Ve výsledném homeopatiku zůstane jen 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% účinné látky, což je méně než jedna molekula. Foto: Ludmila Hamplová

Homeopatie je podvod, upozornili skeptici a pak se pokusili předávkovat

Cukrové kuličky nemohou nahradit účinnou léčbu, naopak homeopatie může vést k vážnému poškození nemocných, kteří uvěří, že se léčí, i když dostávají jen předražený cukr tvářící se jako lék. Na rizika homeopatie včera opět upozornil Český klub skeptiků Sisyfos při své tradiční akci, kdy se jeho členové a příznivci hromadně a veřejně předávkovali homeopatiky. Připojil se tak k evropskému skeptickému hnutí, které mimo jiné dosáhlo toho, že homeopatie už není ve Velké Británii hrazená z veřejného zdravotního pojištění. V Česku se však k její podpoře přihlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Absurdní a opakovaně vyvrácená hypotéza, že pouhý „energetický otisk“, tedy přípravek, v němž není ani jedna jediná molekula účinné látky, může léčit, je podstatou homeopatie. I když neexistuje jediná vědecká studie, která by prokázala účinnost homeopatie vyšší než podání placeba, její příznivci se stále snaží prezentovat ji jako plnohodnotný, bezpečný a spolehlivý léčebný postup. Podávání cukrových kuliček má svá rizika a může vést k vážnému poškození zdraví, upozorňuje Český klub skeptiků Sisyfos, který 23. října uspořádal hromadné předávkování homeopatiky v Praze a Brně. „Neoddělitelnou součástí homeopatie je tvrzení, že homeopatie má potenciál léčit prakticky všechny choroby. Tím může velmi snadno poškodit nemocného nepřímo. V dobré víře, že je prováděna adekvátní terapie, se oddaluje použití skutečně účinné terapie,“ shrnuje Jaromír Šrámek, lékař a předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos. V lepším případě dojde jen k tomu, že se bude zbytečně prodlužovat dyskomfort nemocného, v tom horším se zvyšuje riziko následných komplikacích, a v tom nejhorším může spoléhání se na homeopatii vést až k zanedbání choroby a jejímu rozvoji v hůře léčitelný nebo zcela neléčitelný stav.

Cukr a homeopatika, účinek stejný.

O to je absurdnější, že tuto „vlajkovou loď iracionality v medicíně“ podporuje český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Můj postoj k homeopatii je pozitivní. Myslím si, že je to skutečně dobrá alternativa ke klasickým léčivým přípravkům. Myslím, že by skutečně měly být součástí medicíny, byť se domnívám, že by bylo dobře, aby homeopatie byla v rukou lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka, který má na to vzdělání,“ tvrdil ministr v nedávném rozhovoru pro portál Homeopatické lékařské asociace, která zastupuje humánní i veterinární lékaře, klinické psychology a také farmaceuty podporující homeopatii. Snahou asociace je „zastřešit klinickou homeopatii a podporovat její zastoupení v každodenní léčebné praxi“. Podle webových stránek sdružení cílem Homeopatické lékařské asociace je: „Aby každý lékař znal homeopatii, její možnosti a limity. Aby každý pacient dostal přesně ten lék, který je pro něj v danou chvíli nejlepší a nejšetrnější bez ohledu na to, zda je homeopatický či jiný. Aby zodpovědné instituce počítaly s homeopatií jako s regulérní medicínskou metodou.“

Homeopatika nejsou skutečnými léky, i když se tak tváří

Jenže homeopatie není a nemůže být regulérní medicínskou metodou, byť v tomto ohledu využívá legislativní výjimky. „Homeopatické léčebné přípravky bez schválených indikací“ de facto nejsou léky, protože nemusí prokazovat před uvedením na trh svou účinnost a bezpečnost, jak se to vyžaduje u opravdových léků. De iure ale bohužel léky jsou, protože si homeopaté na úrovní EU vylobovali legislativní výjimku, která umožňuje cukrové kuličky označovat jako léky, byť není nijak prokazována jejich bezpečnost ani účinnost. A právě na absurditu homeopatik dlouhodobě upozorňují skeptické organizace napříč Evropou. „Pacient, který se rozhodne takto ‚léčit‘, by měl vědět, že homeopatika jsou lékem pouze na základě ničím nezdůvodněné výjimky. To znamená, že neexistuje žádný kvalitní důkaz, že by homeopatie skutečně fungovala lépe než placebo, a tedy neexistuje ani důkaz, že jím zakoupená homeopatika jsou klinicky efektivní,“ vysvětluje Jaromír Šrámek.

