Pátek, 23. července, 2021

Ministerstvo spravedlnosti narazilo s náhradou zaměstnavatelům za exekuční srážky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ustanovení, které má za cíl kompenzovat náklady zaměstnavatelů spojené se zaměstnáváním osob v exekuci, se nelíbí připomínkovým místům. Návrh předložilo v rámci novely občanského soudního a exekučního řádu Ministerstvo spravedlnosti. Resortům vadí, že náhrada nákladů má přednost i před pohledávkami výživného, že zvýhodňuje zaměstnavatele na úkor skupiny jiných subjektů a že neumožňuje zpětnou kontrolu.

„Je pravda, že současná úprava exekucí srážkami ze mzdy je neefektivní a zatěžující. Zaměstnavatelé čelí jednak značné komplikovanosti a náročnosti výpočtu nezabavitelné částky a současně podléhají povinné součinnosti s exekutorskými úřady,“ konstatuje ve svých připomínkách ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. „Problematické je to zejména u osob s vícečetnými exekucemi, kterých je přes 75 %. Tehdy je nutné komunikovat s mnoha exekutory a správně vypočítávat exekuované částky. Náklady přitom nese zaměstnavatel sám. Takový systém je neefektivní a drahý. Představuje také významnou bariéru zaměstnávání osob v exekuci.“ Ministrovi se nicméně nelíbí, že navrhované opatření dále zvyšuje dluhy povinného, jelikož se tyto navýší o paušální náhradu nákladů, ale i o úroky z prodlení způsobené tím, že zbytek dluhu je uspokojen později.

Přednostní pohledávka není vhodná

Navržené řešení podle něj de facto zvýhodňuje jednu skupinu (zaměstnavatele) na úkor skupiny jiné. Prohlubuje tím jednak sociální problém, a zároveň se vystavujeme riziku, že podobné nároky budou poptávat další subjekty, které mají v souvislosti s exekučním procesem zvýšené náklady (banky spravující účty povinných, provozovatelé poštovních služeb atp.). „Domníváme se, že nelze existující nevyhovující situaci řešit tím, že se bude jedné skupině přiznávat finanční kompenzace a zároveň bude její nárok upřednostněn před všemi ostatními pohledávkami, které navíc vznikly dříve. Dokonce i před zapodstatovými pohledávkami – například výživným. Tento postup je již ze své podstaty nesprávný.“ Jak dále ministr uvádí, je nutné řešit…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit