Ambulantní gynekologové povedou porody svých pacientek a budou sloužit pohotovost. Pomůže to nemocnicím s nedostatkem lékařů

"Nejenže lékař pacientce poskytne velmi kvalitní péči v průběhu těhotenství, ale bude moci provést i samotný porod v porodnici, což přispěje k budování důvěry mezi pacientkou a lékařem," pochvaluje si změnu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Foto: Wikipedie/HBR.

Lékař, který o budoucí maminku pečuje v průběhu těhotenství, bude mít nově možnost se o ni postarat i v porodnici, kde povede samotný porod. Praxe běžná ve světě se tak nyní stane automatickou i v Česku. Ambulantní gynekologové a porodníci budou totiž sloužit pohotovosti pět let od uzavření smlouvy s pojišťovnou a podílet se na porodech a operacích pět let po atestaci. Dohodly se na tom odborná gynekologická společnost, zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví, jejichž zástupci ve středu podepsali memorandum o spolupráci.

 

„Posílí to odbornost lékařů, komfort pacientek a napomůže v řešení personální situace v lůžkových zařízeních,“ zdůraznil těsně před podpisem memoranda ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a připomněl, že podobné zapojení do pohotovostních služeb se ministerstvo snaží vyjednat rovněž s praktickými lékaři a stomatology.

Podle dohody se budou ambulantní gynekologové a porodníci podílet na službách zejména v malých nemocnicích, kde je velký problém se zajištěním dostatku personálu. Právě proto už leckde ambulantní lékaři dobrovolně v nemocnicích slouží.

„Tento systém by to měl zautomatizovat. Je důležité, aby s tím všichni počítali,“ zdůraznil předseda sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení David Cibula, podle něhož je nová praxe dokonce nutná. „Lékaři hned po atestacích odchází do ambulantního zařízení, kde své znalosti nevyužijí,“ řekl se zdůrazněním na to, že se ale změny v praxi od nynějška promítnou v horizontu let.

Je to celosvětový trend

Novinka podle předsedy České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořáka není rozhodně nějakou direktivou. „Za naši odbornou společnost zopakuji, že nám projekt nebyl nikým nucen, je to iniciativa naší odborné společnosti a s nápadem prvně přišli zástupci ambulantní složky. Změna kromě jiného zabrání štěpení oborů a považuji ji za zásadní posun vpřed v odbornosti a posílení kompetencí gynekologů. Koneckonců je celosvětovým trendem, že jsou ambulantní lékaři úzce zapojeni i do práce u lůžka a je to praxe běžná v zemích EU, takže neděláme žádná česká specifika,“ uvedl Dvořák.

Představitelé gynekologické a porodnické společnosti mají za to, že se nový model spolupráce ujme pozitivně a přispěje k budování důvěry mezi pacientkou a lékařem.

Podle dohody se budou ambulantní gynekologové a porodníci podílet na zajištění pohotovostní služby v nemocnicích s porodnickým oddělením minimálně dvěma službami v měsíci po dobu pěti let od uzavření smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou a na porodech a operacích pět let od atestace, takže se novinka bude týkat pouze lékařů, kteří složí atestační zkoušku z oboru gynekologie a porodnictví.

„Praxe v ambulanci se postupem času stává jednostrannou a lékař ztrácí spojení s oborem. Díky vazbě na nemocnici bude mít pravidelný kontakt s medicínským poznáním a bude si tak udržovat odbornou erudici. Jednoznačně to povede ke zvyšování kvality péče. Pozitivní dopad pocítí samozřejmě i samotné pacientky. Nejenže lékař pacientce poskytne velmi kvalitní péči v průběhu těhotenství, ale bude moci provést i samotný porod v porodnici, což přispěje k budování důvěry mezi pacientkou a lékařem. Nemluvě o tom, že zapojení ambulantních gynekologů pomůže řešit nedostatek lékařů v některých nemocnicích,“ poznamenal k celé věci dále ministr Vojtěch.

Jaroslav Feyereisl, ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí (ÚPMD) vnímá věc podobně jako ministr. „Spolupráce s ambulantní sférou nám tímto pomůže vykrýt chybějící lékaře a poskytnout péči většímu portfoliu akutních pacientek,“ řekl s tím, že gynekolog tak zároveň bude moci vést i porod či operaci pacientky, kterou zná z ambulance. „Pomáhající“ lékaři podle jeho slov budou placení stejným tarifem, jako ostatní lékaři v nemocnici zaměstnaní.

ÚPMD chybí hlavně sestry

Podle tři roky starých odhadů chybělo v nemocnicích 200 gynekologů a porodníků. Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí sice akutně lékaři nechybí, podle Feyereisla je však situace tristní hlavně se sestrami. Nemocnice totiž hledá několik desítek všeobecných sester a porodních asistentek.

„Co se týče oborů gynekologie a porodnictví, či neonatologie, tak tam máme dostatek lékařů, spíš nám chybí okrajově specialisté jako je radiolog, nebo internista. A opravdu poptáváme několik desítek sester. Jsou to ale drobné desítky,“ doplnila informaci pro Zdravotnický deník pracovnice personálního oddělení ÚPDM. „Zatím to držíme v rámci možností na relativně slušné úrovni v porovnání s jinými pražskými nemocnicemi, kde opravdu bojují o to, aby vůbec nějak postavili služby,“ řekla.

Nemocnice zaměstnává hlavně mladé lékaře. „ÚPMD má hodně mladých lékařů, těch atestovaných s přibývajícím věkem ale ubývá,“ dodala personalistka.

„U nás lékaři, kteří předloží atestační diplom, dostanou smlouvu na pracovně právní poměr a ten bude zlomkem úvazku. Pak se vzájemně domluvíme, které dny by pro ně byly vhodné, podepíšeme jejich pojištění a oni nastoupí do služeb. Takto to bude jednoduché,“ popsal pro Zdravotnický deník ředitel Feyereisl.

Až poté se nemocnice s lékaři domluví na dalších aktivitách jako je porodní sál, či operační sál. „Tady bychom ale byli rádi, kdyby se to týkalo především lidí, které vychováme my. To je důležité pro to, abychom znali jejich schopnosti, znalosti, dovednosti a výkonnost. U lékařů, kteří budou přicházet z jiných zařízení, kde absolvovali specializační přípravu, tam bude potřeba vymyslet systém, jak si ověřit jejich úroveň. I když ani tady bych neviděl nějaký veliký problém, jelikož požadavky se při atestaci velmi sbližují. Přece jenom ale deset univerzitních klinik – a my mezi ně patříme – má zájem mít ty nejlepší atestanty,“ dodal Feyereisl.

Kabátek: Budeme sledovat, aby poskytovatelé a lékaři plnili podmínky memoranda

„Při realizaci smluvní politiky u poskytovatelů primární péče v odbornosti gynekologie a porodnictví budeme klást důraz na to, aby poskytovatelé a lékaři splnili podmínky memoranda,“ doplnil informaci lékařů ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek.

„Zdravotnictví naráží na omezené, především personální zdroje a obecná ekonomie nás učí, že chceme-li jít dál, tak nám nezbývá, než zvyšovat produktivitu práce. A to by tento záměr měl také pomoci realizovat,“ připomněl jinou stránku věci Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

Signatáři memoranda budou dále spolupracovat v oblasti sdílení informací, definování a průběžné aktualizace odborných podmínek, podpory udržení a zřizování praxí zejména ve venkovských oblastech tak, aby byla zajištěna a zlepšována dostupnost primární péče rovnoměrně ve všech regionech ČR.

Odborná společnost zřídí seznam atestovaných lékařů v oboru a bude všem zdravotním pojišťovnám předávat jejich přehledy. Ministerstvo zdravotnictví zajistí metodickou podporu v rámci deklarované spolupráce zúčastněných stran, včetně související legislativy.

V Česku je asi 90 porodnických pracovišť. Podle předchozích odhadů má více než třetina lékařů v lůžkových zařízeních zkrácené úvazky, část má i privátní úvazek v ambulanci. Ambulantních gynekologů je kolem 1400, na každého připadá zhruba tři tisíce pacientek.

Olga Böhmová