Špatné hodnocení tajemníka Benedy? Superúředník o něm nechce slyšet, exministr mluvit

Náměstek ministra vnitra Josef Postránecký (vpravo) zatím státního tajemníka Iva Benedu (vlevo) chrání trváním na formalitách. Jak dlouho je ale stav, kdy se zaměstnanci ministerstva bouří a personálně je v rozkladu, udržitelný? Foto: Koláž ZD

Zdravotnický deník informoval ve dvou článcích o zoufalé personální situaci na ministerstvu zdravotnictví (i v hygienické službě) a nespokojenosti zaměstnanců s prací státního tajemníka Ivo Benedy (zde a zde). Také jsme poukázali na nesrovnalosti v hodnocení tohoto úředníka. Již ministr Němeček mu zaslal v roce 2016 vytýkací dopis, který ale Beneda údajně nepřevzal. Pátrali jsme nyní dál a zjistili, že dopis byl předán prostřednictvím spisové služby a že dokonce existuje ještě jedno negativní hodnocení, o němž jsme dosud nevěděli. Potíž je v tom, že jediný člověk, na němž záleží, zda se státní tajemník Beneda udrží ve funkci, a to náměstek vnitra pro státní službu (superúředník) Josef Postránecký, část negativních podnětů z formálních důvodů přehlíží a nechce se jimi vůbec zabývat.

 

„S obsahem dopisu jsem byl tehdejším ministrem zdravotnictví seznámen. Tento dopis jsem však nemohl považovat za výtku ve smyslu § 88 odst. 3 zákona o státní službě, neboť nebyl panu státnímu tajemníkovi doručen,“ odpověděl nám, jak už jsme citovali minule, Josef Postránecký v reakci na otázku, zda je mu znám a jak naložil s vytýkacím dopisem ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Zdravotnický deník ale zjistil, že ve spisové službě ministerstva zdravotnictví (lidově spisovce) existuje záznam o převzetí vytýkacího dopisu Benedovou asistentkou, která, podle našeho zdroje zevnitř ministerstva, „měla práva za Benedu“. Jinými slovy asistentka běžně tímto způsobem jménem Benedy přebírala i ostatní spisy, které od ministra a všech ostatních ke státnímu tajemníkovi přicházely a on nikde nezpochybňoval, že by je snad nepřevzal. Jenže náměstek Josef Postránecký o tom nechce ani slyšet. „ Materiály dostupné sekci pro státní službu neobsahují doklad prokazující doručení dopisu panu státnímu tajemníkovi. Případné doručování výtky prostřednictvím elektronického systému spisové služby je navíc právně nepřípustné a takové doručení je neúčinné, tím spíše, pokud k převzetí došlo třetí osobou,“ napsal nám. Již minule nám tedy pan Postránecký potvrdil, že dopis zná, ale nadále trvá na formálním stanovisku, že ho nemůže brát v potaz, protože ho tajemník Beneda nepřevzal. Tohle nám moc nejde do hlavy, protože by to znamenalo, že by se každý, komu se nelíbí výhrady nadřízeného, mohl vyvléci tím, že je jednoduše ignoruje – kdo nepřevezme, je nevinen. Ministr Němeček by asi časem našel nějaký způsob, jak přesvědčit náměstka Postráneckého, že dopis Beneda převzal, nebo mohl převzít, ale byl tenkrát premiérem Sobotkou odvolán.

Vystřídal jej Miloslav Ludvík, který jak už jsme také uvedli, držel nad Benedou, minimálně zpočátku, ochrannou ruku a pravděpodobně mu vystavil příznivé hodnocení, diametrálně odlišné od vytýkacího Němečkova dopisu. Nová informace ale říká, že kromě dopisu, existoval ještě Němečkův návrh na hodnocení státního tajemníka za zhruba 11 měsíců roku 2016  a ten byl součástí předávacího protokolu mezi ministry Němečkem a Ludvíkem. Toto hodnocení bylo údajně stejně negativně zdrcující jako to, které mu nyní vystavil „nejčerstvější“ ministr Adam Vojtěch. Také jsme z kuloárů zaslechli, že ani ministr Miloslav Ludvík nebyl nakonec s Benedou spokojen poté, co se s jeho prací seznámil podrobněji. Zeptali jsme se jej přímo ale současný ředitel FN Motole nám sice laskavě, ale neochvějně odmítl celou věc jakkoliv komentovat.

Josef Postránecký ovšem prý Němečkovo hodnocení nemá k dispozici a nehodlá se jím zabývat. „Takovým materiálem sekce pro státní službu nedisponuje, ani jí jeho případná existence není známa. Pro zpracování služebního hodnocení za rok 2017 nejsou takové podklady využitelné,“ odpověděl nám náměstek ministra vnitra pro státní službu. Vzniká tak velice kuriózní situace. Fatálně selhávající státní tajemník ve vybydleném ministerstvu zdravotnictví, kritizovaný značnou částí zaměstnanců za celou řadu vážných prohřešků proti svým povinnostem a služebnímu zákonu, možná nakonec projde v hodnocení svého nadřízeného superúředníka Postráneckého jako vzorný pracovník, a to přesto jak se na Iva Benedu dívali či dívají ministři zdravotnictví. Negativní hodnocení od ministra Němečka za prvních 11 měsíců roku 2016 pan Postránecký nemá k dispozici a ani ho nezajímá. Další negativní hodnocení z pera současného ministra Vojtěcha asi použije jen částečně, protože ten je v úřadu teprve od prosince. Zbývá tedy hodnocení od ministra Ludvíka, které se sice také týká jenom části roku, je ovšem pozitivní. Co si tedy Josef Postránecký nakonec vybere? A jak do toho všeho zasáhne kárná komise, jíž nakonec Postránecký podstoupil návrh na kárné řízení, který mu zaslal Adam Vojtěch? A jak k tomu všemu přijde ministerstvo zdravotnictví v personálním rozkladu a úředníci, kteří tam v nejistotě pracují?

Tomáš Cikrt