Německý lékárenský trh se během tří let výrazně promění

Německé lékárny čekají velké změny. Dvě z nich už Česko má - eRecept a lékový záznam. O jiných se u nás zatím ani jen neuvažuje, například telefarmacie. Foto: Wikipedie

Elektronický recept, telefarmacie nebo novinky v oblasti on-line prodeje léků. To jsou jen některé výrazné změny, kterými projde lékárenský trh v Německu do roku 2022.

 

Nebojujte proti změnám, využijte je jako příležitost. S tímto poselstvím vystoupil na nedávném setkání Braniborské zemské lékárenské komory Frank Diener, šéf poradenské společnosti Treuhand-Hannover, která se specializuje na oblast zdravotnictví.

Frank Diener je bývalý výkonný ředitel Spolkového svazu německých lékárenských sdružení (ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände) a analyzování vývoje farmaceutického trhu tak pro něho je prakticky dodnes denním chlebem. Lékárníkům tedy představil prognózu možného vývoje odvětví v Německu během následujících tří let.

Lékárenský trh poroste, ale…

Podle Dienera bude příští rok z hlediska dopadů legislativních změn ještě relativně poklidný. Bude pokračovat současný vývoj, protože zásadní změny, které se v právě končícím roce stihly odhlasovat nebo se ještě odhlasují, vesměs nabydou účinnosti nejdříve přespříští rok. Strukturální specifikace, která je důležitým předstupněm pro zavedení elektronického receptu (specifikace v rámci Gematik a změny smluv mezi zdravotními pojišťovnami, lékaři a lékárníky) se začne zavádět teprve v průběhu příštího roku.

Z ekonomického hlediska však Diener očekává, že lékárenský trh v roce 2020 poroste, z čehož ale budou těžit především velké lékárny a lékárenské řetězce. To bude vytvářet tlak na malé nezávislé lékárny, které se budou muset se zintenzivňující se konkurencí vypořádat. Řada z nich se ocitne na hranici zavření. To by ale vedlo k další koncentraci trhu a v konečném důsledku ke zdražení volně prodejných léků a souvisejících služeb.

Hlubší změny nastanou až v letech 2021 a 2022. Ty vyplývají z připravované lékárnické reformy a nevyhnutelné digitalizace. Diener vidí pět hlavních změn, které v příštích třech letech život farmaceutů zásadně ovlivní. Portál Deutsche Apotheker Zeitung tyto změny shrnul v následujícím přehledu.

Elektronizace jako příležitost

V první řadě jde o zavedení elektronického receptu. Ten se již v několika německých regionech nachází v různých fázích testovacího provozu, přestože se původně předpokládalo, že by mohl už v tomto roce být zaveden plošně. Elektronický recept povede ke vzniku zcela nového typu zákazníka, takzvaného „vzdáleného kupujícího“, je přesvědčen Diener. A lékárny se na to budou muset umět adaptovat.

S tím bezprostředně souvisí nástup on-line nakupování léků a vyřešení způsobu jejich doručování k pacientům. Podle Franka Dienera však není třeba, aby se tohoto vysoce inovativního prvku lékárny obávaly. Naopak, mohou z toho udělat svou přednost a konkurenční výhodu oproti běžným zásilkovým obchodům. To znamená, aby lékárníci neváhali a spustili své vlastní e-shopy včetně doručování v rámci svého trhu ve městě a blízkém okolí.

Jako třetí zásadní změnu Frank Diener uvedl telefarmaceutické konzultace. Jejich zavedení bude mít zásadní dopad na otevírací dobu lékáren. Jestliže bude možné poskytovat poradenství po telefonu či přes videohovory a léky budou moci být doručovány kurýrní službou na základě předchozí objednávky přes internet, nebude nutné mít běžnou provozovnu otevřenu třeba osm hodin denně. Ani v tomto případě však nejde o strašák, kterého by se lékárníci měli obávat, tvrdí Diener. Bude záležet na každém, jak tuto novou možnost využije k tomu, aby dokázal na trhu obstát. A příležitost je to v každém případě.

Virtuální lékárna?

Čtvrtá změna se týká možnosti automatického vydávání léků prakticky bez účasti lékárníka. S tímto ustanovením se počítá v dosud neschváleném zákoně o posílení nezávislých lékáren, v němž se mimo jiné hovoří o možnosti instalovat výdejní stanice na léky. Muselo by však dojít ke splnění přísných podmínek. Na každý pád to znamená, že lékárny tak, jak je známe, postupně směřují k něčemu, co by se dalo nazvat jako virtuální pracoviště. Lékárníci pak podle Dienera obstojí jen tehdy, když se budou v této oblasti dále vzdělávat a hledat způsoby, jak fungování lékáren zefektivnit.

V neposlední řadě dojde také k zavedení elektronického lékového záznamu pacienta. Lékárnám může tento nástroj pouze ulehčit práci. Jestliže bude léková historie pacienta dostupná on-line, mohu lékaři i lékárníci efektivněji doporučovat pacientům léky. Farmaceuti za zpracování elektronického lékového záznamu již mají v připravovaném (ale dosud neschváleném) zákoně zahrnutu finanční kompenzaci.

Frank Diener na závěr svého vystoupení znovu apeloval na lékárníky, aby přicházející změny vnímali jako příležitosti dělat věci lépe, fungovat efektivněji a uspořit díky nim spoustu peněz. Zda se jim to podaří, ukáže až čas.

Petr Musil