Úterý, 5. července, 2022

Dokument: Stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství k vybraným trestněprávním aspektům schvalování ozbrojených akcí v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Veřejná prohlášení na demonstracích i sociálních sítích, která schvalují útok Ruska na Ukrajinu nebo vyjadřují podporu vedení Ruska, mohou být za současných okolností posuzována jako trestný čin, upozornil koncem minulého týdne nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. České justici se nyní podařilo získat interní stanovisko analytického a legislativního odboru nejvyššího státního zastupitelství, které poskytuje vodítko, jak by žalobci měli v jednotlivých případech postupovat.

„V návaznosti na pracovní dokument koncipovaný pro účely porady Nejvyššího státního zástupce s vrchními a krajskými státními zástupci konané dne 24. 2. 2022 vyvstala potřeba podrobnějšího rozboru možných aplikačních problémů při zvažování naplnění znaků skutkových podstat trestných činů podle § 365 trestního zákoníku a § 405 trestního zákoníku v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině ve vazbě na konkrétní skutkové okolnosti,“ vysvětluje odbor NSZ.

Nejvyšší státní zastupitelství si je podle dokumentu náležitě vědomo tenké hranice mezi svobodou projevu a možným jednáním, které tuto  hranici  překračuje  a  na  které  je  třeba  reagovat  prostředky  trestního  práva jakožto prostředkem ultima ratio.

Celé stanovisko najdete v sekci Monitor České justice.

Stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství k vybraným trestněprávním aspektům schvalování ozbrojených akcí v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině V návaznosti na pracovní dokument koncipovaný pro účely porady Nejvyššího státního zástupce s vrchními a krajskými státními zástupci konané dne 24. 2. 2022 vyvstala potřeba podrobnějšího rozboru možných aplikačních problémů při zvažování naplnění znaků skutkových podstat trestných činů podle § 365 trestního zákoníku a § 405 trestního zákoníku v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině ve vazbě na konkrétní skutkové okolnosti. Stanovisko nejvyššího státního zástupceStáhnout

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit