Pražská VFN plánuje rozsáhlou modernizaci za osm miliard, přispěje i Evropská unie

Vizualizace nového pavilonu Všeobecné fakultní nemocnice. Zdroj: VFN

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) plánuje rozsáhlou modernizaci svého areálu, která zahrnuje nejen rekonstrukci některých budov, ale i výstavbu dvou nových pavilonů. Plánované investice spolknou kolem osmi miliard korun, uvedl na tiskové konferenci ředitel VFN David Feltl. První etapa startuje v příštím roce, zhruba do patnácti let by mělo být hotovo. A díky financím mimořádně uvolněným Evropskou unií v důsledku pandemie covid-19 dosáhne pražská nemocnice i na unijní podporu.

Výstavba dvou nových pavilonů s centralizovanou péčí, kompletní rekonstrukce kliniky adiktologie nebo modernizace porodnice U Apolináře. Takovou budoucnost plánuje ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) David Feltl v následujících zhruba patnácti letech. „Mluvím o plánech, které jsou uchopitelné a o nichž již jednáme s pražskými památkáři, Prahou 2, zřizovatelem nebo pojišťovnami,“ uvedl Feltl, podle něhož je modernizace vzhledem k technickému stavu budov opravdu nutná.  „V současnosti nám patří sedmnáct areálů a provoz většiny z nich bychom rádi zkoncentrovali sem na Prahu 2,“ popsal novinářům základní filosofii celé strategie.

Ředitel VFN David Feltl představil novinářům své plány s modernizací nemocnice na střešní terase oční kliniky VFN. Foto: HS

K nejnákladnějším projektům patří výstavba dvou nových monobloků. První z nich byl měl stát již v roce 2027, a to na místě současné kliniky otorinolaryngologie (ORL) v pavilonu A7, která je již v nevyhovujícím stavu. Budova má dokonce již od roku 1988 demoliční výměr a její jedna část byla v polovině roku 2019 statikem uzavřena pro akutní hrozbu zřícení.

„ORL i oddělení biochemie v novém pavilonu zůstane, dále tam přestěhujeme fakultní transfúzní oddělení ze Zbraslavi a rovněž interní urgentní příjem,“ popsal dále Feltl. V těsném sousedství by pak měl vzniknou druhý monoblok, kam by se měly přesunout kliniky mimo hlavní areál nemocnice, konkrétně neurologie z Kateřinské ulice, urologie z ulice Ke Karlovu, interní oddělení ze Strahova nebo Dětský areál Karlov.

V případě prvního pavilonu se jedná o již schválenou strategickou investici státu za 1,5 miliardy korun. „Finance tedy zajištěné máme, v současné chvíli jsme před registrací akce,“ dodal ředitel. U druhého monobloku se zatím předběžně počítá s investicí ve výši dvě miliardy korun. Opuštěné objekty vrátí nemocnice státu. Například hodnota budov a pozemků, odkud se přestěhují provozy do pavilonu, který nahradí pavilon A7, se podle nemocnice pohybuje kolem půl miliardy korun.

Pandemie přinesla peníze z EU

Zhruba 150 milionů korun chce vedení nemocnice investovat do centralizace adiktologické kliniky, jedné z největších a nejtradičnějších klinik VFN. Do tří let zde má vzniknout dětské detoxikační centrum pro akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí na psychotropních látkách a stacionář pro dospělé pacienty.

Projekt chce nemocnice financovat z prostředků Evropské unie. „Počítáme s čerpáním financí z programu React-EU,“ vysvětlil David Feltl Zdravotnickému deníku, jak je možné, že nemocnice z Prahy, která je v rámci politiky soudržnosti považována unijními orgány za vyspělý region bez nároku na podporu ze strukturálních fondů, dosáhne na evropské peníze. Mimořádný program React-EU totiž vznikl letos v reakci na pandemii covid-19 a má členským státům EU pomáhat s oživením a v dlouhodobém horizontu předcházet prohlubování rozdílů mezi státy, které by v důsledku pandemie mohly vzniknout. A právě zdravotnictví je jednou z prioritních oblastí, kam mají unijní prostředky směřovat. „Naše finanční spoluúčast bude nulová, EU poskytne finance ve 100procentní výši,“ dodal Feltl.

Vedení nemocnice dále připravuje generální rekonstrukci psychiatrické kliniky a další miliardu spolkne plánovaná modernizace gynekologicko-porodnické kliniky. V prostorách porodnice U Apolináře má také vzniknout centrum porodní asistence a nové neonatologie se specializovanou péčí o předčasně narozené děti. Podle Feltla však zatím ještě není jasné, z jakých prostředků se budou tyto projekty hradit.

Něco hezkého vybudovat

Ředitel David Feltl ukazuje starý pavilon A7 s ORL klinikou, na jehož místě má vzniknout nová budova. Foto: HS

VFN patří se svými sedmnácti areály, 6.000 zaměstnanci a 1.500 lůžky mezi největší nemocnice v ČR. V areálu na Praze 2 funguje již od konce 18. století, přičemž naposledy stavěla v roce 1976, kdy vznikla budova urologické kliniky v ulici Ke Karlovu. Ta však podle Feltla trochu paradoxně zdaleka nepatří mezi budovy v nejlepším technickém stavu. „Obecně platí, že čím starší stavba, tím lepší stav,“ konstatoval ředitel.

S ohledem na svou historickou hodnotu a umístění v památkově chráněném centru Prahy si celý areál nemocnice zaslouží podle ředitele VFN zvláštní zřetel. „Na nový pavilon chceme proto vyhlásit architektonickou soutěž, která by měla zahrnout i rozvoj přilehlého území, kde má vzniknou druhý monoblok,“ upřesnil David Feltl a dodal: „Pohybujeme se v prostorech z osmnáctého a devatenáctého století, a přitom pacientům nabízíme špičkovou high-tech medicínu. To je pro architekty mimořádně atraktivní spojení. Chceme ukázat, že něco hezkého dokáže v České republice vybudovat nejen soukromý investor, ale i stát.“

-sed-