Úterý, 28. září, 2021

DRG systém je zatím velmi problematický, míní senátorka Alena Dernerová

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V rámci politického panelu Stálé konference českého zdravotnictví jsme se ptali zástupců jednotlivých politických stran na jejich postoje k důležitým tématům zdravotní politiky (seznam článků z konference najdete na konci tohoto textu). Formou rozhovoru do této debaty nyní zapojujeme i senátorku z klubu Klubu  Starostů a nezávislých, lékařku Alenu Dernerovou. Podle ní je potřeba hovořit o připojištění, stejně tak jako o páteřních nemocnicích na úrovni kraje. Senátorka také vyjádřila pochybnosti o plné akceptaci DRG.

Kde vidíte prostor pro zvýšení příjmů pro zdravotnictví a kde ne (například výše pojistného u zaměstnanců, výše pojistného u OSVČ, platba za státní pojištěnce, komerční připojištění a platby za nadstandardy)?

V současné době vzhledem k pandemii nevidím prostor zvyšování zdravotního pojištění u OSVČ či zaměstnavatelů. Jako možnou cestu určitě vidím zvýšení platby za státního pojištěnce. Nutno se též začít bavit o komerčním připojištění, ať se to někomu líbí, či nelíbí. Nejsem populista. Díky připojištění se dostane větší část finančních prostředků do zdravotního systému a péče tak bude zajištěna pro všechny. Vzhledem k tomu, že účty pojišťoven budou výrazně vyprázdněné, bylo by vhodné začít znovu diskutovat o příplatku za tzv. hotelové služby. Už v době, kdy toto bylo zavedeno, chápala to valná většina lidí jako logickou věc.

Měla by být – a případně jak – definována páteřní síť nemocnic (kdo by ji měl definovat – stát, pojišťovny)?

V době socialismu se příkazem státu páteřní síť dala definovat. Žijeme naštěstí v jiné době, která ale přináší jiný systém ve smyslu nemocnic jako akciových společností, či nemocnic církevních, městských, soukromých. Stát řídí fakultní nemocnice, lázně či léčebny…Bavme se o páteřních nemocnicích na úrovni kraje, protože ten je nejlépe schopen si ji vydefinovat.

Považujete některé obory za „podfinancované“ a jiné za „přefinancované“? Jak chcete pokračovat v zavádění DRG do úhrad? Jak přistoupit k platbám za „heterogenní péči“? Jak chcete zajistit financování superspecializované péče?

Obecně procento HDP do zdravotnictví v ČR je proti jiným státům EU velmi nízké. Přesto je pacientům poskytovaná superspecializovaná péče. Nejsem schopna definovat, které obory medicíny jsou „podfinancované“ či „přefinancované“.

Za zmínku snad stojí nízké platy vysokoškolských učitelů na lékařských fakultách a stejně tak nízké platy v hygienické službě, což je také jeden z důvodů, proč je personálně vyprázdněná.

DRG systém je zatím velmi problematický. Pracuje se na něm od 90. let, od roku 2015 se jmenuje DRG Restart, ale i zde jsou velké problémy. Například z osmi úkolů v roce 2020 byl splněn pouze jeden. Výhodou systému je snad, že se stanoví cena jednotlivých výkonů, ale samozřejmou nevýhodou je, že po zavedení DRG se budou zdravotnická zařízení snažit snížit cenu výkonu pod stanovený průměr, což logicky povede ke snížení kvality péče o pacienty. DRG bych tedy brala jen jako pomocný systém, kdy konečně zjistíme, kolik co stojí jako vodítko pro pojišťovny, ale jeho plná akceptace se mi jeví jako sporná. Obdobně to vidí někteří odborníci i v Německu.  

Piráti na politickém panelu řekli, že budou prosazovat politiku harm reduction (používání elektronických cigaret a zahřívaného tabáku jako alternativ s nižším zdravotním rizikem) v programu. Máte nějaké představy, jak by se to konkrétně dalo udělat?

Asi se nabízí výrazné snížení cen za elektronickou cigaretu a zahřívaný tabák.

Jak by měla proběhnout reforma institucí ochrany veřejného zdraví?

Momentálně se připravuje zákon, který má přinést reformu hygienické služby, zejména je zdůrazňována centralizace. Musím říci, že s podobou, ve které nám byl návrh zákona představen v rámci diskuze zdravotního výboru, jsem nebyla vůbec spokojena.

Jak se díváte na myšlenku sloučení SZU a UZIS?

Každá instituce je úplně jiná a o sloučení bych neuvažovala.

Podpořila byste navýšení státních financí pro potřeby koncepčnější reformy orgánů ochrany veřejného zdraví v rámci mandátu nové vlády?

Otázka je, co je myšleno koncepčnější reformou? Pokud by se jednalo o vše o hygieně od výuky na lékařských fakultách po kompetence hygieny, počtu hygieniků a jejich platů, pak říkám ano.

-cik-

Články z politického panelu Stále konference Zdravotnického deníku -Zdravotnictví 2025:

Zdravotnictví potřebuje peníze. Politici jsou připraveni otevřít cestu i soukromým zdrojům

Strany finišují předvolební programy, některé chystají pro zdravotnictví celé týmy

Opozice odmítá centralizaci hygienické služby, jasně definované cíle si vyžádají i více financí

Piráti chtějí nahradit cigarety alternativními produkty, podporují princip snižování rizik

Jak se politici dívají na tvorbu sítě nemocnic? Udržme superspecializovanou péči, větší roli by ale měly hrát pojišťovny

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY