Zpětné bonusy u inkontinenčních pomůcek tvoří až čtvrtinu ceny. VZP i ostatní pojišťovny proto sníží úhrady

Zatímco odborná společnost hrozí, že na změnu v úhradách inkontinenčních pomůcek bude doplácet 160 tisíc lidí, podle pojišťovny bude výsledkem pravý opak - díky osekání přemrštěných cen výrobců a dodavatelů, kteří nabízejí zdravotnickým zařízením zpětné bonusy, pacienti dostanou za stejnou cenu 350 tisíc kusů bezdoplatkových pomůcek navíc. Foto: Pixabay

AKTUALIZOVÁNO! Všeobecná zdravotní pojišťovna se rozhodla došlápnout si na některé prodejce inkontinenčních pomůcek. Ti podle všeho nabízejí zdravotnickým zařízením až 25procentní bonusy, které ovšem jdou na účet pojišťovny. Díky tomu, že nově VZP nebude hradit předražené inkontinenční pomůcky, by se k těmto zdravotnickým prostředkům bez doplatku mělo dostat více pacientů. Krok největší české zdravotní pojišťovny chce následovat i Svaz zdravotních pojišťoven. 

 

„Inkontinenční pomůcky jsou po kardiomateriálech, které se řešily v minulých letech, jednou z oblastí nejvíce zatíženou předražováním a údajnými zpětnými bonusy, které inkasují zdravotnická zařízení od dodavatelů. Dlouho jsme se chystali s tím něco udělat. Před pár týdny jsme naznačili, že by řešení mělo přijít teď na podzim. Tlak různých lobbistických organizací, který se proti tomu zvedl, a zároveň to, jaké důkazy se nám podařilo o zpětných bonusech a předražování získat, nás přimělo k tomu, že s tím nemůžeme čekat – jinak by nás snadno někdo mohl právně napadnout za to, že necháváme jiné subjekty neoprávněně se obohacovat na systému veřejného zdravotního pojištění,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

V současnosti má největší česká zdravotní pojišťovna 230 tisíc klientů, kterým jsou hrazeny inkontinenční pomůcky. Loni přitom VZP za tyto prostředky dala 1,51 miliardy, což je o 17 procent víc než v roce 2010. V katalogu měla pojišťovna 800 výrobků, které doposud rozčleňovala do 14 kategorií – a v každé měla pomůcky bez doplatku. To se má ovšem nyní změnit a dosavadní systém vystřídá mnohem podrobnější členění.

Kolik dala v posledních letech VZP za inkontinenční pomůcky. Zdroj: VZP
Kolik dala v posledních letech VZP za inkontinenční pomůcky. Zdroj: VZP

„Když jsme uvažovali o změně úhrad, byli jsme si vědomi toho, že musíme myslet na dostatečné množství typů inkontinenčních pomůcek pro různé pacienty s různými obtížemi. Z dosavadních 14 kategorií máme připraveno 125 kategorií. Máme tedy ambici pamatovat na každého klienta. Pravidla jsou nastavena tak, aby minimálně jedna třetina sortimentu byla zcela bez doplatku. Chceme tedy, aby z úhrad zmizely předražené pomůcky, lépe řečeno aby se postupem času přizpůsobily a ze zpětných bonusů cenu slevily tak, aby se co nejvíce inkontinenčních pomůcek dostalo klientům – což je náš záměr,“ přibližuje náměstek VZP pro zdravotní péči Petr Honěk.

Pomůcky se dostanou k většímu počtu pacientů, ujišťuje VZP

Na inkontinenční pomůcky se dnes vztahují dva limity – jeden finanční, druhý množstevní daný závažností pacientových problémů, tedy stupněm inkontinence I, II nebo III. Limity úhrad jsou dnes stanoveny zákonem 48/1997. Z klientů VZP, kteří tyto prostředky potřebují, jich dnes celkem šest procent na limit narazí – jde tedy dohromady o 13 800 pacientů. Ti v naprosté většině, v 97 procentech, narazili na finanční limit.

Výsledkem opatření, které bude platit od 1. listopadu, by mělo být to, že by při stejném počtu vydaných kusů vznikla úspora 140 milionů korun, tedy necelých deset procent. Tyto prostředky pak VZP rozpustí na inkontinenční pomůcky právě u klientů, kteří narazili na finanční strop. Ve finále by se tak k pacientům mělo dostat 350 tisíc kusů plně hrazených pomůcek navíc. Do budoucna přitom pojišťovna nevylučuje posun úhrad ani jedním směrem – tedy pokud by se náhodou ukázalo, že změna na některou skupinu pacientů dopadne negativně, směrem vzhůru, anebo směrem dolů, když se potvrdí další potenciál úspor. Podle Hoňka by zřejmě už nyní bylo možné jít s úhradami ještě níže, pak už by tu ale nebyla garance, že nebude dopad na pacienty.

„Nepochybuji o tom, že kdyby se ukázalo, že v některé z kategorií je problém, VZP to upraví tak, aby na to pacienti nedopláceli. Zkušenosti z posledních několika let potvrzují, že s pojišťovnou se dá velmi rozumně domluvit,“ neobává se dopadů Jana Petrenko z Koalice pro zdraví.

„Věc jsme diskutovali s pacientskými organizacemi a jsme připraveni i na připomínky ze strany výrobců,“ uvádí Honěk s tím, že materiál visí na webu VZP už měsíc a půl. Někteří výrobci tak podle něj už podali připomínky technického charakteru k zařazení do určitých skupin. „My každou takovou připomínku přijmeme a vypořádáme, zda je relevantní. Máme už i žádosti od výrobce o snížení cen v našem číselníku tak, aby reflektoval, že jeho pomůcky jsou bezdoplatkové,“ doplňuje Honěk. Proti změně se ovšem doposud ohradilo také odborné sdružení Incoforum nebo Česká urologická společnost, podle níž nebyl krok nijak zdůvodněn ani konzultován a dle níž úpravu pocítí sto tisíc pacientů s lehkou a 60 tisíc pacientů s těžkou inkontinencí (celé stanovisko ČUS najdete zde).

Bude krok následovat i svaz pojišťoven?

Podle mluvčího Tichého je ovšem změna trnem v oku hlavně výrobcům a dodavatelům, lobbistickým skupinám a zařízením, která dostávala zpětné bonusy. O těch koneckonců nyní VZP získala důkaz v podobě nabídky, která v cenách VZP vychází na 2,8 milionu, ovšem v cenách výrobce bez DPH na 1,9 milionu. Podle výše objednávky pak firma slibuje bonus ve výši 18 až 25 procent. „Zvlášť kouzelná je spodní řádka, kde se nabízí bonusové plnění darovací smlouvou nebo dle vzájemné domluvy – což znamená do kapsy,“ komentuje Tichý.

Jedna z nabídek zpětných bonusů, které vedly VZP k rychlému snížení maximálních cen inkontinenčních pomůcek. Zdroj: VZP
Jedna z nabídek zpětných bonusů, které vedly VZP k rychlému snížení maximálních cen inkontinenčních pomůcek. Zdroj: VZP

V minulosti VZP následovaly v jejích krocích i další pojišťovny, což se stane i tentokrát. „Zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven přebírají změnu úhrad inkontinenčních pomůcek provedenou VZP k 1. 11. 2016. Předpokládáme, že VZP má dostatečné podklady a zdůvodnění pro provedení této kategorizace vedoucí ke stanovení nových úhrad inkontinenčních pomůcek včetně pozitivního dopadu na pojištěnce. Za cílový stav pro tuto oblast však považují členské zdravotní pojišťovny úhradu do výše definovaného finančního limitu dle stupně inkontinence pacienta. Konkrétní pomůcky pak v rámci finančního limitu s ohledem na individuální potřeby pacienta, může zvolit lékař. Zástupci SZP ČR budou tento cílový stav prosazovat v příslušných pracovních skupinách,“ napsali nám zástupci Svazu zdravotních pojišťoven.

VZP už se na obdobné, dokonce ještě dramatičtější kroky v podobě snížení úhrad o 30 až 55 procent, zaměřila hlavně u kardiomateriálů – koronárních stentů, kardiostimulátorů, defibrilátorů, PTCA katetrů či TAVI (psali jsme např. zde či zde). Díky tomu se jí podařilo za obdobné finance zajistit tyto technologie většímu počtu pacientů.

Michaela Koubová