Neděle, 11. dubna, 2021

Pro téměř polovinu Čechů již není pití alkoholu trendy. Suchej únor tomu jde naproti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Přes jeden milion Čechů pije alkohol rizikově, společenské náklady nadměrného pití se odhadují na více než 59 miliard korun. Celková spotřeba alkoholu v Čechách, která patří mezi nejvyšší na světě, ale dlouhodobě neklesá. Nakolik je alkohol součástí našich životů ukazují výsledky lednového průzkumu společnosti Median, ve kterém odpovídalo zhruba tisíc lidí. Podle něj však zároveň téměř polovina Čechů nepovažuje pití alkoholu za trendy záležitost a tři čtvrtiny dotazovaných uvedly, že pro ně není problém alkohol ve společnosti odmítnout. To, zda vydrží několik týdnů bez kapky alkoholu, si Češi mohou vyzkoušet v rámci právě probíhající kampaně Suchej únor.

„Měsíc je dobrá doba, aby si člověk uvědomil, jak na tom s alkoholem je,“ prohlásil ředitel Ligy otevřených mužů Josef Petr u příležitosti zahájení kampaně Suchej únor, která Čechům, jež se řadí mezi největší pijáky alkoholu na světě, nabízí možnost během několikatýdenní abstinence prověřit si svůj vztah k alkoholu a případně změnit zaběhlé návyky.

Obr.1. Jak Češi odpovídali na otázku „Je podle vás pití alkoholu trendy?“, v %. Zdroj: MEDIAN s.r.o.

Nepít je normální, tvrdila loňská podzimní kampaň ministerstva zdravotnictví (psali jsme o ní zde). A že se něco může změnit, na to ukazují nejen výsledky loňského Suchýho února, podle něhož až 60 procent účastníků kampaně s alkoholem zvolnilo, ale také výsledky nového průzkumu agentury Median, který Josef Petr včera novinářům představil. Podle něj téměř polovina Čechů již pití alkoholu nepovažuje za trendy záležitost a přes 80 procent dotazovaných uvedlo, že pro ně není problém alkohol ve společnosti odmítnout. A i když se za posledních deset let celková spotřeba alkoholu v Čechách zásadně nezměnila, opakované studie ukazují, že klesá u dětí a mladistvých. „A to je velmi dobrá zpráva,“ uvedl Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví, který je partnerem kampaně.

Obr.2. Jak Češi odpovídali na otázku „Představte si, že z nějakého důvodu musíte odmítnou sklenku alkoholu ve společnosti. Jak byste se cítil/a?“, v %. Zdroj: MEDIAN s.r.o.

Uvedený průzkum však zároveň ukazuje, do jaké míry je alkohol součástí našich životů. Naprostá většina Čechů si poprvé přiťukne s přáteli nebo rodiči, přičemž častěji tuto odpověď volily osoby mladší 35 let. 60 procent lidí zná někoho, kdo má nebo měl problémy s alkoholem. Každý dvacátý člověk pak pije alkohol pravidelně před spaním. Znepokojivá je také tolerance k pití alkoholu u těhotných, podle průzkumu si každý třetí člověk myslí, že konzumace malého množství alkoholu v těhotenství je v pořádku.

Obr.3. Jak Češi odpovídali na otázku „Do jaké míry je podle vás taková konzumace (tj. malého množství alkoholu v těhotenství, např. 1 dcl vína) v pořádku, bez rizik?“, v %. Zdroj: MEDIAN s.r.o.

I proto považuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch osvětové akce typu Suchej únor nebo již zmíněná kampaň Nepít je normální za důležitou součást prevence, zvláště pak mezi mladými lidmi a jejich rodiči. „Jsem rád, že takovou akci mohu podpořit. Pití alkoholu má často až fatální dopady, nemluvě o značných nákladech, které přináší společnosti. Osvěta o rizicích pití je proto pro nás prioritou,“ uvedl ministr. Na podpoře kampaně Suchej únor se Vojtěch s Ligou otevřených mužů dohodl již vloni v říjnu, kdy spolu, za účasti Úřadu vlády, podepsali memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti prevence negativních následků užívání alkoholu.

Podle Csémyho přináší měsíc bez alkoholu zejména pro pravidelné pijáky řadu výhod, což nedávno potvrdily i výsledky průzkumu provedeného mezi účastníky akce Suchý leden ve Velké Británii. „Po měsíci se zlepšují nejen jaterní funkce a psychický stav, ale nápadně pozitivně se proměňuje i vnější vzhled,“ vysvětluje Csémy. „Sušiči“ mají také více energie a času na koníčky a lépe spí.

Stovky životů za to stojí

A nejde jen o naši pohodu. Jak jsme již psali zde, odborníci se shodují, že alkohol je mimo jiné také karcinogenní látka, což asi ale uvědomuje jen velmi málo Čechů. Výsledky aktuálního průzkumu to jen potvrdily. Mezi rizika pití alkoholu Češi v naprosté většině uvádí cirhózu jater a alkoholovou demenci, jen desetina z nich si je však vědoma třetího hlavního rizika, které nadměrná konzumace alkoholu vyvolává, a to řídnutí kostí. O rakovině se pak prakticky nezmiňují. Podle Hany Kadečkové ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, generálního partnera letošního ročníku Suchýho února, je ale nutné, aby si společnost uvědomila, že alkohol je silný karcinogen, s kterým není radno si zahrávat. „Z našich 1,3 milionů klientů je 16 tisíc onkologických pacientů, jejichž léčba nás vyjde na více než 2,2 miliardy ročně. Pokud by se díky osvětě podařilo zachránit několik stovek pacientů, tak to rozhodně stojí za to,“ uvedla Kadečková.

Vysoký je také podíl alkoholu na zraněních, k nimž dochází v důsledku násilného chování (až 18 procent), a na sebevraždách (15 až 20 procent). Alkohol se značně podílí též na úmrtích v důsledku dopravní nehody. Podle údajů BESIPu bylo v roce 2019 evidováno 4.627 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu, tj. 4,3 % z celkového počtu, při kterých bylo usmrceno 53 osob, těžce zraněno 222 osob a lehce zraněno 1.965 osob. Celkově vykazují nehody v důsledku vlivu alkoholu téměř třikrát vyšší závažnost.

Ministerstvo zdravotnictví nechce zůstat jen u osvěty. Vojtěch si podle svých slov dovede představit další zdanění alkoholu (letošní zvýšení spotřebních daní se týká pouze lihovin, nikoli piva a vína) a ve spolupráci s protidrogovou koordinátorkou Jarmilou Vedralovou také připravil návrh na větší regulaci reklamy, který aktuálně projednává s dalšími resorty (přečtete si zde).

Kampaň Suchej únor, kterou pořádá Liga otevřených mužů, se v Čechách koná již poosmé. Vloni deklarovalo účast na kampani 6 procent dospělých Čechů, tedy kolem 500 tisíc lidí. Odborně akci zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Národní linka pro odvykání a BESIP. Letošní únor bez kapky alkoholu podpoří řada známých osobností jako Petr Čech, Václav Noid Bárta a Roman Vojtek nebo firem jako T-Mobile, Economia, Zásilkovna a Oxalis. Na stránkách kampaně si zájemci mohou udělat test, kde zjistí, jak na tom s pitím jsou, kolik je to stojí peněz či kolik tím přijmou kalorií. Naleznou tam také kontakty na adiktologické poradny. Na sociálních sítích kampaň spojuje hashtag #nejsemnaplech.

Helena Sedláčková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY