Pondělí, 29. listopadu, 2021

Jen pětina mediků chce po studiu odejít z ČR, zjistil průzkum Health Care Institute

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

 

Čeští studenti lékařských fakult mají stále větší zájem pracovat po ukončení studia v České republice. Jen totiž zhruba pětina mediků chce odejít z Česka, převážně jsou to muži. „Tento trend sledujeme již od roku 2016, kdy chtělo v tuzemsku zůstat 73 procent respondentů, v roce 2017 to bylo již 78 procent českých studentů a v roce 2018 se tento počet studentů navýšil na 81 procent. Na Slovensku má zájem pracovat po ukončení svého studia 75 procent slovenských studentů, což je oproti roku 2017 pokles o pět procent,“ vyplývá z průzkumu společnosti Health Care Institute (HCI), který byl realizován na přelomu let 2018 a 2019 mezi studenty osmi lékařských fakult České republiky a čtyř lékařských fakult na Slovensku.

 

Ti studenti, kteří chtějí jít pracovat za hranice, jsou lákáni především lepšími platovými podmínkami. Jako další důvody uvádějí získávání zkušeností, lepší podmínky pro život v cizině, kvalitnější trénink ve specializační přípravě a větší míra supervize. Nejčastěji chtějí zamířit do Německa, i když nyní je tomu již méně než tomu bývalo dříve, naopak stoupající zájem je o práci ve Švýcarsku.

Kde chtějí budoucí lékaři pracovat

„U slovenských mediků došlo k mírnému poklesu zájmu pracovat v České republice, kdy v roce 2017 zde chtělo pracovat 19 procent respondentů a v roce 2018 to bylo jen 17 procent respondentů. U plánované délky zahraničního pobytu sledujeme u českých i slovenských studentů výrazně vyšší zájem o prodloužení délky pobytu na 11 a více let, kdy tuto variantu v roce 2018 zvolilo 35 procent českých a 49 procent slovenských studentů,“ tvrdí dále průzkum, jehož se zúčastnilo 1314 respondentů z českých lékařských fakult (z toho bylo 67 procent žen a 33 procent mužů) a 319 respondentů ze slovenských lékařských fakult (z toho bylo 68 procent žen) a to čtvrtých až šestých ročníků.

Jaký plat chtějí?

Po odchodu do zahraničí většina lékařů očekává nástupní plat nad 35 tisíc korun měsíčně, pětina víc než 50 tisíc korun. Po atestaci by si rádi vydělali nad 50 tisíc korun, pětina by ale očekávala ohodnocení přes 100 tisíc korun. Jejich kolegové, kteří chtějí zůstat v českém zdravotnictví, čekají většinou nástupní plat do 35 tisíc korun, třetina do 30 tisíc korun a po atestaci necelá pětina čeká plat mezi 30 tisíci a 40 tisíci korunami, necelá třetina do 50 tisíc korun a téměř čtvrtina 50 tisíc až 60 tisíc korun.

Proč chtějí studenti vycestovat do zahraničí

Ti, co by rádi pracovali v českém zdravotnictví na prvním místě zohledňují jasné a jednoznačné podmínky pro svou předatestační a specializační přípravu. Podmínkám je podmíněn i výběr jejich místa lékařské praxe. Z této skupiny by nejvíc studentů rádo pracovalo v nemocnicích a to až 78 procent českých mediků a 80 procent slovenských.

 

Hlavní příčiny či důvody jednání absolventů

Připomínáme, že pokud student medicíny absolvuje lékařskou fakultu, pak pokračuje v přípravě na atestaci na takzvaném rezidenčním místě. Ty zřizují nemocnice i soukromé ambulance, medici se na nich dále vzdělávají pod dohledem zkušených lékařů.

„Cílem čtvrtého ročníku tohoto unikátního celostátního průzkumu bylo zjistit, jaké množství studentů českých a slovenských lékařských fakult plánuje po ukončení vysokoškolského studia hledat zaměstnání v tuzemsku a jaké množství studentů je již rozhodnuto hledat pracovní nabídky v zahraničí. V neposlední řadě bylo také cílem identifikovat hlavní příčiny či důvody jejich jednání,“ uvedla k číslům společnost Health Care Institute (HCI).

Podle čeho si studenti vybírají místa místo výkonu lékařské praxe

Co na výsledky říká ministr zdravotnictví?

„Je velmi pozitivní číst výsledky nového průzkumu mezi mediky, který jasně potvrzuje jejich rostoucí zájem zůstávat v České republice. Věřím, že tomu napomáhá i nový přístup ministerstva. Klademe důraz na kontinuální růst platů, v letošním roce si mladí lékaři polepšili o 2 500 korun měsíčně. Snižujeme administrativu, umožnili jsme postgraduální studium v okresních nemocnicích a dotujeme rezidenční místa,“ reagoval na čísla ministr Adam Vojtěch.

