Prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová na konferenci Zdravotnického deníku k tématu lidských zdrojů ve zdravotnictví. Foto: Radek Čepelák

Válek se chce vrátit k debatě o profesní komoře sester. Musíme začít od začátku, reaguje prezidentka ČAS

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce znovu otevřít diskusi o vzniku profesní komory sester, resp. nelékařských zdravotníků. Podle rezortu má jít o „poctivou“ debatu, která probere všechny možné důsledky takového rozhodnutí. Prezidentka České asociace sester (ČAS) Martina Šochmanová iniciativu vítá. Apeluje však na to, aby diskuse začala od začátku a nevracela se již k poslaneckému návrhu z roku 2020, který jako poslanec spolupodepsal i současný ministr.

Vloni v září na pravidelné výroční konferenci Spojené akreditační komise vyslovila prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová přání na novou vládu – aby se konečně podařilo prosadit komoru sester, resp. nelékařských zdravotnických pracovníků. A zdá se, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tomuto volání naslouchá. Netají se totiž tím, že chce „prolomit bariéry“, které podle něj stojí mezi lékaři a nelékaři, a posílit jejich týmovou spolupráci. A právě v této souvislosti nedávno zdůraznil i roli profesních komor s tím, že „určitě proběhne také diskuse o komoře sester.“

Promyslet celou šíři souvislostí

„Jedním z témat, které budeme v nadcházejícím období diskutovat, jsou i ty související s možným vznikem komory sester,“ potvrdil Zdravotnickému deníku tiskový mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob. Zároveň však upozorňuje, že tato debata bude muset být skutečně poctivá „ve smyslu přínosů a zároveň nových povinností, které by tímto pro zdravotnické pracovníky vznikly“, a že bude třeba promyslet „celou šíři souvislostí“.

Podle Jakoba se tedy resort chce zabývat všemi důsledky takového rozhodnutí, jak z pohledu vymezení role komory a jejího postavení v systému a formy členství v ní, tak obecně toho, nakolik by byla pro zdravotnické pracovníky – sestry, skutečně přínosná.

„Ptát se a diskutovat budeme především se sestrami, neboť problematika by přímo zasahovala do jejich výkonu povolání. Názory sester jsou pro nás stěžejní a důležité,“ ujišťuje Jakob.

Martinu Šochmanovou sice resort zatím oficiálně s žádným návrhem nekontaktoval, nicméně ta má pro to s ohledem na doznívající pandemii covidu-19 pochopení. „Věřím, že brzy jednání na toto téma začneme,“ uvedla pro Zdravotnický deník.

Debata se vede již dlouho

Téma vzniku samostatné profesní komory sester, resp. nelékařských profesí, není v českém prostředí zdaleka nic nového (více například zde a zde). Značnou diskusi pak rozpoutal zejména poslanecký návrh zákona o České komoře všeobecných a dětských sester, který v červnu 2020 předložila skupina poslanců v čele s tehdejší předsedkyní zdravotnického výboru Věrou Adámkovou (ANO). Návrh tehdy spolupodepsal i poslanec za TOP O9 a člen zdravotnického výboru Vlastimil Válek. Vláda expremiéra Andreje Babiše (ANO) k materiálu zaujala o měsíc později neutrální stanovisko. Dolní komora se však k jeho projednání do konce minulého volebního období již nedostala.

Návrh totiž narazil na poměrně široký nesouhlas odborné veřejnosti, odborů i dalších rezortů. „Nebyl projednán se sestrami, odbornou veřejností, ani se zájmovými sdruženími či spolky, kterých by se tato změna měla týkat. Mezi zdravotnickými pracovníky a sestrami vzbudil velkou bouři nevole,“ popisuje tehdejší situaci Jakob.

Zaváděl například pro všechny sestry povinnou a placenou registraci v seznamu všeobecných a dětských sester (při již funkčním Národním registru zdravotnických pracovníků), disciplinární odpovědnost nebo povinnost platit poplatky. Zároveň však mělo členství v komoře zůstat dobrovolné, takže nebylo jasné, jakým způsobem by v praxi mohla komora uplatňovat své pravomoci i na nečleny.

„Návrh neřešil závažné otázky možného znemožnění výkonu zdravotnického povolání při neochotě vstupu do komory. To by v důsledku mohlo zhoršit personální situaci poskytovatelů zdravotních služeb odchodem zdravotnických pracovníků mimo resort zdravotnictví,“ doplňuje Jakob.

Variant je několik

Také prezidentka České asociace sester si myslí, že budoucí debata o vzniku profesní komory by se neměla popsaným poslaneckým návrhem příliš inspirovat. „Domnívám se, že bude nutné začít od začátku, na „zelené louce“,“ uvedla.

Zároveň však nechce v současné chvíli blíže upřesnit, jaké parametry by nová komora měla mít. „Všechno to bude jistě předmětem diskuse. Variant je několik a nerada bych předbíhala,“ vysvětluje Šochmanová.

Dodává nicméně, že komora by mohlo zahrnovat nejen sestry, ale i jiné profesní skupiny nelékařů, stejně jako je tomu v současnosti u České asociace sester. „Nemyslím, že by bylo správné síly rozmělnit do několika komor, ale naopak (bychom je měli) spojit v jednu velkou. V prezidiu by pak měl své místo zástupce každé profesní skupiny. Ale jak již jsem uvedla, všechno bude předmětem diskuze,“ uzavírá prezidentka.

-sed-