Arsenicum. Ne, nebojte, nikdo se neotrávil, bylo to homeopatikum.

Zvolené datum 23. října pro hromadné předávkování homeopatiky, jež upozorňuje na absurdnost homeopatie i rizika s ní spojená, není náhodné. Symbolicky odkazuje k číslu 1023, tedy Avogadrově konstantě. Účinné látky v homeopatikách jsou rozředěny tak, že ve výsledném homeopatiku pak zůstane jen 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% účinné látky, což je méně než jedna molekula. Při samotném předávkování se tak bez ohledu na to, jaká homeopatika jednotliví účastníci a jejich zvířecí společníci zkonzumují, nestane vůbec nic. Přítomný zdravotnický dozor tak při žádném z proběhlých ročníků nemusel nijak zasahovat a ani jednou nedošlo k situaci, kdy by některý z účastníků hlásil změnu svého zdravotního stavu k lepšímu.

Přesto homeopatie vytváří falešný dojem, že dokáže řešit prakticky jakýkoliv zdravotní problém. Například webové stránky Světhomeopatie.cz doporučují při léčbě hemoroidů, tedy značně bolestivého a bez účinné léčby progredujícího onemocnění toto: „Pokud již potíže nastaly, co nejdříve nasaďte homeopatický lék: ARNICA MONTANA 9 C 2x denně 5 granulí,“ radí MUDr. Eva Kettmannová ve svém článku Hemoroidy. Účinná pomoc? Homeopatie! Samotné homeopatické „léky“ je pak vhodné volit podle konkrétních projevů hemoroidů. Pokud jsou hemoroidy velmi bolestivé, zanícené a krvácí, pak tato lékařka doporučuje homeopatikum Hamamelis virginiana 5 nebo 9 C, jež neobsahuje ani molekulu, ale pouze „energetický otisk“ vilínu virginského. U svědivých hemoroidů a chronické zácpy by pak pacient měl zvolit homeopatikum Aesculus hippocastanum 5 nebo 9 C, které neobsahuje ani molekulu, ale pouze „energetický otisk“ kaštanu koňského. Oba zmiňované přípravky jsou pak dostupné pouze na lékařský předpis, tedy pokud se pacient rozhodne pro tuto „léčbu“ pomocí cukrových kuliček, musí se obrátit na lékaře homeopata.

Lékař homeopat je hlupák a podvodník

Homeopaté mezi lékaři, ať už humánními nebo veterinárními, však nejsou nijak vzácní. A mají v tomto ohledu podporu současného ministra zdravotnictví. „Pokud jde o vyučování, tak je otázkou, zda to může být součástí výuky na farmaceutických fakultách nebo lékařských fakultách, nebo by to byl nějaký speciální kurz, to nedokážu úplně vyhodnotit. Ale skutečně si myslím, že by homeopatie, byť je to trošku jiná disciplína, než ta ‚standardní‘ medicína a farmakoterapie, by zkrátka měla být v rukou lékaře nebo obecně zdravotnického pracovníka, protože by ji neměl předepisovat a aplikovat každý,“ uvedl Adam Vojtěch, který podle svých slov má pozitivní zkušenosti s homeopatií, když si takto „léčil“ nachlazení.

Šéf skeptiků lékař Jaromír Šrámek je nekompromisní: Lékař, který nabízí homeopatikum může být v očích pacienta hlupák, či podvodník.

Podávání homeopatik z rukou lékaře je ale podle skeptiků vážný problém. „Jedním z faktorů důležitých pro úspěšnou léčbu je důvěra pacienta v lékaře. Lékař, který doporučuje homeopatika, se v očích alespoň trochu poučeného pacienta stává hlupákem, podvodníkem nebo obojí. Hovořit v takovém případě o nějakém terapeutickém vztahu by bylo směšné,“ shrnuje Jaromír Šrámek. Podle něj se lékaři homeopaty stávají buď z vlastní hlouposti anebo jednoduše proto, že takto mohou snadno dosáhnout výdělku. „Provozovat eticky homeopatii je prakticky nemožné,“ je přesvědčený profesor Edzard Ernst, který na britské University of Exeter založil pracoviště specializující se na výzkum „celostní a alternativní medicíny“. Pokud by lékař homeopat jednal skutečně eticky, musel by podle profesora Ernsta pacienta poskytnout zcela jiné informace, než jaké mu obvykle podává. Příkladem pravdivého sdělení u pacienta, jenž trpí žaludečními vředy je toto: „Vyšetření ukazují, že trpíte žaludečními vředy. Vaše onemocnění vyžaduje účinnou léčbu, a pokud nebudete léčen, problém by se mohl stát skutečně vážným. Konvenční medicína má k dispozici několik účinných terapií, nicméně navrhuji vás léčit homeopaticky. Neexistují žádné dostatečně kvalitní důkazy o tom, že tato léčba má větší efekt než podání placeba. Samotný homeopatický přípravek je neškodný, ale nedostanete účinnou léčbu, což vás může vážně poškodit. Náklady na konzultaci jsou 80 liber a na léčivé přípravky 15 liber. Navrhuji, abyste znovu přišel za týden. Možná budeme potřebovat více konzultací.“ Podrobněji o tom, proč je homeopatie z rukou lékaře neetická jsme psali zde. Mimochodem, právě ve Velké Británii byla homeopatie hrazená z veřejných peněz. Díky mnohaletým snahám tamních skeptiků ale tato situace, kdy stát hradil „léčbu“ bez prokazatelných účinků, definitivně skončila. Neobešlo se to však bez protestů British Homeopathic Association, podle které tak pacienti přichází o vhodnou léčbu a dojde k jejich poškození. „Pokud někteří pacienti pořád chtějí homeopatika, mohou je získat, jen si je zaplatí sami. To se zdá zcela spravedlivé a racionální. Proč bychom my, daňoví poplatníci, měli platit za neúčinnou léčbu,“ napsal profesor Edzard Ernst na svém blogu. Homeopatii nelze považovat „vhodnou alternativu“, ale něco, co naprosto odporuje principům medicíny postavené na důkazech. „Pokud NHS (pozn. redakce – Národní zdravotní služba) škrtne neefektivní léčbu, pacienti nebudou trpět více, ale méně, protože mohou dostat skutečně účinnou léčbu, která funguje. Je naprosto zřejmé, že zastavení úhrady homeopatických přípravků přinese pokrok, pomůže NHS, pacientům i veřejnosti,“ shrnul v době, kdy v zemi probíhala debata ohledně ukončení financování homeopatik z veřejných peněz.

Homeopatie vede ke zbytečnému utrpení zvířat

Nejen čeští skeptici upozorňují také na nesmyslnost používání homeopatik ve veterinární medicíně. Ani zde není k dispozici žádný důkaz, který by mohl obhájit tuto „léčbu“. I zvířata při rituálu podávání homeopatik zažívají stav podobný placebo efektu. „Zdravotní stav zvířete se reálně nemění k lepšímu nebo se dokonce zhoršuje, ale jeho okolí, nejčastěji majitel nebo také veterinární lékař, začnou zlepšení přesto pozorovat. Zvíře ovšem trpí a jeho zdravotní stav už nemusí být řešitelný, ať už možnostmi veterinární medicíny nebo ekonomickými možnostmi majitele, a zvíře může skončit velice špatně,“ upozorňuje veterinární lékařka Aneta Pierzynova. Navíc i domácí mazlíček dokáže příznivě reagovat na změnu chování majitele či na to, že mu je věnována větší pozornost.

Příprava na předávkování homeopatiky. Senzace se opět nekonala, všichni předávkovaní jsou živí, zdraví a nadále skeptičtí.

Podobně dokáží reagovat i malé děti po podání homeopatie. „I malé děti mohou libovolný lék vnímat jako ‚kouzelnou tabletku‘, a tak se u nich nastartuje poměrně intenzivní placebová odpověď. Snad každý rodič si někdy všiml, že se nemocnému dítěti trochu ulevilo, když si ‚vzalo prášek‘. A to poměrně záhy, i když lék z tablety se obvykle nevstřebá v dostatečném množství dříve než za dvacet až třicet minut. Dítě prostě očekávalo, že se bude cítit lépe a skutečně se cítilo trochu lépe,“ dodává Jaromír Šrámek. Právě u malých děti, včetně kojenců, a zvířat hraje největší roli mechanismus placebo by proxy. „Terapeutický rituál totiž nezmění jen vnímání léčeného, terapeutický rituál působí i na přihlížející. Zejména pokud je přihlížející přesvědčen, že terapeutický rituál pomůže, je více než ochoten vidět nějaké zlepšení i tam, kde nic takového není. Tím ale příběh nekončí. Pokud takový rodič kojence nebo majitel zvířete vidí zlepšení, může změnit své chování. Na tuto změnu může zejména zvíře nebo dostatečně staré dítě reagovat tak, že se také poněkud uklidní. A toto zklidnění může být dále interpretováno jako úleva po provedeném terapeutickém rituálu,“ uzavírá předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos.

Ludmila Hamplová

Foto: autorka