Aktip? Choďte k lékaři. S rozbitým autem také jedete do servisu a ne do knihovny, říká prezident ČLK Kubek

„Komora může jako nejvyšší trest lékaře vyloučit a ten pak nesmí vykonávat lékařskou praxi. Problém je v tom, že i po vyloučení z komory může zneužívat svůj lékařský titul k tomu, aby poskytoval důvěřivým lidem různé poradenské služby a obíral je o peníze," říká prezident Ćeské lékařské komory Milan Kubek k aféře konzultačního a terapeutického institutu Aktip, jenž se stal terčem kritiky po uvedení dokumentu České televize Obchod se zdravím. Foto: Tomáš Cikrt

Konzultační a terapeutický institut Aktip se stal terčem kritiky po uvedení dokumentu České televize „Obchod se zdravím“. Některé pracovníky Aktipu totiž natočila skrytá kamera ČT v momentě, kdy klientkám s rakovinou radí najít si milence anebo předepisují kapičky bez účinných látek. Jedna léčitelka byla dokonce přichycena při zpovědi, jak „její muž vykadil rakovinu“. Když se informace dostaly na veřejnost, doslova způsobily poprask. Jak se ale může veřejnost proti podobným šarlatánům bránit? A lze vůbec oddělit od sebe ty, co to s pacienty myslí dobře, a co na lidské beznaději chtějí jen vydělat? Na to odpovídal prezident České lékařské komory Milan Kubek.

 

Česká televize v dokumentu Obchod se zdravím rozkryla fungování institutu psychosomatické medicíny Aktip. Dostaly se k ní výpovědi nemocných, jedna žena tam třeba utopila poslední úspory a stejně zemřela. Jak může stát před takovými podvodníky chránit?

Stát by měl trestat všechny typy podvodníků. Má k tomu policii, státní zastupitelství i nezávislé soudy a pro odborné otázky pak soudní znalce. Stačí jen, pokud budou všichni dělat to, za co jsou placení, a nebudou „zametat případy pod koberec“ jen proto, aby si nepřidělávali práci.

Vy jste již do médií řekl, že problémem je, že Aktip není zdravotnické zařízení, ale jen „poradenská firma“. Naznačil jste tak, že ČLK v tomto případě nemůže problém nijak řešit. Kdo ho tedy řešit může?

Lékařská komora může disciplinárně trestat odborná a etická pochybení svých členů při výkonu lékařského povolání. Nic jiného nám zákony neumožňují. To, co dělají lékaři takříkajíc v soukromí, do toho nám nic není. Může se nám to líbit nebo nemusí, ale my s tím nic nenaděláme. Změnit zákony mohou pouze politici, a ti nemají zájem posilovat kompetence lékařské komory. Vzpomeňte jen na to, jak urputně nám brání v tom, abychom provedli personální audity zdravotnických zařízení, aby se ukázalo, kdo v nemocnicích skutečně pracuje.

Spolumajitelka Aktipu Jarmila Klímová tvrdí, že Aktip poskytuje jen poradenství. Jenže ona sama má lékařský titul, a Aktip se tváří jako zdravotnické zařízení, takže mnoho lidí si myslí, že o zdravotnické zařízení ve skutečnosti jde a že jsou tedy v rukách odborníků. Co byste doporučil lidem, kteří věří, že je takové zařízení vyléčí, když jim běžná medicína nepomáhá?

Ano, podle mého názoru jde o podvod, neboť paní doktorka Klímová sice zdravotnické zařízení podle svého tvrzení neprovozuje, ale zároveň v důvěřivých lidech vzbuzuje dojem, že její „konzultační a terapeutický institut“ zdravotnickým zařízením je. Pacientům mohu poradit jediné: jste-li nemocí, jděte k lékaři do řádně registrovaného zdravotnického zařízení. S rozbitým autem přece také jedete do servisu a ne do knihovny a vlasy si necháte stříhat u kadeřníka a ne u řezníka. Na webových stránkách komory www.lkcr.cz je seznam lékařů – členů komory. Pokud má pacient pochybnosti, zda nějaká osoba v bílém plášti lékařem je či není, může si to zde snadno ověřit. Pokud tam dotyčného nenajde, pak se patrně jedná o problém. V seznamu lékařů například nejsou Ukrajinci, kteří podle názoru komory ilegálně pracují v některých nemocnicích na základě nezákonně poskytnutého povolení ze strany ministerstva zdravotnictví.

O co se v případě Aktipu již ČLK pokusila? Podle vašich slov Revizní komise ČLK začala prošetřovat jak jednání dr. Klímové, tak i jednání dr. Kučery. Jaké kroky již komise udělala? 

To je otázka spíše pro předsedkyni Revizní komise ČLK paní doktorku Vedralovou. Já z titulu své funkce nemohu šetření, poté co jsem je vyvolal, již nijak ovlivňovat. Vím pouze to, že komora požádala Českou televizi o kompletní přepis celých nahrávek, aby se Dr. Klímová a spol. nemohli vymlouvat, že vše bylo sestříháno a účelově zmanipulováno.

Lze třeba podobným lékařům sebrat diplom? Anebo jak jinak může Česká lékařská komora postihovat ty doktory, kteří balamutí veřejnost?

Vysokoškolský diplom, pokud byl získaný právem, nemůže nikdo nikomu odebrat. Pokud jste jednou lékařem či třeba inženýrem, pak jím zůstáváte až do smrti. Komora může jako nejvyšší trest lékaře vyloučit a ten pak nesmí vykonávat lékařskou praxi. Problém je v tom, že i po vyloučení z komory může zneužívat svůj lékařský titul k tomu, aby poskytoval důvěřivým lidem různé poradenské služby a obíral je o peníze. Na takové případy je prostě komora krátká. Vědět rady by si s takovými podvodníky však měla policie.

Jak chápat inzeráty anebo reklamu na internetu či v bulvárních médiích, kde často „odborníci“ doporučují pacientům tu přístroj, který zlepší sluch, jinde zase nějaké zázračné léky či kapičky, které jejich problém brzy vyřeší? Jde v tomto případě o hodnověrné lékařské informace, anebo tady jde také jen o balamucení veřejnosti? Vyřešil by toto kupříkladu zákon o léčitelích, léčitelství?

Pokud by byl dobře napsaný, pak by takovým podvodníkům minimálně zkomplikoval život. Myslím si však, že právě pro ty příklady, které uvádíte, není ani žádný nový zákon potřeba. To jsou přece čisté podvody! Bohužel policie ani státní zastupitelství nemají příliš chuť se takovými případy zabývat. Komora v poslední době nejméně třikrát podala trestní oznámení v případech, kdy se někdo v podobných inzerátech podvodně vydával za lékaře, ale vždy byla naše podání odložena a nikdo nebyl potrestán.

V dalším pokračování dokumentu České televize „Infiltrace“ zaznělo, že ministerstvo zdravotnictví hned druhý den po odvysílání prvního dokumentu „Obchod ze zdravím“ dalo podnět Magistrátu hl. m. Prahy, ČLK, SÚKL a dalším orgánům, aby jednání Aktipu prošetřily. Máte již nějaké informace ze šetření? Prý MZ očekává, že výsledky šetření bude mít na stole do dvou měsíců. Lze tento termín vůbec dodržet? A za jakých podmínek?

Jak jsem již řekl, v lékařské komoře platí striktní oddělení jednotlivých kompetencí. Já ani představenstvo nemůžeme popohánět revizní komisi nebo ovlivňovat rozhodování čestné rady. Ministr spravedlnosti přece také nemůže ovlivňovat státního zástupce nebo nedej bože to, kdy a jak daný soudce nějaký případ rozhodne.

Už v minulých letech něco podobného jako je Aktip ČLK řešila?

Pravděpodobně ano, ale musel bych si to ověřit v archivu. Mám však neblahé tušení, že podobných případů bude přibývat. Doba je totiž pro šarlatány a podvodníky ve zdravotnictví příznivá. Vždyť přímo pod záštitou ministerstva zdravotnictví fungují na půdě Fakultní nemocnice Hradec Králové, což je nepochybně špičkové zdravotnické zařízení, čínští léčitelé, které navíc jako evropskou raritu a výsměch všem odborníkům i zdravému rozumu ministerstvo protlačilo zákonem mezi odborné zdravotnické pracovníky. Nad jednáním českých šarlatánů se ministr zdravotnictví pohoršuje, čínští šarlatáni mu paradoxně nevadí. Proč?

Média se zabývala také pražskou klinikou Endala, kde podivně léčí dr. Jan Šula. Ten třeba o nevyléčitelné roztroušené skleróze řekl: „Máme devadesátiprocentní uzdravení. Já vám garantuji uzdravení, ne zaléčení.“ Česká lékařská komora na MUDr. Jana Šulu prý již podala trestní oznámení pro podvod. Už máte z tohoto případu nějaké závěry, koná policie?

Trestní oznámení jsem jako prezident ČLK podával 20. června a 26. června jsem obdržel z městského státního zastupitelství vyrozumění, že podání bylo postoupeno Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5.

Nese někdo ve zdravotnickém systému odpovědnost za terapeuty, léčitele či další poradce?

Pokud vím, tak nikdo.

Olga Böhmová