ZČU má peníze EU na modelování biologických dějů a studium orgánů

Na modelování biologických dějů, studium mikrostruktury orgánů a tvorbu virtuálního modelu člověka pro klinickou a průmyslovou praxi dostane Západočeská univerzita od EU desítky milionů. Foto: Pixabay

Západočeská univerzita (ZČU) dostane desítky milionů korun evropských dotací na modelování biologických dějů, studium mikrostruktury orgánů a tvorbu virtuálního modelu člověka pro klinickou a průmyslovou praxi. Jde o projekt Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu, který přinese nová technická řešení pro moderní medicínské přístupy vyvíjené s lékaři. ČTK to řekla mluvčí ZČU Šárka Stará.

 

„Cílem projektu je vytvoření matematicko-experimentálního modelového modulu a softwaru, který umožní využití anamnéz pacienta pro vytvoření ‚pacient-specific‘ modelu na základě dostupných klinických vyšetření,“ uvedla. Pomůže také získat podrobný a přesný popis mikrostruktury orgánů, určit mechanické vlastnosti tkání, tedy pružnost, mezní napětí a deformaci, a zpřesnit virtuální model člověka.

Výzkumné centrum NTIS Fakulta aplikovaných věd ZČU uspělo se dvěma žádostmi ve výzvě operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Ze sedmi žadatelů získala ZČU nejvíce finančních prostředků, téměř 197 milionů Kč. O peníze se ucházelo 20 projektů v celkové výši téměř 1,6 miliardy Kč, uspělo jich 12. Mezi žadateli byly hlavně univerzity, další vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

Druhým úspěšným projektem ZČU byl Výzkum a vývoj inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast. Podle ředitele NTIS Pavla Nováka rozšíří výzkumné a vývojové kapacity centra pro Průmysl 4.0. Projektový tým bude řešit vývoj nových inteligentních dílů pro automatizaci, robotiku, umělou inteligenci, monitorování, diagnostiku a zpracování signálů. Bude spolupracovat s firmami na robotické, řídicí, diagnostické a monitorovací technologii.

Cílem výzvy je podpořit řešení výzkumných úkolů, které přispějí ke zvýšení kvality života a produktivity práce. Sníží podíl monotónních a fyzicky náročných profesí.

-čtk-