Odmítání homeopatie je neetické a nekolegiální, stěžují si lékaři homeopaté na své kolegy

Souboj dvou skupin lékařů nerozhodla francouzská lékařská komora ve prospěch vědy, ale v zájmu "kolegiálních vztahů". Foto: Koláž ZD

Celkem 63 disciplinárních řízení je vedeno proti francouzským lékařům a lékařkám, kteří veřejně odmítli homeopatii a podepsali otevřený dopis kritizující tuto nevědeckou metodu. Příčinou vyšetřování ze strany Conseil national de l’Ordre des médecins (obdoby lékařské komory) jsou stížnosti jiných lékařů a lékařek, kteří provozují homeopatickou praxi, a své kolegy a kolegyně obviňují z toho, že jednají „nekolegiálně“. Podle informací deníku Le Figaro, který o situaci informoval, disciplinární jednání provází silné emoce. Děje se tak navíc v době, kdy Francie postupně ukončuje úhradu homeopatik z veřejných peněz.

 

Téměř před dvěma lety se 124 francouzských lékařů, lékařek a dalších zdravotníků rozhodlo veřejně postavit proti homeopatii. Napsali otevřený dopis kritizující nejrůznější metody „alternativní medicíny“, který zveřejnil deník Le Figaro, a v němž popsali mimo jiné to, že „homeopatie není v žádném případě vědecká a je založena jen na víře slibující zázračné a bezpečné uzdravení“. „Chceme se distancovat od těchto praktik, které nejsou ani vědecké, ani etické, ale velmi iracionální a nebezpečné,“ napsali signatáři a signatářky otevřeného dopisu. Současně se postavili proti tomu, aby byla homeopatie hrazená z veřejných peněz s tím, že takto je „financován prosperující průmysl, jehož zástupci neváhají ty, kteří je kritizují, urážet“. Odkazovali se na výrok Christiana Boirona z roku 2016, kdy tvrdil, že „existuje Ku-Klux-Klan proti homeopatii“. Signatáři a signatářky také vyzvali vedení Conseil de l’ordre des médecins, francouzskou obdobu lékařské komory, aby učinila potřebné kroky k tomu, lékaři a další zdravotníci, kteří praktikují různé metody „alternativní medicíny“, nemohli uvádět své medicínské tituly, neuznávala diplomy o absolvování homeopatie, mezoterapie (injekční aplikování nízkých dávek léků v místech zdravotních problémů či bolesti) a akupunktury jako lékařskou kvalifikaci a současně nebylo možné na lékařských fakultách získávat diplomy za „metody, jejichž účinnost nebyla vědecky prokázána“. Také požadovali, aby všichni zdravotníci „respektovali etiku své profese tím, že odmítnou poskytovat zbytečné nebo neúčinné ošetření“.

Nyní je však proti lékařům a lékařkám, kteří se otevřeně postavili za medicínu postavenou na důkazech a odmítli šarlatánství, vedeno celkem 63 disciplinárních řízení ze strany Conseil national de l‘Ordre des médecins. Důvodem k vedení vyšetřování ze strany francouzské lékařské komory jsou stížnosti jiných lékařů a lékařek, kteří praktikují homeopatii. Podle informací deníku Le Figaro, který na situaci upozornil, si homeopaté v lékařském plášti stěžují na „neetické“ a „nekolegiální jednání“. Lékař homeopat Daniel Scimeca, prezident Fédération Française des Sociétés d’Homéopathie (Francouzské federace homeopatických společností), který zastupuje stěžovatele, pak deníku sdělil, že lékaři, kteří podepsali otevřený dopis „uráželi své kolegy a pošpinili lékařskou čest a etiku“.

Homeopaté se zlobí, Boiron platí jejich prezidenta  

Sám Daniel Scimeca má velmi úzké vztahy s největším světovým výrobcem homeopatik francouzskou společností Boiron. Podle veřejného registru smluv Transparence-Health má uzavřených nejméně 20 obchodních smluv s Boironem, z nichž získává finanční prostředky. A právě postavení homeopatie ve Francii je pro Boiron zcela zásadní. Z ročních příjmů společnosti ve výši 605 milionů eur pochází velká část z Francie, kde Boiron prodá 60 % své produkce, a to také díky tomu, že homeopatie byla do konce roku 2018 dotována státem skrze úhrady ze zdravotního pojištění. Podle zjištění deníku Le Monde tak Boiron ročně vydělá prodejem homeopatik ve Francii 215 milionů euro, z toho většina pochází právě z veřejných peněz. Jen pro upřesnění, v roce 2018 šlo na úhradu homeopatik téměř 130 milionů euro. To se ale rokem 2020 mění. Původní úhrada 30 % z každého předepsaného balení, letošním rokem klesá na 15 % a od roku 2021 už homeopatie nebude vůbec hrazená z veřejných peněz. Podrobněji jsme o vývoji ve Francii psali zde.

Stalo se tak na základě rozhodnutí nezávislého úřadu Haute Autorité de Santé, který celkem devět měsíců posuzoval více než 300 vědeckých studií a hodnotil dopady homeopatie u 24 různých zdravotních problémů, včetně úzkostí, bradavic na nohou nebo infekcí horních cest dýchacích. Jeho závěr byl jednoznačný, nebyly nalezeny žádné vědecké důkazy pro to, že je homeopatie skutečně efektivní léčebná metoda. A proto není důvod, aby byla homeopatie i nadále hrazena z veřejných peněz. „Úhrada těchto neúčinných přípravků se ukazuje jako nenormální v době, kdy z ekonomických důvodů neproplácíme mnoho klasických léků, přestože jsou považovány za dostatečně funkční,“ kritizovaly loni na jaře situaci dvě významné francouzské vědecké instituce Académie nationale de médecine (Národní lékařská akademie) a Académie nationale de pharmacie (Národní farmaceutická akademie). Ty vydaly společné prohlášení, v němž jednoznačně doporučily, aby homeopatika přestala být hrazena z veřejných peněz. Současně by podle nich lékařské a farmaceutické fakulty měly přestat poskytovat vysokoškolské vzdělání v oboru homeopatie, což se opravdu stalo a homeopatie zmizela jako studijní obor z univerzit. Podrobněji jsme o doporučení těchto vědeckých institucí psali zde.

Situace, kdy končí úhrada homeopatik z veřejných peněz, je extrémně nepříjemná pro homeopaty i pro společnost Boiron, protože pro ně znamená ztrátu zisku. V polovině prosince roku 2018 bylo z podaných 63 stížností vyřízeno celkem 11, kdy 7 z nich skončilo varováním pro signatáře a signatářky otevřeného dopisu proti šarlatánství, a 4 stížnosti byly zamítnuty. Podle deníku Le Figaro panovala při jejich projednávání velmi napjatá a emotivní atmosféra. „Dialog se zdá být nemožný. Na jedné straně stojí lékaři přesvědčení o účinnosti homeopatie, kteří odmítají jakékoliv zpochybňování své praxe. Na druhé straně lékaři, kteří tvrdí, že pracují v souladu s vědeckými důkazy a připomínají, že za dvě století existence homeopatie se neprokázala její účinnost,“ píše deník.

Kampaň na podporu homeopatie financovaná výrobci homeopatik

Podle informací francouzské rozhlasové stanice RFI působí v zemi 4 tisíce homeopatů lékařů, kteří mohou předepisovat více než 1 200 různých homeopatik. Společnost Boiron uvádí, že se homeopaticky léčí polovina obyvatel země. Naproti tomu ministryně zdravotnictví Agnes Buzynová letos v létě odhadovala, že homeopatika užívalo v roce 2018 pouze 10 % obyvatel země, tedy asi 7 milionů osob. Výrobci homeopatik, zejména společnosti Boiron, Weleda a Lehning, pak v loňském roce spustily kampaň  Mon homéo mon choix (Moje homeopatie, moje volba). V rámci internetové petice za zachování úhrady homeopatik získali více než 1,3 milionů podpisů. Ukončení úhrady podle petice znamená „ohrožení svobodné volby v otázkách zdraví“. Mimo jiné se v ní argumentuje tím, že 20 % onkologických pacientů užívá homeopatika, aby zmírnili vedlejší účinky léčby, kterou podstupují, nebo tím, že „homeopatie je s námi bezpečně už po generace“. Sama společnost Boiron pak tvrdí, že homeopatika předepisuje každý šestý praktický lékař v zemi a používají je tři čtvrtiny francouzských porodních asistentek. Také podle tvrzení společnosti jsou homeopatika nástrojem, jak snížit spotřebu antibiotik a současně omezit preskripci psychiatrických léků. Cílem společnosti je, aby si „každý mohl zvolit bezpečný lék“.

K francouzských homeopatům patří také Hélène Renouxová, praktická lékařka a předsedkyně European committee for homeopathy, která se homeopatii věnuje ve své praxi 25 let. „Když mám před sebou pacienta, mám ve svém kufříku ještě jeden nástroj… a pokud vidím, že homeopatie není schopná jeho nemoc léčit, nebo se nejedná o nejvhodnější léčbu dané nemoci, tak samozřejmě používám i jiné nástroje,“ popsala svou praxi stanici RFI s tím, že je zavalena zájmem pacientů, který není schopna uspokojit. „Existuje velký rozdíl mezi tvrzením některých lékařů proti homeopatii a zájmem veřejnosti. Ta se stále více zajímá a říká: Na toto čekáme, to potřebujeme,“ tvrdí lékařka, podle níž není možné říci, že homeopatie nefunguje, „protože máme některá velmi slibná zjištění, která mohou v budoucnu naznačit, co se děje, když používáme homeopatika“.

Jenže neexistuje žádný solidní vědecký důkaz, který by potvrdil, že homeopatie má větší efekt než placebo. „Nesnažíme se změnit přesvědčení lidí, ale toto přesvědčení by nemělo být financováno z veřejných peněz. Církev a stát už jsou odděleny, oddělení pověry a medicíny by mělo být provedeno v roce 2019,“ popsalo loni v létě stanici RFI pediatrička Maxime Bacquetová, jedna z členek iniciativy No Fakemed, která stála také za otevřeným dopisem 124 zdravotníků proti „alternativní medicíně“. Řada pacientů je podle ní nadšená z homeopatie jednoduše proto, že obecně užívají velké množství léků, i když mnohdy žádnou léčbu nepotřebují. Už jen to, že se jim homeopaté věnují a mluví s nimi tak působí úlevně. „U mnoha problémů dojde během času ke spontánnímu uzdravení. Ve Francii předepisujeme příliš mnoho léků, jenže vysvětlování je náročnější než vydat recept. Kdybychom měli více času na vysvětlování pacientům, nemuseli bychom je ujišťovat tím, že jim dáme dlouhý seznam léků,“ dodala. Jenže zatímco lékaři, kteří jsou součástí zdravotnického systému, od svých pacientů vybírají poplatek 22 euro za konzultaci, mnoho homeopatických lékařů stojí mimo systém a stavuje si své vlastní ceny. To také znamená, že se mohou svým pacientům věnovat déle, protože od nich za to dostanou dostatečně zaplaceno.

Ludmila Hamplová