Cílem evropského plánu boje proti rakovině je, aby každá země zajistila, že více než 90 procent obyvatel, kteří mají na vyšetření nárok, bude mít přístup ke kvalitnímu screeningu rakoviny prsu, děložního čípku a kolorektálního karcinomu a že více než 90 procent pacientů s rakovinou bude mít přístup ke komplexním onkologickým centrům. Foto: Depositphotos

IARC spustila na Slovensku a v Lotyšku projekt na zlepšení screeningu a koordinace onkologické péče

Vědci z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) spustili projekt Zlepšení screeningu a koordinace onkologické péče v Lotyšsku a na Slovensku (ICCCS) jako součást společné iniciativy s Evropskou komisí a národními ministerstvy zdravotnictví, která má podpořit úsilí o zvládnutí rakoviny. Cílem projektu ICCCS, který je v souladu s Evropským plánem boje proti rakovině, je ve spolupráci s národními partnery vypracovat strategické plány a cestovní mapy tak, aby se snížila úmrtnost na rakovinu v Lotyšsku a na Slovensku. Zvláštní pozornost bude věnována budování kapacit pro populační onkologické registry, zlepšení informačních systémů používaných k identifikaci, zvaní vybraných osob na screening a vytvoření rámce pro monitorování programů onkologických screeningů.

Cílem evropského plánu boje proti rakovině je, aby každá země zajistila, že více než 90 procent obyvatel, kteří mají na vyšetření nárok, bude mít přístup ke kvalitnímu screeningu rakoviny prsu, děložního čípku a kolorektálního karcinomu a že více než 90 procent pacientů s rakovinou bude mít přístup ke komplexním onkologickým centrům. Kromě toho Evropský plán boje proti rakovině zdůrazňuje, že každá země by měla posílit onkologické registry, aby umožnila sledování trendů a národní zátěže.

Zástupci mezinárodní agentury jsou na pracovní návštěvě Slovenska, navštívili i Ministerstvo zdravotnictví SR (MZ SR), kde se s nimi setkali státní tajemník MZ SR Róbert Babeľa, státní tajemnice MZ SR Lenka Dunajová Družkovská a další zástupci ministerstva. „Odborné znalosti Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny jsou nezbytné pro vypracování pokynů a politik založených na důkazech a pro regulační rozhodnutí národních institucí na ochranu zdraví naší populace. Doufám, že začneme plodnou spolupráci ve prospěch našich občanů,“ řekl Róbert Babeľa.

Uvedl také, že Slovensko přijímá Národní onkologický program, který představuje plán bezpečnosti veřejného zdraví, zdravotní péče a pacientů, jehož cílem je snížit výskyt a úmrtnost na rakovinu a zlepšit kvalitu života onkologických pacientů systematickou a spravedlivou implementací strategií prevence, diagnostiky a léčby založených na důkazech .

Screeningy zachraňují životy

„Účinné programy screeningů rakoviny a vysoce kvalitní onkologické registry jsou dva základní aspekty účinných politik pro kontrolu rakoviny, na které se tento projekt zaměřuje,“ řekl Andre Carvalho, koordinátor projektu ICCCS. „Programy screeningu pomáhají zachraňovat životy tím, že identifikují nádory v raném stádiu. Sběr údajů prostřednictvím vysoce kvalitních onkologických registrů je rovněž nezbytný pro účinné politiky v oblasti kontroly rakoviny a epidemiologický výzkum. Tyto údaje tvoří základ plánování programů veřejného zdraví na prevenci rakoviny a zlepšení péče o pacienty,“ dodal.

Projekt ICCCS, který je realizován spolu s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podporu strukturálních reforem, je spoluprací mezi národními a mezinárodními odborníky ve snaze vypracovat strategické plány na zlepšení účasti a snížení nerovností při screeningu rakoviny.

Projekt na Slovensku bude řešit výzvy identifikované ministerstvem zdravotnictví a dalšími klíčovými zúčastněnými stranami a pomůže reformovat infrastrukturu a služby zdravotní péče se zvláštním zaměřením na zlepšení informačního systému používaného k identifikaci a zvaní obyvatelstva ke screeningu, čímž se vytvoří rámec pro pravidelný sběr údajů pro monitorování programů screeningu rakoviny. Projekt poskytne také strategii pro komunikační kampaň na zvýšení informovanosti o významu screeningu jako prevence rakoviny.

-bre-