Zdeněk Kabátek bude vést VZP další čtyři roky

Zdeňku Kabátkovi se během necelých čtyř let ve vedení VZP povedlo pojišťovnu finančně stabilizovat i zlepšovat vztahy s poskytovateli péče. V dosavadním duchu chce pokračovat i další čtyři roky. Foto: Tomáš Cikrt

Z firmy v mizerné ekonomické situaci se za poslední tři roky z VZP povedlo udělat zdravotní pojišťovnu s nejvyšším kladným saldem ze všech českých pojišťoven, o zlepšení image a vztahů s poskytovateli péče nemluvě. Proto také správní rada VZP přistoupila dnes k tomu, že zvolila současného ředitele Zdeňka Kabátka i pro další funkční období. Kabátek, který do VZP nastoupil na konci roku 2012, by tak měl na postu ředitele setrvat až do konce roku 2020.

 

S návrhem na to, aby se správní rada zabývala výkonem funkce ředitele VZP v dalším funkčním období, přišel její předseda Jiří Běhounek. „Zaregistroval jsem určitou míru neklidu a pokles zájmu uvnitř pojišťovny. Stojí před námi nemalé úkoly, jako je příprava zdravotně pojistného plánu, proto jsem si po zralé úvaze dovolil správní radě navrhnout, abychom dali jasně najevo, že práce, která byla odvedena správní radou a především managementem VZP, je vnímána a hodnocena. Je zájem, aby situace zůstala stabilizovaná. Reakce členů správní rady mě překvapila a potěšila – v diskusi vystoupilo 17 členů a musím říct, že k práci managementu a pana ředitele nezaznělo jediné negativní stanovisko. Správní rada si zajisté uvědomila změnu image, přístupu, jednání, chování vůči poskytovatelům i dalších atributů,“ uvádí Jiří Běhounek (ČSSD).

Volba proběhla tajným hlasováním, z 25 přítomných bylo 23 pro a dva se hlasování zdrželi. Výsledkem je prodloužení mandátu Zdeňka Kabátka od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2020. „Termín volby byl z pohledu firmy zvolen optimálně, protože pokud by se protahoval, je to prostor pro spekulace a lidovou tvořivost. To souvisí s obrazem firmy a možností nejistoty, která se může dostat i mezi poskytovatele zdravotní péče,“ doplňuje místopředseda správní rady Jiří Skalický (TOP 09). „Jsem velice rád, že volba proběhla, aniž by se stihla stát předmětem politických hrátek. Přesně tomu jsem se snažil předejít a zabránit, aby do funkce ředitele VZP nebyl zvolen politický nominant namísto kvalitního odborníka a manažera,“ dodává Běhounek.

„Velmi se vážím pozitivních informací, které se ke mně dostaly. Vnímám to jako obrovský závazek a chtěl bych, aby moje působení navázalo na to, co tu čtyři roky společně děláme. Bylo by chybou domnívat se, že je to zásluha jen jednoho člověka, ale všech zaměstnanců VZP a také komunikace ze strany správní rady, která vždy měla jako prioritu úspěch firmy. Budu tedy pracovat dál jako doposud,“ říká Zdeněk Kabátek.

Hospodaření se daří držet v kladném saldu i nyní

V roce 2012, v jehož závěru Kabátek do VZP nastoupil, dosáhla pojišťovna záporného výsledku hospodaření na základním fondu zdravotního pojištění ve výši 3,3 miliardy korun (byť celkové saldo bylo kladné, protože zhruba tři miliardy tehdy dostala VZP z přebytků jiných pojišťoven); závazky po lhůtě splatnosti v závěru roku dosáhly 740 milionů. Oproti tomu na konci loňského roku měla pojišťovna celkové kladné saldo 1,67 miliardy (část financí pojišťovna vrátila státu jako splátku finanční výpomoci) a žádné závazky po lhůtě splatnosti.

V tuto chvíli je zůstatek na běžném účtu základního fondu ve výši 3,3 miliardy korun a pojišťovna neeviduje žádný závazek po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotní péče. Základní fond zdravotního pojištění je v kladném saldu 2,2 miliardy, přičemž předpokládaný stav ve zdravotně pojistném plánu byl 1,7 miliardy. Příjmy se pohybují na 101 procentech zdravotně pojistného plánu, zatímco výdaje se daří držet na sto procentech. Zároveň byl navýšen rezervní fond do výše 1,545 miliardy korun a počítá se i s dalším zvyšováním. „Když si uvědomíte, že dříve byl rezervní fond nula, je i to odraz kondice hospodaření a schopnosti managementu firmu řídit,“ konstatuje Jiří Skalický. V září navíc bude splacena poslední část finanční výpomoci, kterou stát VZP v minulosti poskytl, a to ve výši 250 milionů korun.

Zdeněk Kabátek (1970) je původním povoláním technik, který na začátku své profesní dráhy pracoval jako technický pracovník a poté projektový manažer ve společnosti ČEZ – Elektrárně Temelín. Pak působil v nemocnici v Písku, kde byl vedoucím technicko-provozního úseku a později také členem představenstva. Od roku 2006 pracoval nejdřív jako vrchní ředitel pro přímo řízené organizace a poté jako vrchní ředitel pro ekonomiku na ministerstvu zdravotnictví. Ředitelem VZP se stal v prosinci 2012, kdy ve funkci vystřídal Pavla Horáka. Správní rada tehdy Kabátka zvolila 18 hlasy z 27 přítomných. Zdeněk Kabátek je ženatý a má dvě děti, mezi jeho koníčky patří jízda na motorce a lyžování.

-mk-