Oproti roku 2010 chybí v akutní péči již 2024 sester. V Praze si vydělají v průměru téměř 40 tisíc měsíčně, uvádí ÚZIS

V akutní péči chybělo loni 243 všeobecných sester a porodních asistentek a v lůžkové péči 91. Oproti roku 2010 jde tak o další propad, takže dohromady chybí již 2024 sester a v ostatní lůžkové péči 251 sester. Tvrdí to data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Foto: Wikimedia

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) chybělo v České republice loni oproti roku 2016 v akutní (lůžkové) péči 243 všeobecných sester a porodních asistentek a v ostatní lůžkové péči 91 z celkového počtu 82 345 sester. Oproti roku 2010 tak v akutní péči již dohromady chybí 2024 sester a v ostatní lůžkové péči 251 sester. Co se týče platů, sestry si podle ÚZIS oproti roku 2016 přilepšily o 3647 korun, a pokud v roce 2016 pobíraly měsíčně v průměru 30 280 Kč, loni to bylo již 33 927 korun. Sestry a porodní asistentky si podle dat ÚZIS přilepšily až o 12 procent.

 

V českém zdravotnictví pracovalo v loňském roce víc než 82 tisíc zdravotních sester, přesněji 82 345 všeobecných sester a porodních asistentek, z toho jich v akutní (lůžkové) péči působilo 48 074, v ostatních lůžkových zařízeních 5 886 a v nelůžkových zařízeních 28 386. Pokud čísla porovnáme s rokem 2016, kdy bylo v ČR 82 680 všeobecných sester a porodních asistentek, v akutní péči jich tehdy pracovalo 48 316, v ostatních lůžkových zařízeních 5 977 a v nelůžkových 28 387, sečtením dojdeme k závěrům, že někde došlo k nárůstu, jinde k úbytku zdravotníků.

„V porovnání s rokem 2010 došlo u poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) akutní a ostatní lůžkové péče v souhrnu k poklesu úvazků, v nelůžkové péči k nárůstu. U akutní péče byl tento pokles o 2 024 úvazků, u ostatní lůžkové péče o 251 úvazků. Nelůžková péče zaznamenala nárůst o 652 úvazků,“ vysvětluje k tomu ÚZIS a zdůrazňuje, že statistické ukazatele týkající se počtů pracovníků vycházejí z přepočtených průměrných ročních počtů pracovníků v evidenčním stavu a smluvních pracovníků, takže jde ve výsledku v počtech o úvazky pracovníků.

Vývoj změny úvazků všeobecných sester a porodních asistentek, včetně smluvních (dohody), kumulativně od r. 2010

Zdroj: ÚZIS

V akutní péči chybělo loni 243 všeobecných sester a porodních asistentek a v lůžkové péči 91. Personální problém je hlavně u sester, které v rámci systému odcházely v minulých letech z akutní (např. JIP) do ambulantní péče.

Alarmující je, že v porovnání s rokem 2010 chybí v akutní péči stále 2 024 sester a v ostatní lůžkové péči 251 sester. Tady se situace meziročně rok od roku zhoršuje. Zatímco v roce 2011 chybělo 630 sester v akutní péči a v ostatní lůžkové péči byl stav uspokojující, v roce 2016 to již byl propad (v akutní péči) na chybějících 1781 sester a v ostatní lůžkové péči na 159 sester.

Z krajů je na tom nejlépe Praha – tam z pohledu úvazků ve statistice pracuje 15 009 sester a porodních asistentek, zatímco v Karlovarském kraji to je jen 2 285 sester, zároveň v tomto kraji spolu s Ústeckým krajem chybí oproti loňsku nejvíce sester.

„Na vývoj počtů sester je potřeba pohlížet komplexně a to v souvislosti s personální vyhláškou, která je dnes uplatňována jako základ ve všech nemocnicích a dále v kontextu přesčasů. Pokud si vezmete jako výchozí bod rok 2010, tak od této doby se počty sester snížily v akutní lůžkové péči o 2 024. Když k tomu připočítáme objemy přesčasové práce, tak zjistíte, že ve zdravotnictví chybí dalších 3 000 sester. Celkem jsme tedy mínus přes 5 000 a to vše za obrovského přetížení při nastavení minimálních personálních standardů,“ sdělila k číslům pro Zdravotnický deník předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková se zdůrazněním, že se nepodařilo ani loni zastabilizovat propad sester.

Meziročně průměrné mzdy a platy rostou ve všech kategoriích 

Co se týče platů a mezd, z výsledků je patrný meziroční nárůst průměrných mezd a platů ve všech kategoriích pracovníků. „Souhrnně za všechny kategorie pracovníků PZS (poskytovatelů zdravotních služeb) došlo v roce 2017 k nárůstu odměn o 2 583 Kč, tj. ke zvýšení o osm procent oproti roku 2016,“ uvádí k cifrám ÚZIS.

Jedním z důležitých faktorů, který může ovlivňovat výši průměrných platů a mezd, je provozní doba jednotlivých pracovišť. „Poskytovatel zdravotních služeb (PZS) poskytující akutní péči a ostatní lůžkovou péči budou mít větší podíl pracovišť s nepřetržitým provozem, který ve svém důsledku generuje vyšší nároky na odměňování zaměstnanců, minimálně v podobě příplatku za noční práce a práce o sobotách, nedělích a ve svátcích,“ vysvětluje zde ÚZIS.

Všeobecné sestry si oproti roku 2016 přilepšily o 3647 korun – zatímco v roce 2016 průměrně pobíraly měsíčně 30 280 Kč, loni to bylo již 33 927 korun. Sestry a porodní asistentky si tak přilepšily o 12 procent.

„Z výsledků za celé zdravotnictví je patrný meziroční růst platů i mezd, kdy platy v průměru vzrostly o 3 150 Kč, tj. o 9 procent a mzdy o 2 270 Kč, tj. o 8 procent. Největší nárůst je v absolutních hodnotách u lékařů a zubních lékařů, v relativních hodnotách u všeobecných sester a porodních asistentek,“ uvádí se dále ve statistice.

Všeobecné sestry a porodní asistentky měly v roce 2016 plat 32 755 korun, z toho struktura mezd činila 27 056, loni si sestry a porodní asistentky vydělaly 36 808 Kč, struktura mezd u nich činila 30 381 Kč. Zatímco ZPOD, čili sanitáři, ošetřovatelé ale i zdravotničtí asistenti, si předloni vydělali jen 21 633 Kč, struktura mezd u nich byla 17 792 Kč, loni už to bylo (struktura mezd) 18 975 korun a plat měli ve výši 23 536 korun. Ostatní nelékaři s odbornou způsobilostí – sem patří od 1. 9. 2017 i praktické sestry – měli v roce 2016 v akutní lůžkové péči plat 31 178 (mzdu 27 067 Kč), loni už jim ale stoupl na 33 067 korun a mzda na 28 973 korun.

Vývoj průměrných platů a mezd všeobecných sester a porodních asistentek ve zdravotnictví

Zdroj: ÚZIS

ÚZIS k tomu vysvětluje, že ve statistickém výkaznictví se do platů zahrnují základní platy, příplatky a doplatky k platu, odměny, náhrady platu, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky platu. Do mezd se pak zahrnují základní mzdy, příplatky a doplatky ke mzdě, odměny, náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy. „Průměrná hrubá měsíční mzda/plat představuje podíl mezd/platu bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc,“ píše ÚZIS ke statistickým datům.

Nejlépe jsou sestry placené v Praze a ve Středočeském kraji, nejhůře ve Zlínském kraji a v Pardubickém kraji. V Praze si sestry přijdou v průměru na 39 812 korun, ve Středočeském kraji na 32 915 korun. Ve Zlínském kraji mají sestry průměrně 28 812 korun, v Pardubickém kraji si průměrně vydělají 29 561 korun.

Odměňování všeobecných sester a porodních asistentek dle krajů a průměr ČR ve zdravotnictví v roce 2017

Zdroj: ÚZIS

V akutní péči byl loňský průměrný plat 36 687 korun, v lůžkové péči 36 986 korun a v nelůžkové 37 433 korun.

„Platy jsme před časem znovu řešili s ministrem zdravotnictví a já jen k tomu dodávám, že stále nejsou tabulky uzavřené, pořád ještě není nařízení vlády, takže to není ukončené. Proto by byl podle nás stále ještě prostor na to o platech a jejich růstu jednat. Ovšem ministerstvo  trvá na tom, že to bude diferencovaně, ovšem my s tím máme problém. Chtěli jsme nárůst deset procent (plošně) z důvodu poklesu v počtech zaměstnanců a z důvodů personální stabilizace. Chtěli jsme deset procent i pro nezdravotnické pracovníky a pro lékaře. U nezdravotnických pracovníků jsme dokládali panu ministrovi, že jestliže kupříkladu někdo nabízí kuchaři 15 tisíc a v restauraci mu nabízí dvacet, tak pak je jasné, že ten člověk odejde za vyšším výdělkem,“ podotkla k tomu předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Ve zdravotnictví pracuje asi 260 tisíc lidí, v sociálních službách kolem 100 tisíc. Průměrný výdělek zdravotníka zahrnuje tarif i všechny odměny, náhrady a příplatky, které představují velkou část hrubého platu.

Platy sester rostly podle analýzy ministerstva zdravotnictví loni o 12 procent místo slíbených deseti procent. Za poslední čtyři roky to bylo téměř o třetinu. Sestrám má od příštího roku pomoci zvýšení příspěvku za práci na směny o 5 tisíc korun  Dosáhne na něj asi polovina z 82 tisíc sester. Odbory namítají, že sestry v městských, krajských a soukromých nemocnicích dostávají méně a příplatky se k nim mnohdy nedostanou. Tarif tvoří u sester asi 60 procent odměn, u lékařů přibližně polovinu.

-red-