Neděle, 20. června, 2021

Šest tisíc zdravotnic ze šesti zemí. Jak sestry východní Evropy bojují proti kouření

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V počtu onkologicky nemocných zaujímá Česká republika přední místa v Evropě. S vyšší úmrtností způsobenou zhoubným onemocněním bojují i naši sousedé a země na východ od nás. Jednou z hlavních příčin je kouření. Sestry tráví s pacienty ze zdravotníků nejvíce času, a proto mají obrovský potenciál, jak mohou kuřákům pomoci. Z údajů center pro závislé na tabáku vyplývá, že hodinové vstupní vyšetření a rozhovor sestry s pacientem má až desetiprocentní úspěšnost při odvykání kouření bez dalších intervencí. Léčba v centrech má přitom úspěšnost (tj. že pacient prokazatelně rok nekouří) kolem 40 procent, a to za využití intervencí a farmakoterapie.

 

Nejen u nás, ale i v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku se rozhodla pomoci nadace Bristol-Myers Squibb, která bezmála deset let podporuje programy zaměřené na vzdělávání sester v problematice závislosti na tabáku a její dostupné léčby u pacientů. Osvětový program je přínosný i pro samotné zdravotnice. Zatímco prevalence českých kuřáků se pohybuje okolo 26 procent, sester kouří násobně více – téměř 40 procent. Díky projektu Sestry východní Evropy se ale postupně daří nadobro přestat s kouřením i více sestřičkám.

Kolik sester školením prošlo, jak vlastní kurzy probíhají, nebo jak se do projektu zapojit, vysvětlila během rozhovoru pro Zdravotnický deník Iveta Nohavová, která má koordinaci mezinárodního projektu na starosti.

 

Jednoduchá otázka na začátek. Kolik sester jste proškolily za dobu trvání projektu?

Od února 2017, tedy v rámci druhé části projektu, je celkové číslo za všech šest zemí 1586 proškolených sester. Toto číslo zahrnuje nejen kurzy, ale také e-learning a online webináře. Za Českou republiku je to 627 sester. Za sedm let od začátku projektu bylo vyškoleno přibližně šest tisíc zdravotních sester s praxí, které mohou intervenovat.

Jakým způsobem probíhá školení sester?

Můžeme ho rozdělit na tři formy. Celodenní intenzivní kurz se šesti hodinami přednášek o tom, jak vzniká závislost, jak se dělí a jak se léčí. Sestry se učí, jak intervenovat u pacienta. Cílem tohoto kurzu je takzvaně „train the trainer“, tedy vyškolit další potencionální školitele. Sestřičky jsou potom požádány, aby šly na svá pracoviště a šířily povědomí mezi kolegyněmi a zároveň intervenovaly. Druhá forma školení je seminář pro kolegyně. Třetí forma je online přes webinář, který má dvě části a trvá přibližně hodinu a půl. První část se týká problematiky kouření, závislosti a krátké intervence. Druhá část je zaměřena přímo na problematiku kouření v onkologii, ovlivnění léčby a výsledku léčby, když pacient bude kouřit, nebo přestane.

V jaké fázi se momentálně nachází projekt Sester východní Evropy?

Už od roku 2010 v Česku fungoval projekt, který se zaměřoval na školení zdravotních sestřiček. Současný projekt je pokračováním projektu předchozího a zahrnuje šest zemí včetně České republiky. Jsme v jeho druhém roce, přičemž se jedná o dvou a půl letý projekt.

Jak je projekt financovaný?

Od roku 2011 je nadace Bristol-Myers Squibb podporovatelem našeho projektu. Rozpočet současného projektu je necelých tři sta padesát tisíc dolarů. V prosinci nás čeká, jako každého půl roku, průběžné vyhodnocování projektu. Nadace nás vyzývá, abychom se snažili najít způsob, jak udělat náš projekt do budoucna udržitelným i bez jejich finanční podpory. Jednou z možností je větší zapojení Centra excelence, které v Praze vzniklo.

Jak se k vaší aktivitě staví ministerstvo zdravotnictví? Podporuje projekt, nebo na něj bude v budoucnu přispívat?

S ministerstvem jsem jednala například o akreditacích našeho kurzu, takže o nás ví. Přiznám se ale, že nejsme v přímém dialogu. V současné chvíli nás nepodporují a my jsme se ani neucházely o granty. Zatím jsme to nedělaly, protože ta potřeba nebyla. Příští rok se tímto ale musíme zabývat.

Kolik je v Čechách do projektu zapojených zdravotnických zařízení?

To je takto těžké říct. Projekt funguje skrz Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a my máme zdravotní sestřičky, které proškolují. To znamená, že udělají kurz tam, kde je o něj zájem. Nemáme přímo spolupracující pracoviště, ale pracoviště, kde se kurz nebo aktivita konala.

V rámci projektu mohou proškolené sestry žádat i o takzvané minigranty. Jak tento systém funguje?

Jednou za rok se vypíše výzva na minigranty. Jedinou podmínkou pro žadatele je, že prošel naším kurzem a je proškolený. Pak si může zažádat o peníze například na informační materiálny nebo na uspořádání školení pro kolegy. Jedná se přibližně o částku šedesát tisíc.

Jakým způsobem se sestry mohou o školení dovědět, nebo se na něj přímo zaregistrovat?

Na našem webu Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, kde vypisujeme termíny školení. Také obesíláme zdravotnická zařízení, nebo se sestry o kurzu dozví od kolegyní, které jím už prošly a mají zájem se také zapojit.

O projektu Sester východní Evropy už jsme psali dříve také zde, nebo třeba zde.

Jakub Žák

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY