Podle poslanců britského parlamentu chce WHO posuzovat elektronické cigarety s obsahem nikotinu stejně jako cigarety samotné. To je podle nich v rozporu s dostupnými vědeckými důkazy a pozicí Spojeného království. Foto: Diliff, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Nová data z Velké Británie potvrzují, že e-cigarety mohou účinně pomáhat při odvykání kouření. Podle britských poslanců to WHO musí reflektovat

Nová nezávislá studie zpracovaná pro anglickou vládní agenturu pro veřejné zdraví potvrzuje, že alternativy cigaret, jako jsou elektronické cigarety s obsahem nikotinu, mohou účinně pomáhat při odvykání kouření. Potvrzuje také jejich řádově nižší škodlivost. Britští poslanci proto apelují na vládu, aby na podzimní konferenci mezinárodní protitabákové úmluvy pod hlavičkou WHO odmítla stejný regulační metr pro cigarety a jejich méně škodlivé alternativy na bázi nikotinu a tabáku. Jinak má snížit své nemalé finanční příspěvky na fungování Úmluvy.

Nová nezávislá odborná studie zpracovaná pro anglickou vládní agenturu pro veřejné zdraví (Public Health England – PHE) dokládá, že alternativy standardních cigaret jako jsou elektronické cigarety s obsahem nikotinu mohou účinně pomáhat při odvykání kouření. Dále potvrzuje již předchozí zjištění, že zdravotní rizika jsou v tomto případě řádově nižší než u tradičních cigaret.

Autoři již sedmé studie na toto téma z dílny prestižní londýnské univerzity King´s College v této souvislosti doporučují, aby centra pro odvykání kouření nabízela kuřákům, kteří chtějí se svým zlozvykem skončit, vedle náhradních nikotinových terapií a farmakoterapií i elektronické cigarety.

Kouření stále zůstává nejzávažnějším rizikovým faktorem pro zdraví člověka. Možnosti, jak toto riziko snižovat, zkoumá PHE dlouhodobě. A k vapování, tedy užívání elektronických cigaret jako prostředku při odvykání kouření, se staví otevřeně.

Vapování pomohlo 50.000 kuřáků za rok

Podle studie byly v roce 2020 e-cigarety s obsahem nikotinu pro zhruba třetinu kuřáků (27 procent) nejoblíbenější odvykací pomůckou. 15 procent uvedlo, že užívalo náhradní nikotinové terapie a 4,4 procenta pak farmakoterapii (vareniklin). Autoři dokumentu dále připomínají, že v roce 2017 se s e-cigaretou v ruce podařilo s kouřením skoncovat 50.000 kuřáků. Tato data mají potvrzovat i informace z odvykacích center. Podle nich 74 procent úspěšných pokusů o ukončení kouření proběhlo s využitím standardní odvykací terapie i elektronické cigarety.

„Nejlepší věc, kterou kuřák může udělat, je s kouřením úplně přestat. Máme důkazy, že vapování je jednou z nejúčinnějších odvykacích pomůcek,“ prohlásil v této souvislosti ředitel sekce PHE pro zlepšování zdraví John Newton a dodal: „Vapování není bez rizik. Nicméně je stále méně škodlivé než kouření.“ Doporučuje proto, aby kuřáci, a zvláště ti, kteří neúspěšně vyzkoušeli jiné metody, zkusili se svým zlozvykem přestat s pomocí e-cigarety a ideálně také s podporou místní odvykací služby.

Nižší škodlivost e-cigaret ostatně PHE potvrdil i nezávislý toxikologický výbor, jiný vládní poradní orgán. Podle jeho závěrů je riziko vedlejších účinků vapování mnohem nižší než u cigaret. Průzkum přitom paradoxně ukázal, že 38 procent kuřáků stále věří, že vapování je stejně škodlivé jako kouření. 15 procent je dokonce přesvědčeno, že je škodlivější.

Mezi kuřáky (těch je v Anglii kolem 15 procent) současně vapuje kolem 20 procent. Toto číslo nicméně postupně klesá. Bez zajímavosti není ani fakt, že ze skupiny bývalých kuřáků, kteří odvykali déle než rok, jich vapovalo zhruba 10 procent. Těch, kteří cigaretě odvykli za méně než dvanáct měsíců, bylo 24 procent.

Vapuje kolem pěti procent dětí

Studie popisuje i situaci ve skupině dětí a mladých lidí. Ve skupině 11 – 18letých zůstává podle autorů studie míra kouření nízká a zatím se příliš nemění (v roce 2015 to bylo 7,1 procent, vloni 6,7 procent). Podobné to je s vapováním, které se pohybuje kolem pěti procent. Právě s e-cigaretami se přitom často spojují obavy z toho, že vyroste nová generace závislých na nikotinu a potenciálně také na tabáku.

Zajímavé je, že k e-cigaretám se častěji uchyluje anglická mládež s vyšším socioekonomickým statusem (7,1 procent kuřáků, 5,3 procent vaperů). U dětí z nízkopříjmových skupin je to naopak (5,7 procent kuřáků, 3,5 procenta vaperů). Většina dětských uživatelů e-cigaret byli bývalí nebo současní kuřáci. 12 procent mladých vaperů uvedlo, že tak činí pro to, aby odvyklo kouření. Ostatní to podle svých vyjádření jednoduše zkouší nebo jim chutnají různé sladké či ovocné příchutě, které jsou u standardních cigaret zakázané.

Průzkum se zabýval i užíváním alternativ na bázi zahřívaného tabáku. Tuto zkušenost však uvedlo jen minimum dotazovaných. Jak v dospělé, tak v dětské populaci nedosáhli ani jednoho procenta.

Nekuřácká Anglie do roku 2030

Závěry studie jsou v souladu s ambicí anglických úřadů dosáhnout do roku 2030 nekuřácké Anglie. Ta otevřeně počítá s využitím alternativ jako jsou elektronické cigarety a zahřívaný tabák. Popsaná analýza měla poskytnout podklad pro případné další legislativní úpravy.

Vládní přístup má podporu i v britském parlamentu. Již v roce 2014 zde vznikl nadstranický výbor pro vapování, který založil (nekuřácký a nevapující) konzervativní poslanec Mark Pawsey. Ten se netají obavami z rezervovaného až negativního postoje Světové zdravotnické organizace (WHO) k alternativním produktům. Podle něj to povede k poklesu vůle lidí přecházet z cigaret na méně škodlivé výrobky.

Postoj WHO bude přitom zásadní pro nadcházející zasedání smluvních stran mezinárodní Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC), která spadá pod WHO. To by se mělo uskutečnit letos v listopadu v nizozemském Haagu. Téma alternativ cigaret a jak se postavit k jejich regulace by mělo být jedním z důležitých diskusních bodů.

Poslanci: WHO nesmí posuzovat alternativy stejně jako cigarety

FCTC, jejíž smluvní stranou je i Česká republika, vstoupila v platnost v roce 2005. Dokument sice jasně hovoří o tom, že strategie snižování rizik má být součástí národních regulačních opatření, nicméně je logicky poznamenán dobou svého vzniku. Nemohl tak adekvátně reflektovat rychlý nárůst moderních a méně rizikových alternativ cigaret, k němuž došlo v posledních deseti letech. To, jak se k nim postaví, by se mělo rozhodnout právě v listopadu.

A v této souvislosti bijí britští poslanci na poplach. Ve spolupráci s odborníky zpracovali a britské vládě zaslali doporučení, jak má na nadcházející haagské konferenci postupovat. Zdůrazňují, že WHO a některé další země nesdílí názor, že užívání alternativních výrobků může být méně škodlivé než kouření cigaret. Naopak z dosavadních informací vyplývá, že je WHO bude posuzovat stejně jako cigarety samotné. To je podle poslanců v rozporu s dostupnými vědeckými důkazy a pozicí Spojeného království.

Přečtěte si: Princip snižování rizik má potenciál stát se pilířem politiky kontroly tabáku, vědecké studie ukazují cestu

Poslanci proto po vládě jasně požadují, aby odmítla jakékoli rozhodnutí, které by užívání alternativních výrobků u dospělých omezovalo. Upozorňují, že Velká Británie zásadním způsobem přispívá do rozpočtu WHO. „Pokud by nadcházející zasedání smluvních stran FCTC prosadilo k vapování a produktům s nižším rizikem takovou pozici, která je v rozporu s politikou Spojeného království, mělo by Spojené království zvážit možnost snížit své finanční příspěvky,“ doporučují poslanci.

Apelují proto na vládu, aby na jednání vyslala delegaci v takovém složení, díky němuž v debatě zazní vědecky podložené argumenty i hlasy bývalých kuřáků. Podle poslanců totiž pravidla, která odmítají k diskusnímu stolu připustit kohokoli s vazbami na tabákový průmysl, jsou velmi přísná. A to natolik, že z nevládních organizací nesmí jednání sledovat v konečném důsledku nikdo s jiným názorem, než má WHO a sekretariát FCTC.

Poprvé od brexitu

Podle britských poslanců je třeba navíc aktivně využít situaci, kdy bude vůbec poprvé Velká Británie vystupovat samostatně a nikoli jako člen Evropské unie. Ta obvykle k jednotlivým diskusním bodům připravuje pod vedením aktuálního předsednického státu společné – a tedy kompromisní – pozice. Samotné členské státy zatím mají na alternativy různý názor a obecně vyčkávají na závěry poradního vědeckého výboru Evropské komise SCHEER ke zdravotním rizikům užívání elektronických cigaret. To měl výbor předložit již začátkem března, doposud se tak však nestalo.

Z různých vyjádření je nicméně patrné, že postoj Evropské komise je zatím podobný tomu WHO. Očekává se přitom, že eurokomisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová ještě letos navrhne úpravu unijní směrnice o tabákových výrobcích. Ta se může dotknout právě současné regulace alternativ klasických cigaret jako jsou elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák, na něž se zatím vztahují méně přísná pravidla.

„Dnes už máme dost vědeckých důkazů k tomu, abychom mohli tvrdit, že škody jsou u alternativ cigaret, ať už jde o nikotinové sáčky, snus, elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák, výrazně nižší, než u cigaret, které hoří a pálí se u toho dehet,“ souhlasí s britskými zákonodárci bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Jím založený Think-tank racionální politiky závislostí také zaslal svůj příspěvek do poslanecké veřejné konzultace. „Vyjadřujeme se k různému dění v Evropě pravidelně,“ sdělil Zdravotnickému deníku a pokračuje: „Naším hlavním sdělením bylo, že regulace musí dávat smysl. Za mnoho desetiletí se již ukázalo, že všechny typy politik, které se zaměřují na přísnou abstinenci, mají menší dopad, než politiky, které jsou zaměřeny na minimalizaci zdravotního rizika a škod. U elektronických cigaret víme, že jsou ty dopady nižší až o 98 procent, a to je zásadní. To by se pak mělo odrazit i v regulaci, podobně jako je to například u tvrdého alkoholu,“ dodává Vobořil na závěr.

Helena Sedláčková