Resort zdravotnictví podle jeho slov dotacemi podporuje vznik nových ordinací, zejména nedostatkové obory a vybrané regiony. Větší dotace budou směřovat také do lokalit, kde je nedostatek lékařů.

„Kromě toho podporujeme vznik nových praxí praktiků. Věřím, že svou roli v jejich rozhodování hraje také loni započatá reforma primární péče, která významně zlepšuje systém organizace péče o pacienta a zvyšuje prestiž této profese. Důležitost reformy potvrzuje i provedený průzkum, podle kterého jen necelých 21 procent dotázaných uvedlo, že má po studiu zájem o práci praktického lékaře,“ dodal.

Je důležité, že průzkum popírá katastrofické scénáře

Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula zmínil důležitost toho, že průzkum popírá katastrofické informace o exodu mladých českých lékařů do zahraničí a následné zhroucení celého systému.

„Jsem rád, že řada kroků Ministerstva zdravotnictví, vedoucí k zvýšení atraktivity lékařských oborů včetně zvyšování mezd a stabilizace systému vzdělávání, nese konkrétní ovoce a nabízí mladým absolventům novou perspektivu v rámci českého zdravotnictví,“ řekl.

„Meziročně se zvyšující trend v oblasti atraktivity českého zdravotnictví pro budoucí mladé lékaře a lékařky vnímám velmi pozitivně,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Studenti podle něj velmi bystře vnímají to, jak zaměstnavatelé mladým lékařům umožňují jejich profesní a kvalifikační růst. „Je to dominující faktor tohoto průzkumu,“ myslí si.

Pozitivním faktorem pak je, pokud se zohledňují potřeby studentů při výběru místa vykonávání jejich budoucí lékařské praxe a zainteresovaní se zaměřují i na to, proč absolventi vlastně do zahraničí míří.

„Těmi důvody jsou lepší platové a životní podmínky, získání zkušeností ze zahraničí, vyšší míra supervize nad prací lékaře a v neposlední řadě nově také zajištění kvalitnějšího tréninku ve specializační přípravě. Věřím, že informace získané z tohoto průzkumu budou zaměstnavatele i nadále pozitivně motivovat při jejich neustávající práci, kterou věnují nastavování optimálních pracovních podmínek nejen pro budoucí absolventy lékařských fakult,“ doplnil.

Mnohem důležitější je si udržet mladé doktory

„Získání absolventů je věc první, mnohem důležitější je však udržet mladé doktory na této pozici v dlouhodobém časovém horizontu,“ upozornil viceprezident Asociace studentů medicíny Dominik Karásek.

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík se v průzkumu zaměřil na dva důležité trendy. Tím prvním, pozitivně vnímaným, je zvyšující se ochota absolventů medicíny zůstat po studiu v ČR, což je zjevně spojeno s růstem průměrného platu lékaře, zvláště u kategorie mladých lékařů. Dalším zajímavým trendem je zvyšující se důraz na vyváženost pracovního a osobního času. „Barometr dále ukazuje prioritu pediatrie mezi mladými lékaři, což ale jako ředitel FN Motol v praxi zatím nepozoruji,“ pronesl.

Snad to bude impulzem k tomu, aby se vraceli zpátky domů

Zakladatel HealthCare Institute Daniel Vavřina k průzkumu vyzdvihl ten fakt, že se od roku 2016 zvýšil počet mediků, kteří chtějí pracovat v České republice, o více než osm procentních bodů. Podle něj je to důsledkem vytrvalé činnosti zaměřené na stabilizaci českého zdravotnictví.

„Věříme, že neustávající práce managementu českých nemocnic i jejich zřizovatelů při nastavování co nejpříznivějších pracovních podmínek nejen pro absolventy lékařských fakult, je správný směr k tomu, aby budoucí mladí lékaři neodcházeli po ukončení studia ze země. Naopak pro studenty, kteří jsou již rozhodnutí hledat po skončení studia práci v zahraniční, by toto v budoucnu mohlo být impulzem k tomu, aby se vraceli a předávali načerpané zkušenosti svým kolegům v Česku,“ konstatoval.

Podle ČTK v minulém školním roce v Česku studovalo podle statistik ministerstva školství na lékařských fakultách přes 21 tisíc lidí, lékařů-absolventů bylo přibližně 2500. Lékařské fakulty přijímají asi každého desátého až patnáctého zájemce.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY