Od roku 1992 klesla doba pobytu v nemocnici téměř o polovinu

Součástí třetiny hospitalizací byla nějaká operace, nejčastěji na odděleních plastické chirurgie a ortopedie. Foto: Pixabay

Od roku 1992 klesla průměrná doba pobytu v nemocnici téměř o polovinu. Tehdy byla 11,8 dne, loni 6,2 dne. Celkový počet dní, které Češi za rok strávili v nemocnici, se snížil o více než třetinu. Hospitalizací bylo loni zhruba 2,2 milionu u 1,47 milionu pacientů. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

 

Největší pokles byl do roku 2000, kdy se ošetřovací doba snížila na přibližně osm dní. Do roku 2016 klesla o další zhruba dva dny.

Loni bylo hospitalizací více než 2,2 milionu. Ve 1,24 milionu případů pobývaly v nemocnici ženy, v přibližně 994.000 případů šlo o muže. „Příčinou vyššího počtu hospitalizací je starší věková struktura žen, vyšší naděje na dožití a především nezastupitelná reprodukční úloha. Po odstranění vlivu rozdílné věkové struktury… připadá na ženy o 15,9 procenta hospitalizací více než na muže,“ uvedl ÚZIS.

Dlouhodobě nejvíc hospitalizací je na interních odděleních. Loni to bylo 17,2 procenta s průměrnou ošetřovací dobou 6,3 dne. Na druhém místě byla chirurgická oddělení. Součástí třetiny hospitalizací byla nějaká operace, nejčastěji na odděleních plastické chirurgie a ortopedie.

„Na 1000 obyvatel připadalo (loni) v přepočtu 211,6 případu hospitalizace, tedy o 7,5 procenta méně ve srovnání s rokem 2004, kdy byl počet případů v přepočtu na obyvatele nejvyšší v historii registru. Po odstranění rušivého vlivu postupujícího demografického stárnutí činí pokles již 14,1 procenta,“ uvedl ÚZIS.

Přehled hospitalizací od roku 1986

Zdroj: ÚZIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-čtk-