Do čela nově vzniklé sekce ICT by se měl postavit dosavadní politický náměstek pro IT a elektronizaci Milan Blaha. Foto: Martin Kovář

Resort zdravotnictví se rozšíří o novou sekci pro ICT. O nová oddělení posílí i Policarova legislativa a právo

Na ministerstvu zdravotnictví dojde k 1. lednu k zásadním organizačním změnám. Vyplývá to z návrhu úpravy tzv. systemizace služebních a pracovních míst, který dnes schvaluje vláda. Především vznikne nová sekce informačních a komunikačních technologií. K přesunům dojde v sekci legislativy a práva náměstka Radka Policara, která se rozšíří o nová oddělení. A jako první ze dvou politických náměstků by mohl nastoupit dosavadní zdravotnický expert Pirátů Josef Pavlovic. Toho na resort společně vysílá koalice Pirátů a Hnutí STAN.

Jak již avizoval bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na kulatém stole Zdravotnického deníku k elektronizaci zdravotnictví na konci září, od 1. ledna se ministerstvo zdravotnictví rozšíří o novou sekci informačních a komunikačních technologií. Potvrzuje to návrh úpravy tzv. systemizace služebních a pracovních míst, který dnes schvaluje vláda. Nová sekce má zastřešit veškerou agendu spojenou s digitalizací a elektronizací zdravotnictví a řízením, a jeho elektronizací, krizových rizik spojených s krizovými stavy. Pod ní by se měl přesunout současný odbor IT a elektronizace zdravotnictví, oddělení krizové připravenosti, nově vzniklé oddělení informačních a komunikačních technologií a oddělení pohotovostního a operačního centra.  

„Spojením několika věcných útvarů dojde k odstranění současné administrativní a komunikační bariéry, která je tvořena zařazením různých organizačních útvarů v odlišných sekcích. Naopak společné řízení na úrovni sekce povede k efektivnějšímu zadávání služebních úkolů a rychlejšímu výkonu agend, které nebude třeba vnitroresortně složitěji koordinovat,“ vysvětluje se v dokumentu.

Do čela nově vzniklé sekce by se měl postavit dosavadní politický náměstek pro IT a elektronizaci Milan Blaha, kterého si na Palackého náměstí přivedl na začátku září Adam Vojtěch.

Posílí sekce legislativy a práva, Pavlovic jako možný politický náměstek

Změny dále nastanou v sekci legislativy a práva, kterou řídí odborný náměstek Radek Policar. Sloučením odboru kontroly, oddělení kontroly I a stížností Praha a oddělení kontroly II Brno se vytvoří samostatné oddělení kontroly, čímž zaniknou tři místa spojená s vedením těchto útvarů. „Zajistí se tím rychlá a efektivní součinnost mezi věcným výkonem kontrol a nezbytnou právní a legislativní podporou,“ píše se v návrhu.

Zmíněná tři zaniklá místa budou obratem nahrazena novými – právě na zmíněném samostatném oddělení kontroly a dále na dvou nově vzniklých oddělení veřejných zakázek a zahraničních styků.

K drobné úpravě dojde u resortních „servisních“ pozic. Na odboru mezinárodních věcí a EU zanikne dosavadní místo asistentky ředitele, na druhou stranu provozní oddělení se rozšíří o nového řidiče, pravděpodobně právě pro nového ICT náměstka.

Nominant koalice Pirátů a Hnutí STAN na politického náměstka ministra zdravotnictví Josef Pavlovic na jednom z kulatých stolů Zdravotnického deníku. Foto: Radek Čepelák

Podle dosavadních informací by jako první ze dvou možných „politických“ náměstků mohl na resort nastoupit Josef Pavlovic, který měl v Pirátské straně na starosti agendu zdravotnictví. K ministru Vlastimilu Válkovi (TOP 09) ho společně vysílá koalice Pirátů a Hnutí STAN, jak Zdravotnickému deníku potvrdil sám Pavlovic. Zúčastnil se již i první porady vedení resortu pod novým ministrem, prozatím jako poradce.

-sed-