Podle zákona o státní službě systemizace stanovuje počty míst na úřadech. Její podobu vypracovává ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem financí na základě návrhů úřadů. Foto: Pixabay

Dvacet nových míst pro IT experty a konec odboru legislativy. Novou systemizaci resortu zdravotnictví schvaluje zítra vláda

Zítra by měl kabinet Petra Fialy (ODS) schválit další systemizaci služebních a pracovních míst na ministerstvech a jim podřízených organizacích. Jak zjistil Zdravotnický deník po nahlédnutí do materiálu, rezort zdravotnictví, resp. jeho ICT sekce posílí o dvacet IT expertů pro nově vzniklé oddělení národního centra elektronického zdravotnictví. Zároveň místo odboru legislativy a jeho dvou oddělení vznikne samostatné oddělení legislativy o jediném vedoucím. Některé krajské hygienické stanice také nemine snížení počtu pracovních míst.

Současná vláda pokračuje v reorganizaci svých ministerstev. Po lednové systemizaci, první po nástupu nové vlády Petra Fialy (ODS) na podzim loňského roku, přichází od 1. července další, kterou by měl kabinet schvalovat na svém jednání zítra a kterou má Zdravotnický deník k dispozici.

Z pohledu resortu zdravotnictví pokračuje rozvoj nové sekce náměstka pro informační a komunikační technologie Milana Blahy, jež vznikla právě v lednu. Rozšiřuje se o nové oddělení národního centra elektronického zdravotnictví o dvaceti tabulkových místech, včetně vedoucího. Ostatně fakt, že chce svoji sekci posílit o dvacet IT expertů, avizoval Blaha již dříve. Tito mají podpořit vznik struktury pro řízení projektů elektronizace a digitalizace zdravotnictví a zajistit úkoly, které pro rezort vyplývají z Národního plánu obnovy. „Postupně budeme nabírat odborníky pro všechny klíčové oblasti, od projektových manažerů po specialisty na kyberbezpečnost, interoperabilitu, datové standardy apod.,“ uvedl k tomu tehdy náměstek na odborné konferenci v dubnu.

Místo tří vedoucích míst jen jedno

Další významnou rezortní změnou vyplývající z vládního materiálu je zrušení odboru legislativy v sekci náměstka pro legislativu a právo Radka Policara. Tento útvar již dlouhou řadu let vede ředitelka Lucie Krausová. Namísto odboru o dvou odděleních má vzniknout oddělení jediné s jedním vedoucím. „Důvodem je … zvýšení efektivity při výkonu svěřených agend,“ uvádí se v dokumentu.

Mimochodem jde o další významnou personální změnu na jednom ze tří odborů (a dvou odděleních) podřízených náměstku Policarovi. Již na konci května opustil post ředitele právního odboru Jan Bačina. Jak vyplývá z jeho profesního profilu na síti LinkedIn, v červnu se přesunul do Fakultní nemocnice Bulovka jako posila jejího právního týmu.

Celkově se počet tzv. systemizovaných míst na rezortu zvýší o sedm, z 539 na 546, a to při zachování stejného objemu finančních prostředků na platy (297 milionu korun). Zároveň totiž ještě dochází ke zrušení několika tabulek spojených s vedením projektů, které, jak se píše v dokumentu, budou plánovaně ukončeny.

O místa přijdou i některé KHS

Změny v počtu tabulkových míst neminou ani některé krajské hygienické stanice (KHS). Hygienická stanice Hlavního města Prahy přijde v konečném součtu o osm míst (při zachování stejného objemu finančních prostředků). Snižuje počet oddělení, některá se ruší, zároveň se zřizují nová. Nutnost zajištění efektivního a ekonomického výkonu při plnění služebních úkolů a optimalizace hospodárnosti při výkonu činností, to jsou hlavní důvody pro změny uvedené v materiálu.

O čtrnáct míst přijde i KHS Středočeského kraje. Celkem ruší šestnáct míst s ohledem na „zrušení agendy Chytré karantény, která byla vytvořena za účelem zvládání onemocnění covid-19“, na druhou stranu o dvě místa posiluje oddělení hygieny pro okresy Mělník a Nymburk a Příbram. S ohledem na „zrušení agendy Chytré karantény“ přichází o osm míst také KHS Kraje Vysočina a o 15 míst KHS Jihomoravského kraje. Ze stejného důvodu se ruší sedm z osmi míst také u KHS Moravskoslezského kraje. Všechny uvedené změny opět nemají podle dokumentu vliv na objem finančních prostředků na platy.

Z údajů uvedených v elektronické knihovně vládních materiálů (eKLEP) vyplývá, že vládní materiál neprošel standardním mezirezortním připomínkovým řízením. Nelze tak zcela vyloučit, že o některých změnách se mohli ti, kterých se týkají, dozvědět až na poslední chvíli.

Helena Sedláčková