Platy soudců a politiků se budou počítat podle vysokých škol nebo nadací

Platy v církvích, na vysokých školách nebo v neziskových společnostech budou nově určovat koeficient pro výpočet platů soudců, státních zástupců nebo politiků. Nahradí se tak koeficient průměrného platu v „nepodnikatelské sféře“, kterou dosud sledoval Český statistický úřad (ČSÚ).

Expertní skupina složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti a Českého statistického úřadu, kterou vláda ustanovila svým nařízením v lednu, nově stanovila kritéria pro vymezení pojmu „nepodnikatelská sféra“ a vypracovala pravidla pro zjišťování a zveřejňování údaje o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě. „Návrh nařízení vlády byl připraven podle závěrů uvedené expertní skupiny s cílem vymezit okruh zpravodajských jednotek tvořících nepodnikatelskou sféru tak, aby nově definovaná množina co nejvíce odpovídala původnímu vymezení a byla tak v maximální míře zajištěna kontinuita původního výpočtu,“ uvádí důvodová zpráva, kterou má Česká justice k dispozici.


Platová základna pro soudce obecných soudů vzrostla od začátku tohoto roku ze 77 637 Kč na 80 490 korun. V případě žalobců, jejichž plat činí 90 procent platu soudců, vzrostla ze 69 873,30 na 72 441 korun. Výše platů se pak vypočítává pomocí koeficientů, v závislosti na postavení a délce praxe jak soudců, tak státních zástupců.


Do množiny bude spadat 17 institucí, například nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost, církev nebo vysoká škola. Jde o organizace řízené nebo dotované státem nebo územními samosprávnými celky a neziskovky. Z průměrného platu v těchto organizacích se pak vypočte koeficient, kterým se násobí platová základna politiků, soudců nebo státních zástupců.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(epa)