Středa, 6. července, 2022

Očkování proti HPV před 17. rokem snižuje riziko rozvoje rakoviny děložního čípku o 88 procent

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nová rozsáhlá švédská studie potvrzuje, že vakcinace proti HPV prokazatelně chrání před před-rakovinovými změnami na děložním hrdle, ale také před rozvojem nádorů. Závěry této populační studie provedené na Karolinska Institutet a publikované v prestižním odborném časopise New England Journal of Medicine ukazují, že díky plošnému očkování proti HPV je reálné zásadně snížit výskyt rakoviny děložního čípku. Největší přínos pak tato vakcinace má, pokud je provedena v mladém věku.

 

Očkování proti HPV má prokazatelně pozitivní dopad na výskyt rakoviny děložního hrdla, které celosvětově podlehne více než 250 tisíc žen ročně. Pokud je toto očkování provedeno u dívky před 17. rokem věku, sníží se u ní pravděpodobnost rozvoje nádorového o onemocnění o 88 % ve srovnání s dívkou, jež očkována nebude. Význam má ale i později. Pokud je očkování provedeno mezi 17. až 33. rokem věku, pak pravděpodobnost výskytu rakoviny děložního čípku oproti neoočkované populaci, klesá u očkovaných žen o 53 %. Ukazuje to nová švédská studie provedená na Karolinska Institutet a publikovaná v prestižním odborném časopise New England Journal of Medicine.

„Je to poprvé, co jsme byli schopni na populační úrovni prokázat, že očkování proti HPV chrání nejen před buněčnými změnami, které mohou předcházet nádorovému onemocnění děložního čípku, ale také přímo před invazivním karcinomem děložního hrdla,“ popsala médiím Jiayao Leiová, epidemioložka a jedna ze spoluautorek studie působící na katedře biostatistiky Karolinska Institutet. „To je něco, co jsme dlouho tušili, ale nyní to můžeme ukázat na velké národní studii sledující očkování proti HPV a rozvoj rakoviny děložního hrdla na individuální úrovni,“ dodala.

„Bylo již dříve prokázáno, že očkování proti HPV brání před infekcí a vznikem před-nádorových změn. Přestože si vědci a vědkyně byli jisti, že z toho vyplývá, že toto očkování chrání také před karcinomem děložního hrdla, poprvé se to přímo prokázalo až nyní,“ uvedl profesor Peter Sasieni, specialista na screening karcinomu děložního hrdla působící na King’s College London.

HPV neboli lidské papillomaviry jsou skupinou virů, které způsobují řadu chorob, od genitálních bradavic až po několik nádorových onemocnění, a to jak u žen, tak u mužů. Naštěstí existují vakcíny, jež jsou schopné nabídnout ochranu proti nejčastějším a nejzákeřnějším typům těchto virů, a tak nabídnout spolehlivou ochranu bez ohledu na pohlaví očkovaného. Podrobněji jsme o významu očkování proti HPV u mužů psali již dříve. Více než 100 zemí světa, včetně Česka, má pak zavedené národní očkovací programy proti HPV, a část z nich pak nabízí toto očkování také chlapcům. Díky plošnému očkovacího programu, který zahrnuje jak dívky, tak chlapce, a také kvalitnímu screeningovému programu, například Austrálie oznámila, že se rakovina děložního čípku zde stane vzácným onkologickým onemocněním, tedy že tam bude připadat méně než 6 nových případů ročně na 100 tisíc obyvatel. Samotné očkování je nezbytným nástrojem pro snižování výskytu nádorových onemocnění způsobených HPV, nicméně je nutné pokračovat i nadále ve screeningových programech. „Cervikální screening zůstává klíčem pro prevenci rakoviny děložního čípku u žen, které nebyly očkovány před zahájením sexuální aktivity,“ dodal profesor Sasieni.

Očkování je nejúčinnější u mladých dívek, ale smysl má i později

Švédská studie zahrnovala téměř 1,7 milionu dívek žen ve věku od 10 do 30 let, které byly sledovány po dobu 11 let. Z celkového počtu sledovaných, bylo více než 500 tisíc očkováno proti HPV, a to čtyřvalentní vakcínou chránící proti čtyřem typům virů. Většina z nich pak byla očkována před 17. rokem věku. Ukázalo se, že pokud byly dívky očkovány před 17. narozeninami, tak pravděpodobnost, že onemocní karcinomem děložního hrdla oproti neočkované populaci klesla o 88 %. V případě očkování mezi 17. až 33. rokem věku klesá pravděpodobnost výskytu tohoto závažného onemocnění o 53 %, tedy vakcinace má smysl i v pozdějším věku. „Zdá se, že dívky očkované v mladém věku jsou více chráněny, pravděpodobně proto, že je u nich méně pravděpodobné, že byly vystaveny infekci HPV, a současně, že očkování nemá terapeutický efekt proti již přítomné infekci,“ uvedl pro média profesor Pär Sparén, epidemiolog, který se na Karolinska Institutet zabývá výzkumem onemocnění způsobenými HPV, a podílel se jako spoluautor na zmiňované studii. Závěr je podle něj jednoznačný. Očkování proti HPV může významně snížit výskyt nádorů děložního čípku, zejména, pokud je provedeno v mladém věku. „Naše data silně podporují pokračování národních očkovacích programů proti HPV u dětí a mladistvých,“ dodal.

