Čtvrtek, 27. ledna, 2022

Produkce nemocnic poklesla o 50 procent. Ministr usiluje o financování, které zajistí rozsah služeb jako před covidem, ale v predikcích je opatrný

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch je velmi opatrný, když má vyslovit jakékoliv odhady, jak velké budou finanční ztráty českého zdravotnictví z důvodu opatření proti koronaviru a  jak je bude kompenzovat vláda. Mechanismů kompenzace se dočkáme nejdříve na přelomu května a června. Pracuje na nich ministrem ustanovená Finanční pracovní skupina COVID MZ. Nicméně Adam Vojtěch v krátkém rozhovoru pro Zdravotnický deník ujišťuje, že bude usilovat o takové financování, které zachová rozsah služeb, jaký byl poskytován před koronakrizí. Na pořadu dne je obnovení odkládané péče, dnes o něm bude dokonce jednat vláda.  

 

Jak je zajištěno financování nemocnic tak, aby se při snížené produkci nedostaly do potíží s cash-flow?

Provozní financování nemocnic v průběhu mimořádných opatření COVID-19 je zajištěno zachováním sjednané výše předběžné měsíční úhrady u poskytovatelů zdravotních služeb – zachování výše záloh i při výpadku a nevykázání části produkce. Za březen se jedná o výpadek produkce okolo 50 procent, nicméně zálohy jsou vypláceny pořád ve 100 procentech.

Jakým způsobem by měly zdravotní pojišťovny zohlednit změny v produkci zdravotnických zařízení v dalším průběhu roku – na jedné straně pokles kvůli omezení péče, na druhé straně zvýšené náklady kvůli opatřením proti koronaviru?

Způsob zohlednění je řešen na Finanční skupině COVID MZ, každopádně zdravotní pojišťovny se zavázaly, že nebudou v současné době snižovat zálohy a následně, pokud budou zajištěny dostatečné finanční prostředky systému, tak jsou připraveny zohlednit současnou situaci tak, aby nedošlo k finančním ztrátám poskytovatelů způsobených fixními náklady a zároveň, aby byla zohledněna mimořádná péče v souvislosti s covid-19. Členové Finanční skupiny COVID MZ se shodli, že konkrétní kompenzační mechanismy budou navrženy po vyhodnocení dat, tzn. nejdříve květen/červen 2020.

Neměly by být kompenzovány také další segmenty, například v Německu vláda mimořádnými finančními částkami podporuje praktické lékaře a ambulance, protože odlehčují nemocnicím?

Zdravotní pojišťovny plánují zohlednit mimořádný stav u všech segmentů v závislosti na vývoji produkce a příjmech systému veřejného zdravotního pojištění. Finanční skupina COVID MZ řeší financování všech segmentů, nejen nemocnic.

Vašim opatřením jsou odkládány plánované zákroky, kromě snížené produkce, to potenciálně může ohrožovat pacienty, nelze takové opatření prodlužovat příliš dlouho. Kdy a jak budete zmírňovat/rušit toto opatření?

Nikdo nevěděl, jak se bude epidemie vyvíjet a museli jsme připravit nemocniční kapacity na pacienty s covid-19. ČR naštěstí epidemii zvládá a italský scénář u nás není pravděpodobný. V současné epidemiologické situaci, ve které již byla provedena řada preventivních opatření, včetně zajištění dostupnosti ochranných pomůcek, je třeba upravit stávající omezení tak, aby nedošlo k nežádoucímu výpadku poskytování základní zdravotní péče, na dobu delší, než je to nezbytně nutné. V souvislosti s plánovaným rozvolňováním restriktivních opatření počítáme s tím, že bude obnovena péče, která byla v uplynulých týdnech odložena na neurčito a také péče, která sice není akutní, ale vzhledem ke zdravotní situaci pacienta a kvalitě jeho života je důležitá.

Budeme o tom jednat v úterý na vládě.

Souhlasíte s tvrzením, že deficit celého systému veřejného zdravotního pojištění za všechny pojišťovny může tvořit až 50 miliard korun na konci roku? Pokud ne, jak velký tedy ten deficit bude?

V současné době nelze říci přesnou částku, každopádně předpokládáme deficit v řádech desítek miliard korun.

Jaké jsou aktuálně zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven ke konci března (na webu tento údaj není)? Jakou část z tohoto objemu peněz podle vás tvoří skutečné rezervy? Budou stačit na pokrytí financování všech zdravotních služeb v letošním roce?

Na konci března byly zůstatky ve výši 60,6 miliardy korun, jedná se o pokles za jeden měsíc o 1,8 miliardy. Skutečné rezervy jsou samozřejmě nižší, ale my nyní neznáme přesnou částku, jelikož ta závisí na vyúčtování zdravotních služeb z minulých let. Rezervy s velkou pravděpodobností nebudou dlouhodobě stačit, ale bude záležet na vývoji ekonomiky, kterou v současné době nelze predikovat.

Jak se díváte na krácení příjmů zdravotního pojištění odkladem povinnosti platit zálohy ze strany OSVČ (8,5 miliardy korun)? Budete usilovat o jejich navrácení do systému ještě v tomto roce? Budete kolegyni ministryni financí žádat o kompenzace pro zdravotnictví, v jaké výši?

Budu usilovat o finanční prostředky pro systém veřejného zdravotního pojištění tak, aby bylo možné zajistit stejný rozsah poskytovaných zdravotních služeb jako před vznikem mimořádné situace s COVID-19.

Jak by měla být navyšována částka platby za státního pojištěnce – v celkovém objemu za rok – letos a příští rok? Premiér mluví až o desítkách miliard příští rok, jak to vidíte Vy? Jsou už přesnější odhady, na základě čeho vzniknou?

Bude to velice záviset na vývoji ekonomiky, který v současné době nelze s nějakou větší jistotou zatím predikovat. Předpokládám, že konkrétnější představu budeme znát nejdříve v průběhu května nebo června.

Tomáš Cikrt

Konkrétněji jsme psali o odhadech deficitu veřejného zdravotního pojištění, rezervách pojišťoven a kompenzacích v článcích:

Ministerstvo financí neuvažuje o kompenzacích pro zdravotnictví. Chybět ale budou miliardy. Rezervy pojišťoven nestačí ani na letošek

Zdravotnictví čeká obrovský propad příjmů v řádu desítek miliard korun. Aktuálně pomohou rezervy z minulých let, ale brzy vyschnou

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY