Ředitelé slovenských nemocnic vnímají možné riziko zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Stejně jako jejich čeští kolegové

Kde vidí ředitelé slovenských nemocnic vůbec největší rezervy systému zdravotnictví? V investicích do kvality zdravotní péče, kde jsou rezervy podle 87 procent z nich. Foto: Pixabay

Ředitelé slovenských nemocnic aktuálně vnímají možnost zhoršení dostupnosti zdravotní péče (73 %) a rovněž její kvality (67 %). V porovnání s výsledky v České republice jsou tato čísla téměř shodná (dostupnost 74 %, kvalita 67 %). V obou případech však ředitelé slovenských nemocnic vidí možnost zlepšení zdravotní péče, a to téměř v 95 %. Většina slovenských ředitelů (73 %) očekává automatické navýšení nákladů na provoz s přijetím GDPR. Snižování fixních nákladů a zavádění standardů ISO patří naopak k oblastem, kde je nejméně prostoru pro zlepšení.

 

Ředitelé slovenských nemocnic pociťují intenzivně nedostatek zdravotních sester, a to více než u lékařů (70 % u sester, 66 % u lékařů). Zároveň však považují za problematickou práci přesčas, taktéž u sester více než u lékařů (67 % sestry, 64 % lékaři). Ve srovnání s výsledky Barometru českého zdravotnictví jsou tato čísla vyšší (u sester vidí problematiku přesčasové práce 47 % českých ředitelů a u lékařů 53 %) a to i přesto, že nedostatek personálu vnímají čeští ředitelé akutněji (78 % sestry, 64 % lékaři).

Vyplývá to z pilotního ročníku celostátního průzkumu „Barometr slovenského zdravotnictví z pohledu ředitelů nemocnic 2018“ organizace HealthCare Institute o.p.s., který proběhl mezi řediteli nemocnic během měsíce března roku 2018. V rámci tohoto průzkumu byli osloveni ředitelé 100 nemocnic s akutními lůžky na Slovensku a celkově odpovědělo 30 ředitelů fakultních, krajských, městských a soukromých nemocnic. Cílem celostátního průzkumu bylo vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy, s nimiž se vedení nemocnic musí potýkat, a také náměty na jejich případné řešení v otázkách, které směřovaly k vnímání stávající situace v několika následujících oblastech: 1) kvalita a dostupnost zdravotní péče, 2) lidské zdroje, 3) bezpečnost, 4) finance, 5) hodnocení nemocnic. Tento pilotní ročník průzkumu na Slovensku byl realizován na základě průzkumné sondy, která probíhá v České republice již desátým rokem. Výsledky průzkumu mezi řediteli českých nemocnic naleznete zde.

Téměř 3/4 ředitelů slovenských nemocnic (74 %) považují slovenský zdravotnický systém v celoevropském srovnání za kvalitní.

Největší rezervy v systému zdravotnictví ředitelé nemocnic vnímají v následujících oblastech:

  • investice do kvality zdravotní péče (87 %)
  • komunikace personálu s pacienty (83 %)
  • komunikace personálu, investice do dostupnosti zdravotní péče (obě oblasti shodně 80 %)
  • odměňování personálu, efektivita práce a optimalizace pracovních procesů a také komunikace personálu s managementem nemocnice (všechny tři oblasti shodně 76 %)
  • posílení kybernetické bezpečnosti (74 %)

Další podrobné výsledky najdete zde.

-TZ HPI-