav svých ledvin v nefrologických ambulancích po celém Česku. Stačí přijít, odevzdat vzorek moči a nechat si odebrat malé množství krve.

Na dialýzu rovnou z ulice

Světový den ledvin už 10 let upozorňuje na zásadní skutečnost: chronickým onemocněním ledvin trpí velká část populace. „Výskyt chronických onemocnění ledvin se v průmyslově rozvinutých zemích postupně zvyšuje,“ popisuje profesorka Sylvie Opatrná, z I. Interní kliniky LF UK a FN Plzeň. Častěji onemocní starší lidé, kteří již trpí některým chronickým onemocněním, jako například diabetem II. typu, vysokým krevním tlakem nebo dalšími chorobami srdce a cév. Pacienti v nefrologických ambulancích jsou tak stále starší a také stále nemocnější, protože se onemocnění ledvin u nich objevuje v důsledku dalších chorob, kterými trpí.

Onemocnět ale mohou i poměrně mladí lidé, kteří nemají vůbec žádné zdravotní problémy. „Více než třetina pacientů je dialyzována přímo z ulice. Jsou to nemocní, kteří se ze stavu plného zdraví dostávají do situace, kdy jsou plně odkázáni na dialýzu,“ upozorňuje profesor Vladimír Tesař, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze. O to větší šok tak zažívají, když se dozví svou diagnózu spolu s vyhlídkami, které mají před sebou. Pouze polovina dialyzovaných pacientů přežije pět let, nemluvě o výrazně zhoršené kvalitě života. „Velký podíl pacientů, které k dialýze přijímáme, aniž bychom jejich onemocnění zachytili předem, je pro nás stále velký neúspěch,“ dodává nefrolog. U těchto pacientů nemohly být využity všechny možnosti léčby chronického onemocnění ledvin, které by mohly umožnit se selhání ledvin vyhnout nebo jeho vývoj alespoň zpomalit, nemohly být včas léčeny komplikace chronického onemocnění ledvin a nemohla být včas zahájena příprava na náhradu funkce ledvin.

„Když se nemoc včas zachytí, diagnostikuje a léčí, může se vyléčit úplně či alespoň zpomalit. Tím se oddálí nutnost dialýzy. Pokud to již možné není, pomůže včasné odhalení nemoci řádně připravit nemocného na nekomplikované zahájení jedné z metod náhrady funkce ledvin, to znamená transplantaci, hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu,“ vysvětluje profesorka Opatrná. Pro srovnání v Česku žije s chronickým selháním ledvin zhruba 11 tisíc nemocných a na jednu z variant dialýzy je odkázáno 6 300 pacientů. Dalších 4 200 pacientů má za sebou úspěšnou transplantaci ledviny. Transplantace je pro nemocné s chronickým selháním ledvin nejlepším řešením. V současnosti se zkrátila průměrná doba, kterou nemocný, jehož ledviny přestaly plnit svou funkci, musí strávit na dialýze, než se pro něj najde dárce, na jeden rok. Někteří pacienti jsou však na ni odkázaní již trvale, protože pro ně transplantace není vhodná.

„Až 80 % pacientů, kteří potřebují dialýzu, si může zvolit její typ. Více než 90 %, se jich rozhoduje pro hemodialýzu, což znamená, že musejí až třikrát týdně na několik hodin do dialyzačních středisek, kde jim speciální přístroj vyvede z těla krev a za několik hodin vyčistí. Druhá metoda, peritoneální neboli domácí dialýza, pak dává pacientům více svobody, ale i zodpovědnost starat se o své zdraví,“ vysvětluje nefroložka. Podle ní je chybou, že v ČR zatím výrazněji neroste počet pacientů, kteří se léčí pomocí domácí dialýzy. Ta funguje tak, že pacient má do břišní dutiny zavedený katétr, kterým si buď třikrát denně napustí do břicha speciální roztok, který mu krev vyčistí, nebo proceduru absolvuje během spánku, kdy je přes katétr napojen ke speciálnímu přístroji, tzv. cycleru. Při této metodě se krev nečistí mimo tělo pacienta, ale uvnitř pomocí tělu vlastní membrány – pobřišnice. Pacienti tak mohou studovat, pracovat, sportovat nebo cestovat.

Strach pacientů stojí peníze

Selhání ledvin přitom není něco, co se objeví znenadále, jde o stav, který se vyvíjí mnoho let. „Začíná nemocí, která poškodí část ledvin, ale pokud zbyde jen jakési podkritické množství funkční tkáně, je tento zbytek dále poškozován přetížením. To znamená, že i když původní nemoc už dávno nepůsobí, zbylá, přetížená tkáň se zvýšenými nároky rychleji opotřebovává a ledviny stejně selžou,“ popisuje Petr Táborský, primář dialyzačního střediska NephroCare v Praze 4 – Krči. Vedle toho existují onemocnění, která ledviny poškozují dlouhodobě, jako je diabetes II. typu nebo vysoký krevní tlak. „Pokud důsledně řešíme všechny komplikace a zdravotní problémy nemocného, lze „opotřebování“ ledvin zpomalit a konečné selhání ledvin, tedy potřebu dialýzy oddálit,“ dodává nefrolog. Problémem je, že toto si většina nemocných vůbec neuvědomí, jednoduše proto, že onemocnění ledvin často vůbec nebolí. „Ledviny jsou tichý orgán a mlčí, i když selhávají. O to je jejich selhání nebezpečnější,“ upozorňuje profesor Tesař.

Právě chybějící bolest, jako signál, který nemocného donutí navštívit lékařskou ordinaci, je v případě selhání ledvin, důvodem, proč lidé stav svých ledvin podceňují. „Hodně lidí má obecnou obavu z rakoviny nebo z infarktu, ale málokdo se bojí dialýzy, pokud se ho toto onemocnění již přímo nedotýká,“ konstatuje Táborský. Tento postoj ovlivňuje i samotnou léčbu, kterou část pacientů nedodržuje, protože nevnímá onemocnění ledvin jako přímé ohrožení. Nevědomky si tak urychlují nástup situace, kdy se již neobejdou bez dialýzy, protože jejich ledviny definitivně selžou.

Budoucí vážné problémy s ledvinami lze ale velmi snadno a také levně odhalit. Základní vyšetření moči a hladiny kreatitinu v krvi stojí pár desítek korun a může jej provést praktický lékař v rámci běžné preventivní prohlídky. „Včasná diagnostika onemocnění ledvin je snadná a levná a může přinést obrovské úspory,“ přibližuje profesor Ivan Rychlík z II. Interní kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Podle něj by svého lékaře měli sami vyhledat lidé, kteří už trpí vysokým krevním tlakem nebo jiným onemocněním srdce a cév, mají diabetes II. typu, je jim více než 50 let a v jejich rodině se už nemoci ledvin vyskytli. Ti mohou být ve větším ohrožení a včasné odhalení onemocnění ledvin je u nich dvojnásob důležité.

Ludmila Hamplová