Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2020 navýší celkový objem úhrad pro poskytovatele na 111,1 procent proti roku 2019

Správní rada ČPZP (České průmyslové zdravotní pojišťovny) schválila dne 30. 10. 2019 návrh zdravotně pojistného plánu, ze kterého vyplývá meziroční nárůst objemu úhrad zdravotních služeb ve výši 3,7 mld. Kč, sdělila zdravotní ředitelka pojišťovny MUDr. Renáta Knorová, MBA.  ČPZP plánuje v roce 2020 vydat na zdravotní služby celkem 37,25 mld. Kč. Nárůst je plánován pro všechny segmenty poskytovatelů zdravotních služeb. Pojišťovna to oznámila v tiskové zprávě.

 

ČPZP je připravena uhradit nad rámec úhradové vyhlášky na rok 2020 zdravotní péči nejen ve výši cca 600 mil. Kč, (což odpovídá finančnímu podílu ČPZP v systému veřejného zdravotního pojištění z částky 6 mld. Kč dohodnuté na jednání pojišťoven s premiérem ČR Ing. Andrejem Babišem), ale zároveň poskytnout dalších cca 700 mil. Kč s cílem zajištění dostupných hrazených služeb pro své klienty, v souladu se svou dlouhodobou proaktivní zdravotní politikou. V kontextu s výše uvedenými informacemi je ČPZP v roce 2020 připravena nad rámec úhradové vyhlášky uhradit zdravotní služby v objemu cca 1,3 mld. Kč.

„ČPZP do plánovaných nákladů pro rok 2020 promítla nejen navýšení z úhradové vyhlášky, navýšení dané interní smluvní politikou zajišťující dostupnost hrazených služeb a bonifikace kritérií kvality, ale i plánované výdaje na nárůst centrové péče, navýšení dané změnou kategorizace zdravotnických prostředků a v neposlední řadě zvýšené náklady vyplývající z reformy psychiatrické péče,“ konstatovala MUDr. Renáta Knorová, MBA.

Ve všech segmentech primární péče (což jsou všeobecní praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost a stomatologové) ČPZP plánuje i nadále bonifikovat praxe, které budou pokračovat nebo nově vznikat v regionech se zhoršenou dostupností zdravotních služeb.

V oblasti stomatologické péče jsou v plánu vyšší úhrady, než definuje úhradová vyhláška u endodontických ošetření dětí do 18 let věku a seniorů nad 62 let. U všech pojištěnců bude navýšena úhrada za výkon extrakce, a to za účelem zajištění přiměřené ceny tohoto urgentního zákroku.

U všeobecných praktických lékařů bude ČPZP nad úroveň úhradové vyhlášky preferovat a finančně bonifikovat akreditovaná pracoviště, preventivní prohlídky, programově zajištěnou péči o chronické pacienty s diabetem a hypertenzí. U dětských praktických lékařů se budou nad rámec vyhlášky hradit edukační kódy v souvislosti s očkováním a u ambulantních gynekologů bud ČPZP finančně podporovat jednodenní operativu.

U ambulantních specialistů v zájmu zajištění dostupné zdravotní péče je ČPZP i nadále připravena individuálně zohledňovat péči za klienty s náročnými diagnózami a s chronickými onemocněními.

V segmentu domácí péče již úhradová vyhláška navyšuje významným způsobem definované úhrady poskytovatelům. ČPZP bude i nadále individuálně posuzovat a zohledňovat nadprodukci u agentur pečujících o chronické ležící klienty a klienty s nepříznivými diagnózami.

V roce 2020 je ČPZP v segmentu akutní lůžkové péče připravena v zájmu zajištění dostupnosti lůžkových služeb individuálně zohlednit převzetí pacientů mimo region a péči o náročné pacienty s nepříznivými diagnózami. Současně budeme podporovat další rozšíření centrových pracovišť v oftalmologii, revmatologii a dermatologii.

Novým a z koncepčního hlediska důležitým růstovým faktorem bude úhrada péče pro urgentní příjmy a LPS, zajištění dostupnosti akutní psychiatrické lůžkové péče a podpora nových operačních postupů a technologií (např. robotická pracoviště).

Očekávaný růst nákladů bude současně ovlivněn zvýšenými náklady na léčbu závažných, zejména onkologických onemocnění, a dále chronických onemocnění léčených léčivými přípravky podávanými v centrech vysoce specializovaných zdravotních služeb. Nově se objevuje nutnost řešení úhrady genových terapií. ČPZP proto zahájila jednání s odbornými společnostmi a dodavateli.

-TZ ČPZP-