Konkrétně byla rakovina děložního hrdla prokázána po dobu trvání studie u 19 proti HPV očkovaných žen a u 538 žen, které očkovány nebyly. Nicméně z plošného očkování proti HPV podle švédské studie nepřímo profitují i ty, ženy, které očkovány nejsou, pokud je ovšem proočkovanost populace nejméně na úrovni 50 %. Již dřívější švédské práce pak prokázaly, že plošné očkování snižuje výskyt genitálních bradavic, které jsou také způsobeny infekcí HPV. Na druhé straně tato studie nezahrnovala další možné faktory, jako je například kouření, obezita, sexuální aktivita či užívání hormonální antikoncepce. Stejně tak studie nesledovala, jak dalece se ženy účastní screeningových programů s cílem odhalit již před-rakovinové změny na děložním hrdle. Ty jsou ovšem důležitou součástí prevence výskytu tohoto závažného onemocnění. Závěr studie je ale jednoznačný: „V této velké národní studii zkoumající dívky a mladé dívky mezi 10 až 30 lety, které byly očkovány proti HPV v rámci očkovacích programů, jsme zjistili, že očkování proti HPV je spojeno s výrazně snížením rizikem invazivní rakoviny děložního hrdla.“

Obdobné pozitivní zkušenosti s očkováním proti HPV má také Velká Británie. Jak upozorňuje britský deník The Guardian, je zde reálný předpoklad, že skrze plošný očkovací program a současně screeningový program, který v zemi zahrnuje také testování žen na přítomnost HPV infekce, bude možné rakovinu děložního čípku eliminovat. Současně se podle údajů úřadu Public Health England ukazuje, že díky plošnému očkování proti HPV, které je v zemi nabízeno jak dívkám, tak chlapcům, výrazně poklesl podíl mladých žen, jež se touto infekcí nakazily. Konkrétně v roce 2008, tedy v roce, kdy byl ve Velké Británii spuštěn očkovací program, byla přítomnost infekce HPV prokázána u 15 % mladých žen ve věku od 16 do 18 let. Mezi lety 2014 až 2018 pak byla tato infekce přítomna pouze u 2 % dívek stejného věku. V roce 2018, kdy bylo provedeno další sledování u 600 dívek, pak infekce nebyla přítomná u žádné z nich. Tato čísla jsou podle konzultantky pro epidemiologii Public Health England Vanessy Saliba jednoznačným důkazem toho, že je očkovací program úspěšný. „Spolu s miliony mladých žen chráněných očkováním proti HPV očekáváme v příštích letech velké snížení počtu rakoviny děložního čípku. Zavedení očkovacího programu pro chlapce pak tento proces ještě více urychlí,“ uvedla pro deník The Guardian. „Vyzývám proto rodiče všech dívek a chlapců, aby přijali toto potenciálně život zachraňující očkování, pokud jim bude nabídnuto,“ dodala.

Na druhé straně, pokud dochází k odmítání očkování proti HPV ve společnosti, znamená to ztrátu lidských životů. Podle japonské studie publikované v žurnálu The Lancet Public Health, která se zaměřila na dopady toho, že tamní ministerstvo zdravotnictví na základě nepodložených informací o vedlejších účincích vakcinace přestalo toto očkování doporučovat, dojde v zemi v příštích 50 letech 9 300 až 10 800 úmrtím na rakovinu děložního čípku, jimž by bylo možné předejít právě účinným očkováním. V Japonsku bylo očkování proti HPV zavedeno pro všechny dívky ve věku od 12 do 16 let. V této věkové kategorii je pak vakcinace hrazená státem. Nicméně v roce 2013 japonská média rozšířila zprávu o tom, že tyto vakcíny způsobují poškození mozku u myší, a současně se v zemi objevila nijak nepotvrzená videa s dívkami na invalidních vozících, které údajně poškodilo očkování. Proočkovanosti proti HPV tak během krátké doby klesla ze 70 procent na méně než jedno procento a japonská vláda dokonce stáhla doporučení pro toto očkování, byť jej ponechala v očkovacím kalendáři. Škody už ale byly napáchány, byť se následně zjistilo, že studie na myších, jež měla potvrzovat nebezpečnost vakcín, byla podvodná.

Přítomnost pandemie covid-19 není důvod odkládat očkování proti HPV

Za naprosto zásadní považuje novou švédskou studii profesor epidemiologie Jack Cuzick, který působí na londýnské Queen Mary University a zároveň je spoluzakladatelem organizace Cancer Research UK, protože práce „poprvé ukazuje vliv očkování proti HPV na riziko vzniku rakoviny děložního čípku přímo, nikoliv pouze na přítomnost HPV infekce a vznik před-rakovinových změn“. V současnosti jsou k dispozici tři očkovací látky proti HPV, dvouvalentní, čtyřvalentní a devítivalentní. Nicméně pandemie covid-19 negativně zasahuje i očkovací programy proti HPV. „Je smutné, že covid-19 narušil mnoho očkovacích programů a zvýšil nejistotu ohledně očkování. Musíme zajistit, aby ti, kteří mají nárok na toto očkování, nepřišli o příležitost o to být chráněni před rakovinou děložního hrdla. Proto je zásadní komunikace o přínosech vakcinace,“ popsal pro deník The Guardian Robert Music, ředitel neziskové organizace Jo’s Cervical Cancer Trust. Podle něj by tato nová švédská studie mohla mít přínos také v zemích, kde zatím nebyl zaveden očkovací program proti HPV.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY