Profesní komory vyzývají Babiše ke schůzce kvůli neúměrnému nárůstu administrativy, jde jim o EET a GDPR

Nejen zdravotnické profesní komory považují současná opatření v oblasti elektronizace za"neúměrnou administrativu". Foto: Jisc

„Představitelé profesních komor žádají budoucího předsedu Vlády České republiky o společné jednání se zástupci všech ze zákona zřízených komor v nejbližším možném termínu po jeho jmenování,“ píše se v prohlášení, které podepsali představitelé 12 komor, mez nimi i třech zdravotnických . Prezidenti a předsedové profesních komor dále varují před neúměrným nárůstem administrativy (především EET a nařízení GDPR), který se negativně dotýká většiny svobodných povolání. Zatěžování administrativními činnostmi nezlepšuje odbornou kvalitu, ale naopak vede k situacím, kdy se administrativě odborníci musí věnovat na úkor své profese, uvedli v tiskové zprávě.

 

Komory vyzývají zákonodárce, aby je vnímali jako garanty plnění specifických odborných činností pro stát. Zároveň apelují na Vládu České republiky i zástupce České republiky v Evropské komisi, aby zvažovali dopad jednotlivých nařízení na chod českého hospodářství a pokusili se zabránit přijímání takových legislativních norem, které ve svém důsledku znamenají nebo by mohly znamenat pokles kvality výkonu svobodných povolání kvůli neúměrné administrativní zátěži.

Představitelé komor se shodli na potřebě koordinovat své kroky v legislativě, která se týká více profesí, a k tomuto účelu zřídí společnou pracovní skupinu.

Svůj podpis k 3. prosinci připojili:

 • Česká advokátní komora, JUDr. Vladimír Jirousek , předseda
 • Česká komora architektů, Ing. arch. Ivan Plicka CSc., předseda
 • Česká lékárnická komora, PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident
 • Česká lékařská komora, MUDr. Milan Kubek , prezident
 • Česká stomatologická komora, doc. MUDr. Roman Šmucler CSc., prezident
 • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ing. Pavel Křeček, předseda
 • Exekutorská komora ČR, Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka
 • Komora auditorů ČR, Ing. Irena Liškařová, prezidentka
 • Komora daňových poradců ČR, Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka
 • Komora veterinárních lékařů ČR, MVDr. Karel Daniel, prezident
 • Notářská komora, Mgr. Radim Neubauer, prezident
 • Komora patentových zástupců ČR, Ing. František Kania, předseda

-TZ, red-