Vojtěch avizuje rekordní množství peněz na stomatologickou péči, dostupnější budou zubní náhrady i rovnátka

Investice do zdravého chrupu dětí je investicí do budoucnosti. Foto: Pixabay.com

Reforma české stomatologie pokračuje. Po velkých změnách v systému úhrad, které by v konečném důsledku měly zvýšit dostupnost stomatologické péče  a motivovat zubaře k přijímání nových pacientů a práci „na pojišťovnu“ (čtěte více zde), přichází ministerstvo zdravotnictví s dalšími změnami. Chystaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění rozšiřuje péči pro pacienty s vážnými ortodontickými vadami jako jsou rozštěpy, vrozené nebo systémové vady, a zvyšuje úhradu na jiné než základní zubní náhrady. Podle ministra Vojtěcha by se spoluúčast pacientů měla celkově snížit, zároveň však půjde v příštím roce do stomatologie o 730 milionu korun více než letos.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch spolu s prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem představili novinky v úhradách ortodontické péče a stomatologických výrobků, na něž by měly pojišťovny vynaložit v příštím roce o čtvrt miliardy korun navíc. Cílem je zvýšit dostupnost stomatologických zubních náhrad a rovnátek pro nemocné pacienty. Zejména dětem, kde to má největší smysl, by měla být péče hrazena co nejvíce.

Plná úhrada pro závažné diagnózy, žádná pro estetické úpravy u dospělých

U léčby fixními rovnátky byla dosud hrazena jen léčba ale nikoli materiál. Nově však budou mít pacienti se závažnými vadami hrazenou léčbu i materiál, a to nejenom v dětství, ale i v dospělosti. U snímatelných rovnátek novela počítá s významným zvýšením úhrady, čímž dojde ke zlevnění těchto výrobků pro pacienty.

Příkladem může být zvýšení příspěvku pojišťovny u pacientů s méně závažnými vadami do 22 let (kdy dochází k ukončení vývoje čelistí) na snímatelná rovnátka z 1 289 Kč na 1 875 Kč za jednoduchý aparát a z 2 450 Kč na 3 000 Kč za složitý aparát. Nově budou do úhrady zahrnuty tzv. ostatní vady u dospělých do 22 let (tj. nejen u dětí), u nichž dosud snímatelná rovnátka nebyla hrazena vůbec. Například pacient ve věku 20 let s ostatní vadou, jako jsou třeba chybějící dva zuby, neměl doposud snímatelná rovnátka hrazena z veřejného zdravotního pojištění vůbec a nově je bude mít hrazena částečně, a to 1 250 Kč za jednoduchý aparát a 2 000 Kč za složitý aparát.

Zásadní změnou u ortodontické péče je vyjmutí léčby estetických vad v dospělém věku nad 22 let, kde si již nyní velkou část léčby pacient platil sám a příspěvek od pojišťoven nebyl v zásadní výši. „Ortodontická léčba v dospělosti má pouze estetický charakter. Jde o vady, které nemají de facto vliv na funkci zubů a jejichž řešení nezlepšuje zdravotní stav pacienta. Léčba ortodontických vad je efektivnější v dětském věku, kdy může přinést skutečné zlepšení zdravotního stavu. Ušetřené peníze se přesunou na léčbu pacientů s vážnějšími vadami,“ vysvětlil Šmucler. U rozléčených pacientů však novela zavádí přechodné období na dokončení léčby za dosavadních podmínek. „Úprava vychází z osvědčeného západoevropského modelu. Nepřispívat zlomkovými částkami na cokoli, včetně ryze kosmetického ošetření, ale spolehlivě zajistit péči o nemocné,“ dodal Šmucler.

Nové protézy do nové doby

Velkou modernizací prochází úhrada zubních náhrad, kde zmizí velké množství historických postupů a prostředky se soustředí na klíčové položky. Mělo by tak zůstat dost prostředků na jejich výrobu a pacienti by měli nalézt zubního lékaře schopného za dotyčnou úhradu protézu vyrobit.

Předkládaná novela také zavádí nově možnosti částečné úhrady za protetika i v jiném než základním provedení, a to jak v případě korunek, tak i částečných či celkových snímatelných náhrad. To v současnosti není možné. Do budoucna budou pojišťovny moci také částečně hradit i nové technologie či materiály, aniž by bylo nutné k tomu měnit zákon.

S ohledem na zvýšenou kvalitu moderních postupů a materiálů se také prodlužuje doba, kdy lze stejný výrobek ze zdravotního pojištění hradit. To by mělo motivovat i pacienty samotné k řádné péči o stomatologický výrobek.  „Novela tím reaguje na zvýšenou kvalitu moderních postupů a používaných materiálů a z toho plynoucí delší ‚trvanlivost‘  výrobků. Současně omezí možnosti zneužívání opakované úhrady výrobku bez skutečné terapeutické potřeby,“ uvedl náměstek pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

Například estetická korunka z kompozitního plastu na předním zubu bude nově plně hrazena ze zdravotního pojištění, na stejném zubu ji ale bude možné uhradit až po čtyřech letech, nikoli po dvou jako doposud. Stejně tak bude plně hrazena z pojištění částečná snímatelná náhrada se zásuvnými spoji a částečně hrazena náhrada s keramickými zuby. U náhrady s litou patrovou deskou se zvyšuje příspěvek zdravotní pojišťovny z 1 531 Kč na 4 500 Kč s možností uhradit ji jednou za 4 roky místo dosavadních tří.

Čecha podle zubů (ne)poznáte

Ministerstvo a pojišťovny si od letošních úprav ve stomatologické péči hodně slibují. Změny ve výši a struktuře úhrad a navázání péče na registrujícího stomatologa by mělo zubaře motivovat k tomu, aby přijímali nové pacienty, dospělé i děti bez rozdílu, a provedenou péči vykazovali na pojišťovnu. Tomu odpovídá i větší balík peněz alokovaný na stomatologickou péči. V roce 2018 tak bylo vynaloženo 11,1 miliard korun, letos 13,4 miliard a v příštím roce se očekává 14,1 miliard. „Chceme, aby lidé konečně přestali bloudit a hledat stomatologa.  Jako má každý svého praktického lékaře, měl by mít i svého zubaře,“ dodal Šmehlík.

„Je to historický moment,“ řekl Šmucler. „O něco podobného se snažíme již skoro dvacet let. Vždy to ale skončilo u ministrů zdravotnictví, kteří potřebné finance raději poslali jinam. Takto ale investujeme do budoucnosti a do dětí. Nechceme, aby se Čech v zahraničí poznal podle toho, že nemá zuby.“

Navrhovaná právní úprava míří nyní do meziresortního připomínkového řízení. Změny v úhradovém systému vstoupí v platnost od příštího roku.

-sed-