Sex každý týden je spojen s pozdější menopauzou, zjistila studie

Nová studie poukázala na souvislost častějšího sexu a pozdnějšího nástupu menopauzy. Foto: Pixabay

U žen, které mívají pravidelný sex, nastává menopauza později. Zjistila to studie provedená na téměř třech tisících amerických žen, které sledovala po deset let. Pokud přitom měly ženy sex každý týden, byla u nich o 28 procent menší pravděpodobnost, že jim začne menopauza. Důvodem je zřejmě to, že když žena nemá sex a nemůže tedy otěhotnět, organizmus zastaví zatěžující ovulace. Na druhou stranu je třeba upozornit, že šlo o kohortní studii, která neprokazuje příčinnou souvislost mezi zkoumanými jevy.

 

Tým odborníků z University College London zjistil, že ženy, které každý týden praktikují sex, a to včetně orálního nebo masturbace, mají nižší pravděpodobnost brzkého nástupu menopauzy. Výzkum publikovali v odborném časopise Royal Society Open Science.

„Zjištění naznačují, že jestliže žena nemá sex a není tak šance na otěhotnění, pak se tělo „rozhodne“, že nebude investovat do ovulace, protože je to zbytečné. Může jít o biologický kompromis mezi investováním energie do ovulace nebo jinam, například do péče o vnoučata,“ vysvětlila podle deníku The Sun antropoložka a hlavní autorka studie Megan Arnotová.

Autoři v rámci studie analyzovali data 2936 žen v průměrném věku 45 let (od 42 do 52 let v letech 1996 a 1997), která vzali z Americké studie ženského zdraví napříč národem. Všechny ženy měly před menopauzou, i když polovina jich vykazovala první známky blížící se menopauzy v podobě návalů nebo nepravidelné menstruace. Účastnice byly dotazovány na sexuální život včetně toho, jak často měly v posledním půlroce sex, eventuálně jaký a jak často, a zda procházejí menopauzou. Součástí byly i dotazy ohledně partnerského vztahu, zdraví, životního stylu a toho, s kým žijí v domácnosti. Ženy byly sledovány jednou ročně po dobu deseti let.

78 procent účastnic bylo na začátku studie vdaných nebo žilo v partnerském svazku, 68 procent jich s partnerem žilo a 64 procent uvádělo týdenní sexuální aktivitu. Během studie nastoupila menopauza u 45 procent žen, přičemž průměrný věk byl 52 let. Při vyhodnocování přitom byly zohledněny i faktory jako kouření, BMI, etnický původ, vzdělání, věk nástupu periody, hladina estradiolu nebo to, jak žena celkově hodnotí své zdraví.

Ukázalo se přitom, že ženy mající sex alespoň jednou týdně měly o 28 procent nižší pravděpodobnost nástupu menopauzy. Ty, které měly sex alespoň jednou měsíčně, pak měly pravděpodobnost nižší o 19 procent. Autoři zároveň chtěli zjistit, jaký vliv mají na ženy mužské feromony v okolí, zejména když žena žije s mužem v domácnosti. Ukázalo se ovšem, že tento faktor s nástupem menopauzy nijak nesouvisí – souvislost s menopauzou byla u sexuálně aktivních žen stejná, ať už s partnerem žily nebo ne.

Babičkovská hypotéza

Jak autoři studie zjištění vysvětlují? „Během ovulace je ženský imunitní systém oslaben a tělo je náchylnější k onemocnění. Proto je vzhledem k nepravděpodobnosti těhotenství, pokud žena nemá dostatek sexuální aktivity, výhodnější alokovat energii jinam, zvláště pokud je tu možnost investovat zdroje do již narozeného příbuzného. Myšlenka, že ženy ukončují plodnost, aby investovaly do příbuzných, je známa jako babičkovská hypotéza,“ uvádějí autoři ve studii. Pokud tedy tělo nemá signály, že by mohlo otěhotnět, raději investuje energii do toho, aby žena pomohla s vychováním co největšího počtu vnoučat.

Zajímavostí ovšem je, že souvislost s nástupem menopauzy není jen u klasického sexu, ale i sexu orálního, sexuálních dotyků a masturbace. Tělo je tedy citlivé i na náznaky. „Věk menopauzy stejným způsobem souvisí se sexem bez partnera stejně jako s ním,“ řekla deníku Insider Arnotová.

Menopauza může ovlivnit chuť na sex

Jak ovšem upozorňuje web britské Národní zdravotní služby (NHS), studie ukazuje pouze na spojitost mezi tím, jak často měly ženy sex a nástupem menopauzy. Nedokazuje tedy, že častější sex oddaluje menopauzu. Kohortní studie jsou dobrým nástrojem k hledání spojitostí, nemohou ale s jistotou říci, že jeden faktor přímo způsobuje jiný – vztah může být mnohem složitější.

„To, jestli má někdo sex a kdy dochází k menopauze, ovlivňuje řada faktorů. Když například někdo trpí úzkostí nebo vaginální suchostí, což jsou obojí časté příznaky menopauzy, může mít menší chuť na sex,“ konstatuje v analýze studie NHS.

Na tento aspekt poukazují i autoři studie. „Mezi fyzickým stavem ženy, když se blíží menopauza, a sexuální zainteresovaností může být obousměrný vztah. S tím, jak klesá hladina estrogenu, ženy s vyšší pravděpodobností trpí vaginální suchostí a nepohodlím, takže mají menší chuť na sex. Tato studie se pokusila zohlednit tento faktor zahrnutím hladiny estradiolu a toho, jak žena sama vnímá své celkové zdraví – a spojitost mezi frekvencí sexu a nástupem menopauzy přetrvala. To naznačuje, že i při zohlednění komplikovaných vztahů mezi zdravím, hormonální fluktuací a chutí na sex může být menopauza možnou reakcí na sexuální chování spíše než něčím, co je jen a pouze výsledkem tělesného omezení, tedy snižující se kvalitu vajíček,“ dodávají autoři studie.

Sami ovšem také zdůrazňují, že menopauza je nezbytná a nelze jí zabránit jakýmkoliv chováním. To také podtrhuje NHS. „Zjištění studie jsou zajímavá pro vědce zabývající se biologií menopauzy a tím, jak může být ovlivněna životním stylem. Nejsou ovšem nijak relevantní pro ženy. Nevíme, jestli změna chování například tak, aby byl sex častější, může změnit čas nástupu menopauzy. Studie nenavrhuje, aby ženy měnily své chování k oddálení menopauzy, i kdyby ho samy chtěly,“ uvádí NHS. „Menopauza pochopitelně nastane u všech žen, načasování ale může být adaptivní reakcí na prostředí. Protože ale neumíme říct, zda jde kauzální vztah, je tu prostor pro budoucí výzkum,“ dodává Arnotová.

U žen nastupuje menopauza, když přestanou ovulovat, obvykle kolem 50. roku věku. Spouští se tehdy, když tělo přestane produkovat hormon estrogen, což bývá doprovázeno řadou příznaků, jako jsou návaly, špatný spánek, bolest kloubů či špatná koncentrace. Někdy načasování plyne z genetiky, svou roli ale hraje také životní styl, například kouření.

-mk-