Ministr zdravotnictví navrhne vládě potvrdit v čele ÚZIS docenta Duška

Vzděláním přírodovědec, zaměřený mj. na životní prostředí, je expertem v oblasti matematické biologie, biostatistiky, analýzy a hodnocení biologických a klinických dat, prediktivní onkologie, zdravotních systémů, architektury IT aj. Jako docent působí jak na přírodovědecké, tak lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Foto: Tomáš Cikrt

 

Ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) bude i nadále docent Ladislav Dušek. Od 1. listopadu letošního roku vchází v platnost novela zákona o zdravotních službách 372/2011, která změnila způsob jmenování do této funkce. Nově nebude stačit vůle ministra zdravotnictví, ale na jeho návrh jmenuje ředitele ÚZIS vláda. A ministr Miloslav Ludvík už oficiálně navrhnul, aby docent Dušek ve své misi nadále pokračoval.  

 

ÚZIS je správcem Národního zdravotnického informačního systému. Ladislav Dušek zastává post ředitele od května 2014, kdy byl do jmenován tehdejším ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Pod Duškovým vedením došlo podle ministra Ludvíka „k zahájení rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému, k zahájení in-house vývoje jeho nově modifikovaných či zcela nově novelizovanými právními předpisy včleněných komponent (Národní registr hrazených zdravotních služeb, Národní registr zdravotnických pracovníků) podle moderních pravidel eGovenment jako prvního veřejného informačního systému svého druhu“.

Pod ÚZIS, vedený docentem Duškem, přešel  projekt DRG Restart, od něhož si ministerstvo slibuje objektivnější popis produkce českých nemocnic, na který by pak mohly navazovat spravedlivější úhrady péče. Podle samotného ředitele projekt běží podle plánu.

Opětovné jmenování docenta Ladislava Duška ředitelem ÚZIS doporučil svým hlasováním Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PČR a tak mu už nic nestojí v cestě.

-red-